หน้าแรก คำเทศน์ พันธสัญญาใหม่ ท่านมีค่าเพราะพระเจ้าเห็นคุณค่า 1ปต1:1-3

ท่านมีค่าเพราะพระเจ้าเห็นคุณค่า 1ปต1:1-3

5863
0

.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนาบ่าย ท่านมีค่าเพราะพระเจ้าเห็นคุณค่า

อาทิตย์ที่ 10 มี.. 2019  คริสตจักรพระสัญญาสมุทรปราการ 

คำนำ

ช่วงบ่าย

ขอให้เราใช้เวลาในการอ่านพระคัมภีร์ แล้วทำความเข้าใจตนเอง ในมุมมองของพระเจ้า ไม่ใช่ของตนเอง หรือของคนอื่น คนเรามองกันเองไม่เห็นคุณค่ากันเหมือนพระเจ้ามองเรา

1ปต1:1-3 เปโตร อัครทูตของพระเยซูคริสต์ เรียน ท่านทั้งหลายที่เป็นคนต่างด้าว ที่ทรงเลือกสรร ที่ได้กระจัดกระจายไปอยู่ในแคว้นปอนทัส แคว้นกาลาเทีย แคว้นคัปปาโดเซีย แคว้นเอเชีย และแคว้นบิธีเนีย 2ตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้า และพระวิญญาณทรงทำให้บริสุทธิ์ เพื่อจะเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ และได้รับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งขึ้นเถิด 3 สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่ เข้าในความหวังที่ยั่งยืน โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 

นี่คือเรา ในมุมมองของพระเจ้า ตาของเราต้องไม่ห่างจากพระคัมภีร์

ให้เราสังเกตดูเนื้อความ .เปโตร เป็นคนเขียน ท่านเป็นอัครฑูต ที่ต้องเขียนตำแหน่งไว้เพื่อให้น่าเชื่อถือ เพราะว่าท่านเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ รูปแบบการเขียนเป็นแบบจดหมาย ถึงคนที่เป็นคนต่างด้าว หมายถึง คริสเตียนที่ไม่ใช่มาจากเชื้อสายยิว ซึ่งหมายถึงเราทุกคนที่นั่งฟังอยู่ในห้องประชุมนี้

เราเป็นคนที่พระเจ้า ทรงเลือกสรร เหมือนการแต่งงาน สามีเป็นคนเลือกภรรยาเพราะเขามาจีบก่อน ฝ่ายภรรยาก็ตอบสนอง สมัยนี้ไม่รู้ว่าใครจีบใครก่อน สมัยก่อนบางคนพ่อแม่เลือกคู่ครองให้ลูก ส่วนลูกก็ตอบสนอง ผมเคยทำแบบสอบถามกับคู่สมรส 140 คู่ พบว่ามีการตัดสินใจเลือกเอง 115  คู่ ที่เหลือคลุมถุงชนหมด 

พอคำถามว่าวันนี้มีกี่คนที่อยากจะเลิกกันบ้าง คำตอบคือ ทุกคู่

ความสงสัยคือ ทำไมคู่ที่เลือกด้วยตนเองแล้วทำไมถึงเลิก บางคนก็บอกว่าเลือกผิด ตัวอย่างหญิงสะมาเรียมีผัวมาแล้วห้าคน กำลังจะเลือกคนที่หก  นางเลือกผิดตลอดเลย แต่พระเยซูบอกคำตอบที่แตะต้องใจนาง เป็นเรื่องอยู่ที่จิตใจต่างหาก ไม่ใช่การเลือกผิด ความจริงคือ เราไม่เคยเลือกถูกเลย

เราที่เป็นคนต่างด้าวอยู่ในพระเยซู เพราะพระเจ้าทรงเลือกเรา ยน15:16 ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดา ในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน 

ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือกท่าน พระเยซูให้สิทธิสาวกในการ    ปฎิเสธการทรงเรียกได้ แม้พระเยซูได้เลือกเราไว้แล้ว แต่เมื่อเราไม่ปฎิเสธ เราเลือกที่จะตอบสนองการทรงเลือกของพระเยซู  พระองค์เป็นพระเจ้า และพระองค์สัพพัญญู รอบรู้ทุกอย่างถูกต้อง

