ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับคริสตจักรของพระคริสต์” (ชุมชนของพระเจ้า:เรียนรู้จากลักษณะคริสตจักรทั้งเจ็ด วว2:1-3:22)

ก้าวที่ 38 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเอเฟซัส (วว2:1-7)

ก้าวที่ 39 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองสเมอร์นา (วว2:8-11)

ก้าวที่ 40 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเปอร์กามัม (วว2:12-17)

ก้าวที่ 41 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองธิยาทิรา (วว2:18-29)

ก้าวที่ 42 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองซาร์ดิส (วว3:1-6)

ก้าวที่ 43 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟีย (วว3:7-13)

ก้าวที่ 44 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเลาดีเซีย (วว:14-22)

ก้าวที่ 45 เรียนรู้จาก:ความสัมพันธ์ของพระเยซูคริสต์กับคริสตจักร

ก้าวที่ 46 เรียนรู้จาก: การรับรู้ของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อคริสตจักร

ก้าวที่ 47 เรียนรู้จาก:ทัศนคติของพระเยซูคริสต์ต่อคริสตจักร

ก้าวที่ 48 เรียนรู้จาก:พระสัญญาของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อคริสตจักร

ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต 

สัมพันธ์สนิทกับคริสตจักรของพระคริสต์ 

(ชุมชนของพระเจ้า:เรียนรู้จากลักษณะ

คริสตจักรทั้งเจ็ด วว2:1-3:22)

ก้าวที่ 43 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟีย (วว3:7-13)

ตอนที่ 6 เรียนรู้จากคริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟีย วว3:7-13

1.เรียนรู้จาก:ความสัมพันธ์ของพระเยซูคริสต์กับคริสตจักร

2.เรียนรู้จาก:การรับรู้ของพระเยซูคริสต์ต่อคริสตจักร

3.เรียนรู้จาก:ทัศนคติของพระเยซูคริสต์ต่อคริสตจักร

4.เรียนรู้จาก:พระสัญญาของพระเยซูคริสต์ต่อคริสตจักร

โดย อ.กิจขจร  ลิ่วเฉลิมวงศ์ (22 พ.ค. 2020)

ถ้อยคำถึงคริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟีย

7“จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟียว่า

พระองค์ผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงสัตย์จริง ผู้ทรงมีลูกกุญแจของดาวิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้ ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีใครเปิดได้นั้น’ ตรัสดังนี้ว่า

8“เรารู้จักความประพฤติของเจ้า นี่แน่ะ เราจัดวางประตูที่เปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้า ประตูนี้ไม่มีใครสามารถปิดได้ เรารู้ว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อย แต่กระนั้นเจ้าก็ถือรักษาคำของเรา และไม่ได้ปฏิเสธนามของเรา 

9นี่แน่ะ เราจะเป็นเหตุให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่กล่าวอ้างว่า พวกเขาเป็นยิวและไม่ได้เป็น แต่กลับโกหกนั้น เราจะทำให้พวกเขามากราบลงแทบเท้าของเจ้า และให้เขารู้ว่าเรารักเจ้า 

10เพราะว่าเจ้าถือรักษาคำของเรา คือมีความทรหดอดทน เราจะเฝ้ารักษาเจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลอง ซึ่งจะมาถึงคนทั่วทั้งโลกเพื่อจะทดลองคนทั้งหลายที่อยู่ในโลก 

11เราจะมาโดยเร็ว จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามี เพื่อจะไม่ให้ใครชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้ 

12คนที่ชนะ เราจะตั้งให้เขาเป็นเสาหลักอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าของเรา และเขาจะไม่ออกไปจากพระวิหารอีกเลย และบนตัวเขา ราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเรา และชื่อเมืองของพระเจ้าของเรา คือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา และเราจะจารึกนามใหม่ของเราด้วย 

13ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย” 

เบื้องหลังของพระธรรม วว3:7-13 ตอนนี้ เป็นคริสตจักรลำดับที่จาก 7

คริสตจักร ที่ยอห์นได้รับการสำแดงจากพระเยซูคริสต์ ให้เขียนไว้ในหนังสือม้วน และส่งไปให้คริสตจักรทั้งเจ็ด (วว1:11) เนื้อหาสำหรับคริสตจักรเมือง

