ความตั้งใจของผมในการเขียนบทเรียนนี้ เพื่อให้ท่านมีกำลังใจและมั่นใจในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า แม้ว่าเราอยู่ในโลกที่เราควบคุมสถานการณ์ปัญหาไม่ได้ หรือจัดการคนชั่วร้ายไม่ได้เลย แต่เรามีสิ่งหนึ่งที่เป็นสวัสดิภาพในชีวิตของเรา คือ พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงเป็นสวัสดิภาพในชีวิตของเรานิรันดร์ เมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์

มก4:35-41

35เย็นวันนั้น พระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่า “ให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิด” 36เมื่อละจากประชาชนแล้ว พวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไป มีเรืออีกหลายลำตามไปด้วย37และมีพายุใหญ่เกิดขึ้น คลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรืออยู่แล้ว 38ส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือ พวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่า “พระอาจารย์ พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือ?” 39พระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่า “จงสงบเงียบ” แล้วลมก็สงบ พายุก็เงียบสนิท 40พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า

“ทำไมพวกเจ้ากลัว? พวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือ?” 

41พวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่ง และพูดกันว่า “ท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอ? ขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่าน?”

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

“ก้าวที่ 16 ชีวิตที่มีสวัสดิภาพ”

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ถ้าเราอยู่ในแผนการน้ำพระทัยของพระเจ้า เราจะมีสวัสดิภาพในชีวิต เปรียบเหมือนพระธรรมตอนนี้ คือสาวกขึ้นเรือข้ามฟากตามที่พระเยซูบอกโดยมีพระเยซูอยู่ในเรือด้วย เมื่อเจอพายุใหญ่ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เรือจมได้ แต่พระเยซูสามารถปกป้อง และให้สวัสดิภาพแก่เหล่าสาวกได้ 

เราจึงไม่ต้องกลัว เมื่อเจออุปสรรคปัญหา หรือเจอความยากลำบากต่างๆในชีวิต แต่ขอให้เรามั่นใจว่าเราจะมีสวัสดิภาพ เราจะไปถึงเป้าหมายโดยมีพระเยซูอยู่กับเราด้วย 

เวลาที่เรากลัว คือ เวลาที่เราไม่มีความเชื่อในพระเจ้า

สวัสดิภาพในชีวิตของเรา คือ เราจะไม่มีความกลัว แต่เราจะมีความเชื่อในพระเจ้า

This image has an empty alt attribute; its file name is JesusCalmingStorm150dpi-2-1024x736.jpg

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดชีวิตของเรา ไม่ใช่แค่ช่วยให้รอดบางเวลา หรือบางสถานการณ์

ในตอนนี้ธรรมชาติยังเชื่อฟังพระเยซู แต่มนุษย์หลายครั้งก็ไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้า 

พระเยซูเป็นสวัสดิภาพในชีวิตของผู้เชื่อเพราะเมื่อเรากลับมาอธิษฐาน กลับมาแสวงหาพระเจ้า ด้วยใจจริง พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราให้รอดพ้นจากปัญหานานับประการ  โดยเฉพาะเมื่อเราเจอปัญหาจากการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?      

เวลาพบปัญหาอย่ามองสถานการณ์ แต่ให้มองหาที่พระเยซูว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราหรือไม่ เราดำเนินชีวิตในแผนการของพระเจ้าหรือไม่ เราดำเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าหรือไม่ เรามีความเชื่อในพระเจ้าหรือไม่ หากเราตอบได้ว่าพระเยซูอยู่กับเราด้วยอย่างแน่นอน เราจะผ่านปัญหาไปสู่เป้าชัยชนะได้อย่างมีสวัสดิภาพ

เห็นพระเจ้าใหญ่ขึ้นปัญหาเล็กลง

เราควบคุมปัญหาไม่ได้ แต่พระเจ้าควบคุมได้

เราต้องติดตามพระเจ้าไม่ใช่นำพระเจ้าได้

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าโดยร่วมมือกับพระเยซู ไม่ใช่เออเอง ทำเอง โดยลำพัง ขอให้การรับใช้ของเราอยู่ในเป้าหมายของพระเจ้า อยู่ในเส้นทางของพระเจ้า อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า เราจะปลอดภัย เราจะมีสวัสดิภาพ

อย่าสงสัยพระเจ้าเมื่อรับใช้แล้วเจอสถานการณ์ปัญหาต่างๆ

ให้ดูผลที่เกิดขึ้นตอนปัญหาจบลง ไม่ใช่ดูสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ

ระหว่างทางเมื่อกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ 

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ก้าวที่ 15 ชีวิตที่เป็นผู้อารักขาที่ดี (ปฐก1:26-31)
บทความถัดไปก้าวที่ 17 ชีวิตที่เป็นแบบอย่าง (ทต2:11-15)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่