หน้าแรก ต้องการรู้จักพระเจ้า ชีวิตที่เกิดผลในพระเจ้า ก้าวที่ 21 ชีวิตที่มีชัยชนะเหนือการข่มเหง (ยน16:1-4)

ก้าวที่ 21 ชีวิตที่มีชัยชนะเหนือการข่มเหง (ยน16:1-4)

1918
0

หลังจากที่ท่านได้ศึกษาก้าวที่ 20 ท่านจะพบว่าความเติบโตในความเชื่อเกี่ยวข้องกับความรักที่มีต่อผู้คน รับใช้ผู้คน เพื่อชำระเขาให้เป็นคนบริสุทธิ์ มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยพระเยซูคริสต์ทำผ่านชีวิตของเรา

หวังว่าท่านจะเติบโตมากขึ้นในความเชื่อที่เพิ่มพูนขึ้น เมื่อเห็นผู้คนมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้น เพราะได้เชื่อวางใจพระเจ้า และท่านสามารถเป็นผู้มีส่วนร่วมกับพระเจ้า และเป็นพระพรกับผู้อื่นได้ ผ่านการเสียสละ การทนทุกข์ การถูกข่มเหงจากความอยุติธรรมต่าง ๆ แต่ถึงกระนั้นท่านจะไม่ทำบาปเลย

เมื่อท่านได้ศึกษาก้าวที่ 21 เรื่อง  “ชีวิตที่มีชัยชนะเหนือการข่มเหง” บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ

   “วิถีชีวิตผู้รับใช้พระเจ้า” 

เมื่อท่านอ่านจนจบหวังว่าท่านจะยืนหยัดต่อการข่มเหง อุปสรรคปัญหา ความยากลำบาก และเข้าใจเครื่องมือเหล่านี้ที่พระเจ้าใช้สร้างชีวิตของท่านให้เติบโตมากขึ้นในพระเจ้า รอคอยชัยชนะการช่วยเหลือ การปกป้องที่มาจากพระเจ้าที่รักท่าน ขอพระเจ้าอวยพร

ยน16:1-4

1“เราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านก็เพื่อไม่ให้ท่านท้อถอย 2เขาทั้งหลายจะไล่ท่านออกจากธรรมศาลา อันที่จริงวันนั้นจะมาถึง

เมื่อทุกคนที่ประหารชีวิตของพวกท่านจะคิดว่าเขากำลังปรนนิบัติพระเจ้า 

3เขาจะทำอย่างนั้นเพราะไม่รู้จักพระบิดาและไม่รู้จักเรา 4แต่เหตุที่เราบอกสิ่งเหล่านี้ให้ท่านฟังก็

เพื่อว่าเมื่อถึงเวลาของพวกเขา ท่านจะได้ระลึกว่าเราบอกท่านไว้แล้ว

“ก้าวที่ 21 ชีวิตที่มีชัยชนะเหนือการข่มเหง”

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

เมื่อคริสเตียนตั้งใจดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงจัง ตั้งใจทำตามพระทัยของพระเจ้า เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย แต่พระเยซูบอกว่าโลกจะเกลียดชังเรา จะทำร้ายเรา ดังนั้นเมื่อเราเจอการข่มเหงที่ไม่ใช่เกิดจากความผิดบาปของเรา เราไม่ต้องแปลกใจที่ต้องเจอการข่มเหง พระเยซูหนุนใจเราโดยบอกให้เราทราบล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เราท้อถอย และเลิกเชื่อพระเจ้า

การข่มเหงที่รุนแรงที่สุด คือ ฆ่าให้ตายเพราะไม่ปฎิเสธความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระองค์ให้ดูตัวอย่างจากพระองค์ที่โดนกระทำ เขาทำกับพระองค์อย่างไรเขาจะทำกับผู้เชื่อของพระองค์ฉันนั้น

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดากับ พระเยซู ถ้าเกลียดชังพระเยซูเท่ากับเกลียดชังพระบิดาด้วย ในยน16:1-4 นี้เป็นการเกริ่นนำของพระเยซูที่รู้ว่าผู้เชื่อจะถูกข่มเหง และพระองค์จะไม่อยู่ ดังนั้นพระองค์จะประทานพระผู้ช่วยอีกองค์หนึ่งคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเมื่อเราอ่านต่อไปเราจะเห็นบทบาทของพระองค์ในการช่วยเหลือผู้เชื่อในการดำเนินชีวิต ในการรับใช้ และในการเผชิญการข่มเหงได้

พระเยซูมาในโลกนี้เพื่อช่วยแม้แต่คนที่ข่มเหงพระองค์ ตายเพื่อเขา วันที่มีการพิพากษา พวกเขาจะไม่มีข้ออ้างในเรื่องบาปที่พวกเขาได้ปฎิเสธพระองค์ เขาเกลียดชังพระองค์อย่างไม่มีสาเหตุ เมื่อเขาข่มเหงผู้เชื่อของพระองค์ เขาได้ทำลายงานของพระเจ้า และคนของพระเจ้า พระองค์จะปกป้องคนของพระองค์ และจะพิพากษาคนที่ข่มเหงเหล่านั้น

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?  

เราต้องยอมรับความจริงว่า เมื่อเราเป็นคริสเตียน ไม่ใช่ทุกคนจะชอบเราที่เราเป็นคนของพระเจ้า ดำเนินชีวิตตามทางความชอบธรรม แต่ขออย่าให้การข่มเหงเกิดจากการทำบาปของชีวิตของเรา

วันนี้เราต้องเลือกว่าเราจะเป็นที่รักของโลก หรือจะเป็นที่รักของพระเจ้า

พระเยซูหนุนใจให้เราไม่ต้องกลัวการข่มเหง พระองค์หนุนใจให้เรายืนหยัดและเผชิญความจริงเรื่องการข่มเหง ให้เรารู้ว่าการข่มเหงเคยเกิดขึ้นกับพระเยซูแต่พระเจ้าก็ให้มีทางออก พระเจ้าให้มีคนที่รักพระองค์หนุนใจเราด้วย และมีทางออกให้กับเรา ให้เรายอมรับการเกลียดชังโดยไม่มีสาเหตุเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้า เดินในทางชอบธรรม

ชีวิตที่มีชัยชนะเหนือการข่มเหงเกิดขึ้นกับผู้เชื่อเมื่อเรายอมรับว่าการข่มเหงมันเกิดขึ้นได้ แต่พระเจ้าจะช่วยให้เรามีทางออก จะให้เรามีชัยชนะ แม้บางคนต้องตายฝ่ายร่างกายแต่ฝ่ายจิตวิญญาณไปอยู่กับพระเจ้า 

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

การรับใช้ ทำดี เสียสละเพื่อให้คนอื่นได้รับพระพรจากพระเจ้าผ่านชีวิตของเราที่มีความเชื่อในพระเจ้า ทำให้คนไม่เชื่ออาจเห็นความดีของพระเจ้าและหันกลับจากบาปวางใจพระเยซูได้

คริสเตียนควรจะรักพี่น้องของตนให้มาก อย่าเป็นคนข่มเหงกันเสียเอง

รับใช้พระเจ้าร่วมกับพี่น้องที่รับใช้พระเจ้า ขอพระเจ้านำให้เจอผู้รับใช้ที่ดีเพื่อจะได้เป็นพยานเพื่อพระนามของพระเยซู

ขอพระเจ้าเล้าโลมใจของท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ก้าวที่ 20 ชีวิตแห่งการปรนนิบัติรับใช้ (ยน13:1-20)
บทความถัดไปก้าวที่ 22 ชีวิตที่เป็นนิมิต (กจ26:12-18)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่