ฟีลาเดลเฟียเป็นเรื่องการให้กำลังใจ และเป็นการแสดงความรักของพระเยซูคริสต์ต่อคริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟีย แทบจะไม่มีคำตำหนิ ตักเตือน ซึ่งคำชมเหล่านี้เหมือนคริสตจักรเมืองสเมอร์นา

การนำเรื่องคริสตจักรทั้งเจ็ดมาเทศนาสั่งสอน เพราะต้องการให้ผู้อ่านและผู้ฟัง มีลักษณะชีวิตคริสเตียน โดยดำเนินชีวิตคริสเตียน  สัมพันธ์สนิทกับคริสตจักรของพระคริสต์ 

หมายความว่า ท่านไม่ควรดำเนินชีวิตคริสเตียนเพียงลำพังโดยไม่ผูกพันตัวกับผู้เชื่อคนอื่น พระเจ้าต้องการให้มีการสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อในท้องถิ่น หรือสามัคคีธรรมกับชุมชนของพระเจ้าด้วย

โดยท่านสามารถเรียนรู้จากลักษณะคริสตจักรทั้งเจ็ด เพื่อสำรวจตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตของท่านกับชุมชนของพระเจ้า หรือคริสตจักรท้องถิ่นที่ท่านผูกพันตัวให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้ยอห์นบันทึกไว้

วว3:7“จงเขียนถึง ทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟียว่า 

ฑูตสวรรค์อาจจะหมายถึง ฑูตสวรรค์ที่เป็นวิญญาณจริงๆก็ได้หรือเป็นผู้นำผู้ปกครอง หรือศิษยาภิบาลของคริสตจักรก็ได้ การแปลความให้ใช้บริบทของเนื้อหาเป็นตัวชี้วัดในการตัดสินใจอีกที บางคนก็เชื่อว่าเป็นฑูตสวรรค์จริงๆไม่ใช่หมายถึง ผู้นำหลักของคริสตจักร แต่ไม่มีทัศนไหนบอกว่าฑูตสวรรค์ในคริสตจักรทั้งเจ็ดเป็นมนุษย์ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำเท่านั้น

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และข้อมูลเพิ่มเติมของเมือง

ที่ตั้งของเมืองฟีลาเดลเฟีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากเมืองซาร์ดิสประมาณ 45 กิโลเมตร ชื่อเมืองแปลว่า ความรักพี่น้อง เพราะน้องของกษัตริย์ในสมัยก่อนได้แสดงความรักต่อพระองค์ เมืองนี้มีการข่มเหงมากเหมือนคริสตจักรเมืองสเมอร์นา

เมืองฟีลาเดลเฟียเป็นเมืองที่มีอายุน้อยที่สุดในจำนวนเมืองต่างๆในเอเซียน้อย ชื่อของเมืองมีความหมายว่า รักแบบพี่ๆน้องๆ เมืองนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่สองก่อนคริสตศักราช เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและแผ่ขยายวัฒนธรรมเฮเลนิสติกหรือกรีก

เมืองนี้ยังเป็นศูนย์กลางการนมัสการเทพเจ้าดิออนีซอส มีวิหารของศาสนาและลัทธิต่างๆอีกมากมาย มีสวนองุ่นรายล้อมอยู่ตามชนบทซึ่งสร้างความมั่งคั่งมหาศาลให้กับเมือง

ปัจจุบันเมืองฟีลาเดลเฟีย คือเมืองอลัซสะเฮอร์ ในประเทศตุรกี

วันนี้เราจึงมาเรียนรู้เรื่อง ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต 

สัมพันธ์สนิทกับคริสตจักรของพระคริสต์ 

(ชุมชนของพระเจ้า:เรียนรู้จากลักษณะคริสตจักรทั้งเจ็ด วว2:1-3:22)

ตอนที่เรียนรู้จากคริสตจักร

เมืองฟีลาเดลเฟีย วว3:7-13

1.เรียนรู้จาก:ความสัมพันธ์ของพระเยซูคริสต์

กับคริสตจักร

วว3:7จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟียว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงสัตย์จริง ผู้ทรงมีลูกกุญแจของดาวิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้ ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีใครเปิดได้นั้น’ ตรัสดังนี้ว่า

เรามาดูรายละเอียดได้เห็นพระเจ้าอย่างไร?