พระองค์ไม่เคยผิดพลาด พระองค์เลือกเราบนพื้นฐานถูกคนแล้ว พระองค์เลือกไม่ผิด

การเลือก แสดงว่า มีการตัดสินใจ การกลั่นกรอง พิจารณา เราผ่าน การคัดสรรจากพระเจ้า แปลว่า ไม่มีใครที่พระเจ้า เลือกมาผิดคนเลย เราเป็นคนใช้การได้ แต่เราเองต่างหากที่ไม่รู้ตัว เราเลยไม่ยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเรา บางคนก็อ้างว่าเรายังไม่ได้เรียนโรงเรียนพระคัมภีร์

วันนี้เราต้องทำความเข้าใจใหม่ โดยการเริ่มที่จะรู้จักตัวเองในสายพระเนตรพระเจ้า  พระเจ้าเลือกเราก่อน เราเป็นคนที่ใช่สำหรับพระเจ้า พระองค์ แต่งตั้งให้เราไปเกิดผล แปลว่า

พระเจ้าเห็นศักยภาพของเราที่จะไปเกิดผล หากเราเคลื่อนไหว ตอบสนองไปตามการทรงนำของพระเจ้า

ผมเรียนรู้หลายอย่างจากพระเจ้าเวลาเตรียมเทศน์ บางครั้งผมเมื่อยสมอง มันล้า ก็เลยไปกระทบอารมณ์ อยากนอนแต่ไม่ง่วง เวลาเตรียมเทศน์อารมณ์ต้องดี หลายครั้งที่โกรธเมีย เราต้องเอาเมียไว้ แต่โยนเอาความโกรธออกไป ไม่ใช่โยนเมียออกไปเพราะความโกรธ เวลาที่เราเหนื่อยทำให้เราไม่อยากมองหน้าใคร เราลืมตาแต่เรามองไม่เห็นคน มันเหนื่อย มันเมื่อย บางครั้งถามว่าพระเจ้า เลือกผมมารับใช้ พระองค์เลือกผิดไหม ความจริงหากเราเหนื่อย เราก็แค่พักให้หายเหนื่อยเท่านั้น

สำรวจชีวิตของเราที่ผ่านมา เราจะพบว่าเราได้ใช้เวลากับเรื่องฝ่าย กายภาพอย่างมาก หลายเรื่องที่เป็นกายภาพแต่มีผลกระทบฝ่ายจิตวิญญาณของเราอย่างมาก บางครั้งกิจกรรมที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณน้อยมาก

แต่ความเป็นจริงพระเจ้า สามารถใช้เรื่องฝ่ายกายภาพเพื่อนำคนมาหาพระเจ้าในเรื่องฝ่ายวิญญาณได้ เช่น เวลาที่เราอธิษฐานเผื่อคนที่ยังไม่รอด เราขอให้ความมืดในชีวิตเขาหายไป ให้ความสว่างของพระเจ้าเข้ามาแทน โดยเราอธิษฐานเผื่อสัปดาห์เต็ม แล้วไปเป็นพยานในสัปดาห์ต่อมา ทำให้คนต้อนรับพระเยซู  สมาชิกแต่ละคนควรจะสนใจที่จะเกิดผลฝ่ายวิญญาณ หากมีคนมาเชื่อแล้วต้องทำยังไงต่อ เวลาที่เราเห็นคนนำรับเชื่อ เราก็ตื่นเต้น ใหม่ๆก็จดชื่อของคนที่นำรับเชื่อ หลังจากมีคนมาเชื่อเยอะๆเราจะไม่อยากจดแล้ว เพราะมันจะเยอะมาก เหมือนนายแพทย์ลูกาในกิจการตอนแรกก็นับจำนวนคนเชื่อ หลังๆคนมาเชื่อพระเจ้าเยอะมาก เลยเลิกนับ ไม่บันทึกจำนวน

คนจะได้รับชีวิตใหม่มาจากการตายของพระเยซู สาวกในเวลานั้นยังไม่บังเกิดใหม่ แต่ก็ยังไปเกิดผลได้ ทุกวันนี้เราเกิดผลช้าเกินไปตามที่พระเจ้า กำหนดไว้ ไม่มีข้ออ้างว่าเราเพิ่งเชื่อพระเจ้า หรือเรายังพูดไม่เก่ง

พระเจ้าให้เสรีภาพกับเรา แต่ให้เรารู้จักใช้เสรีภาพในทางที่ถูกต้องด้วย กท5:13 พี่น้องทั้งหลาย เพราะว่าท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพ ขอแต่เพียงอย่าถือโอกาสใช้เสรีภาพเพื่อทำตามเนื้อหนัง แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด

