เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

พระธรรม : ปฐมกาล 3:1-10

1 ในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหมด ที่พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงสร้างนั้น งูฉลาดกว่าหมด มันถามหญิงนั้นว่าจริงหรือ? ที่พระเจ้าตรัส

    ว่าห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้’ ”

2 หญิงนั้นจึงตอบงูว่าผลของต้นไม้ในสวนนี้เรากินได้

3 เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้น พระเจ้าตรัสว่าห้ามพวกเจ้ากินและถูกต้องเลย มิฉะนั้นพวกเจ้าจะตาย’ ”

4 งูจึงพูดกับหญิงนั้นว่าพวกเจ้าจะไม่ตายแน่

5 เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่า พวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใด ตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น แล้วพวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า คือรู้ความดีและความชั่ว

6 เมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นดีน่ากิน ทั้งเป็นต้นไม้น่าปรารถนาที่ทำให้เกิดปัญญา จึงเก็บผลไม้นั้นมากิน แล้วส่งให้สามีที่อยู่กับเธอกินด้วย เขาก็กิน

7 ตาของเขาทั้งสองคนก็สว่างขึ้น จึงรู้ว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่ ก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายไว้

8 เวลาเย็นวันนั้น เขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาห์เวห์พระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวน ชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวน ให้พ้นจากพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้า

9 พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหน?”

10 ชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัว เพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่ จึงได้ซ่อนตัวเสีย

ข้อคิด 

จริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้าม  เป็นคำถามแรกที่งูใช้เพื่อหลอกลวงเอวา  สร้างความสงสัยในพระเจ้า

เมื่อพระเจ้าตรัสว่า  วันใดที่เจ้ากินเจ้าจะต้องตาย

แต่งูนั้นพูดว่า  เจ้าจะไม่ตายจริงดอก

**  ดูเหมือนว่าถ้อยคำที่ถูกต้องกับถ้อยคำที่ถูกใจ  ก็ใกล้ชิดกันมาก

**  แต่ผลลัพธ์ห่างกันเหลือเกิน

คริสเตียนที่รู้จักพระเจ้าจริงย่อมเลือกเชื่อฟังความจริงของพระองค์

นี่คือการเตรียมพร้อมที่ดีสำหรับอนาคต

เพราะถ้อยคำแห่งความจริง สร้างสวัสดิภาพและสุดท้ายนำสู่ชีวิตนิรันดร์

บทความก่อนหน้านี้032 พระธรรมโรม 8:1-2, 10-17
บทความถัดไป034 พระธรรม  :  กาลาเทีย 5:22-26

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่