ข้อความที่ไปถึงคริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟียเปิดเผยพระคริสต์ว่าพระองค์ ผู้บริสุทธิ์  ผู้ทรงสัตย์จริงคำนี้เล็งถึง พระนามของพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นลูกแกะบริสุทธิ์เพื่อมอบถวายแด่พระเจ้า ในการชำระความผิดบาปของคนบาป ทำให้คนบาปได้รับการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ เพราะพระเยซูคริสต์ คือองค์บริสุทธิ์ คำนี้พบในวิวรณ์ตอนอื่น หมายถึง ลูกแกะของพระเจ้า

วว6:10,1 เขาทั้งหลายร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์เจ้านาย ผู้บริสุทธิ์และสัตย์จริง อีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงพิพากษา และแก้แค้นต่อคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกซึ่งหลั่งเลือดของเรา” 1และข้าพเจ้าเห็นพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหนึ่งในเจ็ดดวงนั้น และข้าพเจ้าได้ยินสิ่งมีชีวิตตนหนึ่งในสี่ตนนั้นร้องเสียงดังเหมือนอย่างเสียงฟ้าร้องว่ามาเถอะ

ยอห์นเห็นฑูตสวรรค์ออกนามพระเจ้า บริสุทธิ์ๆๆ ตอนนมัสการในสวรรค์

วว4:8 สิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้น แต่ละตนมีปีกหกปีก และมีตาอยู่รอบๆ และข้างในเต็มไปหมด และพวกเขาร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่า

บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ ผู้ทรงเป็นอยู่ และผู้ที่จะเสด็จมา

เหมือนอิสยาห์เห็นเสราฟิม ร้องออกนามพระเจ้า บริสุทธิ์ๆๆ เช่นกัน

อสย6:3ต่างก็ร้องต่อกันและกันว่า บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระยาห์เวห์จอมทัพแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์

นอกจากองค์บริสุทธิ์ที่เล็งถึงพระเมษโปดกแล้ว คำว่าสัตย์จริงยังเล็งถึงพระเมสิยาห์ ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ได้รับการเจิม

วว19:11,16 แล้วข้าพเจ้าเห็นสวรรค์เปิดออก และ นี่แน่ะ มีม้าสีขาวตัวหนึ่ง พระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่าซื่อสัตย์และสัตย์จริงพระองค์ทรงพิพากษาและทรงต่อสู้ด้วยความชอบธรรม16พระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์ และที่ต้นพระอูรุของพระองค์ว่ากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย

ทรงมีลูกกุญแจของดาวิด ให้ความหมายถึง สิทธิอำนาจแห่งการให้ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เข้าแผ่นดินของพระเจ้า หรือเข้าในอาณาจักรของพระเมสิยาห์ ในฐานะผู้ทรงเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรสวรรค์นั้น

คำนี้ใช้ในวิวรณ์หลายตอน ให้ความหมาย มีอำนาจในการเปิดประตู ให้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า เพราะถ้าใช้กุญแจไข ก็เป็นการเปิดประตูทางเข้าอาณาจักรของพระเจ้า ออกให้กับวิญญาณเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า ถ้าไม่ไขกุญแจก็เข้าอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้นั่นเอง

วว1:18 เป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ เราได้ตายแล้ว แต่นี่แน่ะ เรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ และเราถือลูกกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตาย

วว9:1เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่ห้าเป่าแตรขึ้น ข้าพเจ้าเห็นดาวดวงหนึ่งที่ได้ตกจากฟ้าลงมาที่แผ่นดินโลกแล้ว พระเจ้าประทานลูกกุญแจสำหรับช่องของบาดาลลึกให้แก่ดาวดวงนั้น

วว20:1แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ ท่านถือลูกกุญแจของบาดาลลึก และถือโซ่เส้นใหญ่ในมือของท่าน 

พระเยซูคริสต์ใช้ในความหมาย ให้สิทธิอำนาจของพระคริสต์ (พระเมสิยาห์) กับพวกสาวก หลังแห่งความตายมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้

มธ16:19เราจะมอบลูกกุญแจต่างๆ แห่งแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน สิ่งใดที่ท่านกล่าวห้ามในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ และสิ่งใดที่ท่านกล่าวอนุญาตในโลก สิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์

และคำว่า กุญแจของดาวิด เคยใช้ในพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าให้อิสยาห์เผยวจนะว่าจะตั้งเอลียาคิมคนใหม่ ดูแลแทนเชบนา ผู้ดูแลราชสำนักของดาวิด