ไม่ให้เราใช้เสรีภาพเพื่อทำให้เนื้อหนังพอใจ โดยการทำตามใจตนเอง ไม่ใช่การกระทำอะไรๆก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศิลธรรม แต่ไม่ใช่นำ้พระทัยพระเจ้า ต้องใช้เสรีภาพเพื่อให้เกิดผล

พระเจ้ามองเรามีค่า เพราะพระเจ้าเลือกเรา แม้เรามองไม่เห็นคุณค่าตนเอง

บางคนอาจจะโดนไล่โดนปฎิเสธบ้าง เพราะหากมีคนรู้จักชีวิตจริงๆด้านไม่ดีของเรา สิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกว่าคุณค่าของเราลดลงเลยเวลาที่ได้รับการปฎิเสธจากคนอื่น หรือเราไม่ได้รับการยอมรับ

เวลาที่เราไปเลือกซื้อมังคุดเรายังต้องบีบทุกลูก เลือกเอาลูกที่ดีที่สุด พอเลือกไปแล้วสุดท้ายก็ยังกินไม่ได้ เดี๊ยวนี้ไม่ซื้อแล้ว แต่ให้คนที่รู้เรื่องมังคุดไปซื้อ พวกเขาต้องมีวิธีเลือก ไม่มีใครที่ไม่มีค่าควรแก่การเกิดผลแม้แต่คนเดียว เพราะพระเจ้าเลือกท่านแล้วให้ไปเกิดผล อย่าให้ความรู้สึกในอดีตของเราหลอกตัวเราเอง เรามีค่าสูงมากสำหรับพระเจ้า

1คร6:19-20 ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่าน ผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้า และท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง20เพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง ฉะนั้น จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิด

พระเจ้าซื้อเรามาด้วยราคาสูง แม้ว่าตอนเราเป็นคนบาปจะทำบาปมากเพียงไร พระเจ้าทรงเลือกเรา พระองค์ซื้อเรา ดังนั้นเราจึงมีค่า เพราะพระองค์จ่ายราคาให้กับเรา ด้วยพระชนม์ชีพของพระองค์เอง

ผมเคยอยู่วัด 6 ปี สวดมนต์ได้หมด พอมาเป็นคริสเตียน 50 ปีแล้ว ทุกวันนี้ก็ยังไม่ลืมบทสวด มีคำถามว่าพระเจ้ายังใช้ผมไหม เพราะผมยังมีบทสวดเก่าๆอยู่เลย ตอนเป็นเด็กวัดเคยแย่งชิงสมบัติของศพ พอตอนมาเชื่อพระเจ้า มีบางคนบอกว่าอย่ามารับใช้เลยจะทำให้สถาบันผู้รับใช้เสียหาย แต่ผมก็ไปเรียนพระคัมภีร์ก่อนจะมารับใช้ ผมโดนไล่ จากโรงเรียนพระคัมภีร์ 4 ครั้ง จาก 3 โรงเรียน มีบางที่ไล่ผมออกสองครั้ง ผมรู้สึกว่าผมไม่มีค่าที่จะมารับใช้พระเจ้า แต่ผมได้รับการหนุนน้ำใจจากพระเจ้า ผมเลยรับใช้ด้วยตนเอง เป็นอิสระไม่มีสังกัด และทุกวันนี้ก็ยังรับใช้พระเจ้าอยู่

หนุนใจทุกท่านวันนี้อาจจะมีหลายอย่างในอดีตทำให้เรา รู้สึกขัดแย้งกับนำ้พระทัยพระเจ้า แต่ให้เราวางใจในพระเจ้า เมื่อเราบังเกิดใหม่ เราเป็นคนมีคุณค่าในสายตาพระเจ้า ถ้ามีใครบอกว่าเราไม่มีค่าอย่าไปเชื่อคนนั้น

จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกาย ไม่ทำในส่ิงที่ทำให้พระเจ้า หรือพระเจ้าเสียพระเกียรติ ยน15:8 พระบิดาของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้ คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเรา

ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการเกิดผลมาก จากนี้ไปเราจะให้ใครมาเชื่อพระเจ้าได้บ้าง เพื่อให้พระเจ้าเข้าไปเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขา โดย อธิษฐานเผื่อเขาอย่างจริงใจ ชักชวนให้เขามาเชื่อพระเจ้า

