เมื่อเรามีชีวิตที่มีความสนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้นๆ เราจะมีความไว้วางใจพระเจ้า เราจะมีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้น ยิ่งกว่านั้นเราอยากจะแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อพระเยซู เราอยากจะแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าการเสียสละของพระองค์ ด้วยการมอบถวายให้กับพระเจ้าด้วยความเต็มใจ วันนี้เราจะมาศึกษาจากชีวิตของหญิงม่าย ที่พระเยซูให้คำอธิบายได้ลึกซึ้งอย่างมาก

ลก21:1-4 เงินถวายของหญิงม่าย

(มก.12:41-44)

1พระองค์เงยพระพักตร์ขึ้นทอดพระเนตรเห็นคนมั่งมีทั้งหลายนำเงินมาใส่ในตู้เก็บเงินถวาย 2และพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงม่ายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนขัดสน นำเหรียญทองแดงสองอันมาใส่ด้วย 

3พระองค์ตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายจริงๆ ว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้เป็นคนที่ใส่ไว้มากกว่าเพื่อน 

4เพราะว่าทุกคนเอาเงินเหลือใช้มาใส่เพื่อถวาย แต่ผู้หญิงคนนี้ขาดแคลนที่สุด ยังเอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาใส่จนหมด

(พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย)

ก้าวที่ 10 ชีวิตที่มอบถวายแด่พระเจ้า ลก21:1-4

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ตอบ   พระเจ้าสอนเราผ่านพระธรรมตอนนี้ว่า ปริมาณของส่ิงที่มอบถวายไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพของการถวาย หมายถึง เงินสองเหรียญแม้ดูมีมูลค่าน้อยมากแทบจะซื้ออะไรไม่ค่อยได้เลย แต่กลับมีคุณค่ามาก ส่งผลกระทบมากจนทำให้พระเยซูประทับใจได้ถึงขนาดต้องนำมาสอนสาวก

คนทั่วไปมองแต่ปริมาณเงินว่าใครถวายมากกว่าใคร แต่พระเจ้าสนใจท่าทีเบื้องหลังการถวายมากกว่าปริมาณเงินถวาย  

พระเจ้าเท่านั้นที่ทราบแรงจูงใจการถวายของท่าน

จงถวายต่อพระเจ้าด้วยใจจริง ด้วยจริงใจ

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

ตอบ พระเยซูทราบถึงวัตถุประสงค์ของการถวาย หรือท่าทีของการถวายของหญิงม่าย พระองค์บอกว่าทุกคนเอาเงินเหลือใช้มาถวาย แสดงว่าให้พระเจ้าแล้วตัวเองไม่เดือดร้อน แต่สำหรับหญิงม่ายคนนี้ ขาดแคลนที่สุดยังเอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาใส่จนหมด

น่าคิดว่านางเป็นคนอย่างไรถึงถวายจนพระเยซูชมเชยนางอย่างนั้น แสดงว่านางเป็นคนมีความเชื่อในพระเจ้า พระองค์สอนเรื่องการถวายและนางก็ถวายแม้ว่านางจะขาดแคลนที่สุด และมีเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตเท่านั้น ถวายหมดแล้วใครจะเลี้ยงดู ใครจะประทานเงินให้ใช้ แสดงว่านางไว้วางใจพระเจ้า  นางมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า

ทรัพย์สินเงินทองสัมพันธ์ และสำคัญกับชีวิต ชีวิตของเราสัมพันธ์กับพระเจ้า และพระองค์สำคัญสำหรับเรา เราก็จะมอบถวายให้กับพระองค์ด้วยความเต็มใจ ไม่ได้ดูที่ความจำกัด ไม่ได้ดูที่อุปสรรค ไม่ได้ดูที่ตนเองขาดแคลนเท่าไหร่ แต่มอบทรัพย์สินให้พระเจ้า ด้วยเชื่อว่าพระเจ้าประทานให้ พระเจ้าประทานการเลี้ยงดู ถวายให้พระเจ้าเพราะมีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่วางใจได้ ฝากชีวิตของตนได้กับพระเจ้า

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?      

ตอบ  บางครั้งเราอาจจะมีคำถามว่า นางเป็นคนยากจนได้อย่างไรทั้งที่นางมีความเชื่อในพระเจ้า พระคัมภีร์ไม่ได้อธิบายไว้ และไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางหลังจากนางถวายทั้งหมด หรือเราอาจจะมีคำถามว่า นางเก็บเงินไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันก็ไม่พอใช้อยู่ดีก็เลยเอามาถวาย เอามาลงทุนในพระเจ้ายังดีกว่า ซึ่งเราก็ทราบว่าพระเยซูไม่ได้บอกว่านางคิดอย่างนั้น

ส่ิงเหล่านี้เราสามารถหาคำตอบได้มากขึ้นถ้าเราแสวงหาพระเจ้ามากขึ้น อ่านพระคัมภีร์มากขึ้น มีหลายๆตอนที่พูดถึงหญิงม่ายที่มีความเชื่อในพระเจ้า และมอบถวายเช่นนี้ เช่น 1พกษ17:8-16, 2พกษ4:1-7 เป็นต้น

เราควรระมัดระวังท่าทีของเราในการถวายให้กับพระเจ้า ควรถวายชีวิตตนเองให้พระเจ้าก่อน สิ่งอื่นๆที่พระเจ้ามอบให้เราดูแล ให้เราใช้ประโยชน์ ถ้าเราคิดแบบนี้เราจึงจะมอบถวายให้พระเจ้าได้อย่างจริงใจ วางใจและเชื่อใจพระเจ้าในการเลี้ยงดูเราได้จริงๆ

อย่าให้เงินเป็นตัวกำหนดท่าทีของเราในการให้คุณค่าว่าอะไรสำคัญ อะไรมีค่า สำหรับเรา

S: Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ตอบ   หลายคนที่เสียสละให้พระเจ้าไม่ว่าจะมอบถวาย หรือถวายตัวรับใช้พระเจ้า บางคนเขาอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเลขการเงิน ฐานะหรือความมั่งคั่ง แต่เบื้องหลังของการเสียสละของพวกเขาน่าสนใจมากกว่า

ทำไมเขายอมถวาย หรือเขายอมเป็นคนยากจน เพื่อคนอื่นๆจะได้พระพรของพระเจ้า

ความสำเร็จในการรับใช้พระเจ้าไม่ได้วัดตรงที่รวยหรือจน สบายหรือลำบาก

แต่อยู่ที่พระเจ้าพอพระทัยหรือไม่

เรายินดีเสียสละรับน้ำพระทัยพระเจ้าหรือไม่ ในเรื่องฐานะความเป็นอยู่ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ วางใจพระเจ้าเหมือนหญิงม่ายคนนี้ได้ไหม ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการถวายอย่างจริงใจได้ไหม ให้เราลองถามตัวเองดู

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ก้าวที่ 9 ชีวิตที่เข้าสนิทกับพระเจ้าด้วยการรับมหาสนิท (ลก22:14-23)
บทความถัดไปก้าวที่ 11 ชีวิตที่สำแดงพระคุณพระเจ้า (กจ2:41-47)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่