อสย22:21-22 เราจะเอาเสื้อยศของเจ้ามาสวมให้เขา และจะเอาสายคาดเอวของเจ้าคาดเขาไว้ แล้วจะมอบอำนาจของเจ้าไว้ในมือของเขา เขาจะเป็นเหมือนบิดาของชาวกรุงเยรูซาเล็ม และของเชื้อวงศ์ยูดาห์22 และเราจะวางลูกกุญแจแห่งวังของดาวิดไว้บนบ่าของเขา เมื่อเขาเปิดแล้วก็จะไม่มีใครปิดได้ และเมื่อเขาปิดแล้วก็จะไม่มีใครเปิดได้

สรุปความหมาย  พระองค์เป็นใครและมีสิทธิอำนาจอะไร(เกี่ยวข้องกับคริสตจักรอย่างไรนั่นเอง)

พระองค์ผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงสัตย์จริง ผู้ทรงมีลูกกุญแจของดาวิดคือ พระนามของพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นลูกแกะ(พระเมษโปดก) บริสุทธิ์เพื่อมอบถวายแด่พระเจ้า ในการชำระความผิดบาปของคนบาป ทำให้คนบาปได้รับการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ และพระเมสิยาห์ ในฐานะทรงเป็นกษัตริย์ผู้ได้รับการเจิม แห่งอาณาจักรของพระเจ้า ผู้ทรงมีสิทธิอำนาจในการอนุญาตให้วิญญาณของผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วเข้าในแผ่นดินของพระองค์

การนำไปประยุกต์ใช้ เรื่องการเปิดเผยของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์เป็นใครสำหรับคริสตจักร จะมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ หรือสัมพันธ์กับคริสตจักรในช่วงเวลาขณะนั้น

จากพระธรรมตอนนี้เรารู้ว่า พระเยซูคริสต์เป็นผู้ตายไถ่บาป(ตามที่พระเจ้ากำหนด ตามวิธีการที่พระเจ้ากำหนด ไม่ใช่มนุษย์เราคิดพิธีกรรมนี้ขึ้นเอง) และพระเยซูคริสต์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินสวรรค์ เราทั้งหลายต้องรับความจริงที่ยอห์นบันทึกไว้ด้วยความเชื่อ และดำเนินชีวิตบริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ ดำเนินชีวิตให้สมกับการเป็นพลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้า เพราะพระเยซูคริสต์เป็นผู้เดียวที่เปิดประตูแห่งแผ่นดินสวรรค์นั้นได้

คริสตจักรและผู้เชื่อควรให้ความสำคัญกับราชกิจของพระเยซูคริสต์ ในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐ เรื่องการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ ประกาศความจริงนี้ออกไป โดยการดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ รักษาความเชื่อในพระเยซูคริสต์

2.เรียนรู้จาก: การรับรู้ของพระเยซูคริสต์

ต่อคริสตจักร

ข้อ8 เรารู้จักความประพฤติของเจ้านี่แน่ะ เราจัดวางประตูที่เปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้า ประตูนี้ไม่มีใครสามารถปิดได้รู้ว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อย แต่ถือรักษาคำของเรา และไม่ปฎิเสธนามของเรา ข้อ10 เจ้าถือรักษาคำของเรา คือ มีความทรหดอดทน

พระเจ้าชมเชยคริสตจักรฟีลาเดลเฟียที่รักษาคำของพระองค์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตาม ไม่ปฎิเสธนามของพระองค์ ด้วยความทรหดอดทน ทั้งๆที่มีกำลังเพียงเล็กน้อย

คําว่า ถือรักษา  มีความหมายว่า ฉันรักษา ฉันเป็นยามปกป้อง ฉันสังเกต ฉันเฝ้าดู ในที่นี้หมายถึง ถือรักษาจนถึงที่สุด ถือรักษาจนจบไม่ว่าจะเป็นคำของพระเจ้า หรือพระเยซูคริสต์

มธ28:20และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค

คําว่า ไม่ปฎิเสธนามของเรา  มีความหมายว่า สาวกของพระเยซูคริสต์ ไม่กลัวความตายหรือการข่มเหงจนถึงความตาย พวกเขาไม่ปฎิเสธนามของพระเยซูคริสต์ในฐานะที่พระองค์เป็นจอมเจ้านายของพวกเขา  ดังนั้นนามของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่สาเหตุที่พวกเขาปฎิเสธหรือละทิ้งความเชื่อ

มธ10:32-33 เพราะฉะนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ 33แต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราก็จะไม่ยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วย