บางครั้งเราประกาศจริงจังแต่ไม่เกิดผล เพราะบางครั้งเราทำทางลัด เราอยากทำน้อยๆแต่อยากได้ผลลัพธ์เร็วๆ อยากได้ผลทันที ผมซื้อกระบองเพชรมาเลี้ยงสามเดือน ไม่เห็นโต เลยรดน้ำเยอะๆปรากฎว่าตาย เสียไปยี่สิบบาท ผมไปซื้อมาอีกต้นสิบห้าบาท รดน้ำอาทิตย์ละครั้ง หนึ่งปีผ่านไป เปลี่ยนกระถางไปสองครั้งแล้วมันโตใหญ่ขึ้นมามาก

การเกิดผลเป็นเรื่องของชีวิต ชีวิตนั้นต้องการเวลา ตอนผมยังกลับใจใหม่ ผมเป็นคริสเตียนปลอม ตอนนั้นผมมาเรียนภาษาอังกฤษหนึ่งปีเรื่องพระเยซู เรียนฟรี ก็เลยเกรงใจฝรั่งเวลาที่เขาถามว่าเชื่อพระเยซูไหม  ก็ตอบว่าเชื่อเพื่อเอาใจมิชชั่นนารี ต่อมาก็ไปบัพติศมาในน้ำ จนกระทั่งกลับใจใหม่พบพระเจ้าจริงๆ  ชีวิตตอนปลอมเป็นคริสเตียน ก็ตามหลอกหลอน ว่าพระเจ้า ไม่ใช้คุณหรอก เพราะคุณเป็นของปลอม แต่พระเจ้ารับรองด้วยการเกิดผลมากในชีวิตการรับใช้ที่ผ่านมา

เราสามารถเป็นพยานส่วนตัว โดยการเล่าเรื่องส่วนตัวว่าเรามาเชื่อพระเจ้าได้อย่างไร เราอธิษฐานเผื่อคนได้ เราอธิบายพระคัมภีร์ให้คนฟังง่ายๆได้เรื่องพระเจ้ามีจริง พระเจ้ารักเขา พยายามไปเยี่ยมเยียนบ่อยๆ ทำให้ค่อยๆได้รับการยอมรับ ได้รับความไว้วางใจ ที่เราทำเช่นนี้เพราะเรื่องของพระเยซู เป็นเรื่องจริงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก่อน หากเขามั่นใจ เขาวางใจ เขาจะเชื่อพระเจ้า พระองค์จะช่วยให้เราเกิดผลได้

2ธส1:11เพราะเหตุนี้ เราจึงอธิษฐานเพื่อพวกท่านเสมอ ขอพระเจ้าของเราทรงให้ท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การทรงเรียกนั้น และขอพระองค์ทรงให้ความตั้งใจดีทุกประการ และกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ 

อธิษฐานให้ความตั้งใจดีทุกอย่างของพระเจ้า กิจการแห่งความเชื่อทุก อย่างสำเร็จ โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า ไม่ใช่ความรู้ หรือประสบการณ์ของเราเอง หรือความสามารถของเราเอง การเกิดผลที่ผ่านชีวิตของเราเป็นไปได้อย่างแน่นอนเพราะพระเจ้า เป็นผู้ทำให้เกิดผล การเกิดผลเป็นเรื่องของความเชื่อ เป็นความมั่นใจเวลาเราเห็นพระวจนะ เราจะนำเสนอด้วยความถูกต้อง ขอให้เรานำเสนอพระวจนะอย่างจริงใจ ด้วยความมั่นใจ

สมัยก่อนตอนผมเริ่มรับใช้ ผมลงทุนไปซื้อใบปลิวไปแจกเอง ลงทุนเอง ผมเดินประกาศจากนครปฐมถึงสุพรรณบุรี ผ่านทุ่งนา มีไม้เท้าไปด้วยเพราะ หมาเยอะ หมาไม่รู้จักเราจะกัดอย่างเดียว ตอนเรียนอุเทนถวายจบมาได้ทำงานที่ดี เงินเดือนดี มีรถและคนขับประจำตำแหน่งให้ แต่ผมลาออกจากงานมาเรียนพระคัมภีร์ เพื่อเตรียมตัวจะรับใช้พระเจ้า แต่โรงเรียนพระคัมภีร์เขาไม่รับ ผมก็เลยไปรับใช้ ไปประกาศเลย จากวันนั้นถึงวันนี้ เมื่อมองย้อนกลับไปพระเจ้าให้เกิดผลมากจริงๆ

ขอให้เราเริ่มอธิษฐานเผื่อคนจริงๆ แล้วค่อยชวนมาเชื่อ เมื่อเขาเชื่อแล้วเขาเข้าใจแล้ว เขาจะทิ้งรูปเคารพเอง วิญญาณชั่วไม่สามารถสิงในส่ิงที่ไม่มีชีวิตได้ เช่น ศาลพระภูมิ ต้นไม้ รูปเคารพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืองานบันเทิงที่คนชอบในสังคมไทยมีเนื้อหาเยอะแต่ไม่มีสาระ ไร้สาระมาก แต่สาระแท้จริงคือ พระเจ้า

เราจะเกิดผลเพราะเราไปทำ ตามที่พระเจ้าบอก คุณจะตื่นเต้นกับชีวิตที่เกิดผล 1ปต2:9 แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์

พระเจ้าเรียกให้เราออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่าง ให้ชีวิตเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ พระองค์จะดูแลเราอย่างดี เพื่อให้เราประกาศพระบารมีของพระองค์ ให้เราออกไปรับใช้ด้วยสิทธิอำนาจปุโรหิต

คนไทยส่วนใหญ่ประทับใจในคน มากกว่าหลักการ ดังนั้นเวลาเราจะเกิดผลเราต้องทำเพื่อคน ถ้าเขาประทับใจ ถ้าเขารู้ว่าเราหวังดีกับเขา เขาไว้ใจเราก็เพราะรู้ว่าเราหวังดี เขาก็จะตัดสินใจเชื่อในพระเจ้าของเราได้ไม่ยากด้วย เพราะถ้าคนรู้สึกประทับใจแล้วเขาจะอยากมาหาพระเจ้าเอง ผ่านคนของพระเจ้า

งานของพระเจ้าเป็นงานของอวัยวะทุกส่วนในพระกาย ไม่ใช่ของงานคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นงานของทุกคน ไม่ใช่วันแมนโชว์ เป็นงานช่วยกัน อย่า ปล่อยให้คนใดคนหนึ่งทำ เราต้องปรับตัวยินดีที่จะรู้จักคนใหม่ๆ อธิษฐานเผื่อคนบ่อยๆจะได้ไม่ลืมเขา หัดแสดงความรักและความปรารถนาดี ไม่ใช่ช่วยคน สงเคราะห์คน หรือทำดี เพื่อให้คนมาเชื่อพระเจ้า นั้นเป็นผลต่างตอบแทนทำดีแลกกับการให้เขามาเชื่อพระเจ้า  ขอร้องอย่าทำ

สมัยก่อนอยุธยาน้ำท่วมบ่อย คริสเตียนเตรียมเรือ พร้อมอาหารยังชีพ ใบปลิว ไปขึ้นตามบ้านต่างๆ พอผมแจกถุงยังชีพเสร็จ มีคนด่าตามหลังจะซื้อเราให้เป็นคริสต์ด้วยถุงยังชีพแค่นี้หรือ ผมกลับเรือไปเอาใบปลิวคืนแล้วให้เขารับถุงยังชีพไว้ อธิบายพูดดีๆให้เขาฟังว่า ที่ใส่ใบปลิวไว้เพื่อให้รู้ว่า ถุงยังชีพมาจากพี่น้องคริสเตียนเท่านั้น หากมีใครที่เดือดร้อนจะให้คริสตจักรช่วยบรรเทาทุกข์ได้บ้าง เพราะบางคนไม่ได้เดือดร้อนเพียงครั้งเดียวเผื่อต้อง การความช่วยเหลือเพิ่มเติมจะได้ติดต่อได้ แต่อย่างไรก็ดีต้องขอโทษด้วย ที่ทำให้ไม่สบายใจ

ที่เราเอาใบปลิวออกเพราะ ไม่อยากให้เขาตีความคริสเตียนผิด คิดว่าคริสเตียนมาล่อลวงให้เขาเชื่อพระเจ้า

1ปต2:1เพราะฉะนั้น พวกท่านจงละทิ้งความชั่วทุกอย่าง และการล่อลวงทุกรูปแบบ ความไม่จริงใจ ความอิจฉาริษยา และการใส่ร้ายทุกชนิด

ให้เราละทิ้งการล่อลวงทุกรูปแบบ

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้คริสตจักร สวรรค์บนแผ่นดินโลก 1คร3:16-17
บทความถัดไปหว่านตอนที่ 1“การหว่านสัมพันธ์กับเวลา”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่