ถ้าเราอ่านดีๆเราจะพบว่า ในวว3:8 พระเจ้าเปิดประตูที่เปิดไว้ให้พวกเขา พวกเขาก็เหมือนยามที่ยืนอยู่หน้าประตูนี้ ทั้งๆที่ไม่มีใครปิดประตูนี้ได้ แต่พวกเขาก็พยายามใช้กำลังที่มีเพียงเล็กน้อยไม่ให้ใครมาปิดประตู การทำแบบนี้พระเจ้าบอกว่า คือ การรักษาคำของพระองค์ และไม่ปฎิเสธนามของพระองค์ ที่บริสุทธิ์ และสัตย์จริง เป็นนามแห่งความรอด ที่เข้าแผ่นดินของพระเจ้า ผ่านนามของพระเยซูคริสต์  พระองค์เป็นประตูแห่งความรอดนั่นเอง

วว 4:1หลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นประตูที่เปิดอ้าอยู่ในสวรรค์ และพระสุรเสียงแรกที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้น ตรัสกับข้าพเจ้าเหมือนอย่างเสียงแตรว่าจงขึ้นมาบนนี้เถิด และเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้

พระเยซูสอนให้เข้าประตูแห่งแผ่นดินพระเจ้าแม้ว่าจะพบความยากลำบาก

ลก13:24จงเพียรพยายามเข้าไปทางประตูที่คับแคบ เราบอกท่านทั้งหลายว่า แม้คนจำนวนมากพยายามจะเข้าไป แต่จะเข้าไม่ได้

พระเยซูคริสต์เป็นประตูแห่งแผ่นดินของพระเจ้า รับความรอดทางพระองค์

ยน10:7-9พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาอีกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่า เราเป็นประตูของแกะทั้งหลาย 8ทุกคนที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจร แต่ฝูงแกะไม่ได้ฟังพวกเขา 9เราเป็นประตู ถ้าใครเข้าไปทางเรา คนนั้นจะรอด เขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหาร 

3.เรียนรู้จาก:ทัศนคติของพระเยซูคริสต์

ต่อคริสตจักร

9นี่แน่ะ เราจะเป็นเหตุให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่กล่าวอ้างว่า พวกเขาเป็นยิวและไม่ได้เป็น แต่กลับโกหกนั้น เราจะทำให้พวกเขามากราบลงแทบเท้าของเจ้า และให้เขารู้ว่าเรารักเจ้า 

10เพราะว่าเจ้าถือรักษาคำของเรา คือมีความทรหดอดทน เราจะเฝ้ารักษาเจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลอง ซึ่งจะมาถึงคนทั่วทั้งโลกเพื่อจะทดลองคนทั้งหลายที่อยู่ในโลก 

11เราจะมาโดยเร็ว จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามี เพื่อจะไม่ให้ใครชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้   

3.1 เรารักเจ้า (9)

9นี่แน่ะ เราจะเป็นเหตุให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่กล่าวอ้างว่า พวกเขาเป็นยิวและไม่ได้เป็น แต่กลับโกหกนั้น เราจะทำให้พวกเขามากราบลงแทบเท้าของเจ้า และให้เขารู้ว่าเรารักเจ้า 

พระคริสต์ทรงให้กำลังใจคริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟียเรารักเจ้า  ที่พวกเขาต้องเผชิญกับความกดดันให้ปฏิเสธความเชื่อในพระเยซูคริสต์  พระคัมภีร์ตอนนี้จึงกล่าวถึงคริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟียว่าพวกเขาอยู่ในที่ซึ่งเป็นธรรมศาลาของซาตานคำนี้เคยใช้กับคริสตจักรเมืองสเมอร์นา วว2:9

แต่พวกเขายังตอบสนองต่อการถูกบีบคั้นด้วยการรักษาคำของพระเจ้า  และไม่ปฎิเสธพระนามของพระองค์  ดังนั้นพระเจ้าแสดงความรักต่อพวกเขาด้วยการ ทำให้พวกธรรมศาลาของซาตานมากราบลง  แทบเท้าของพวกเขาและให้พวกข่มเหงรู้ว่าพระเจ้ารักพวกเขา

คำว่า กราบลงให้ความหมาย  จูบมือตรงด้านหน้า, คุกเข่าลงและหน้าผากแตะพื้น, คุกเข่าหรือกราบลงเพื่อแสดงความเคารพ หรือเพื่อแสดงการเชื่อฟัง

มธ2:11เมื่อเข้าไปในบ้านก็พบพระกุมารกับนางมารีย์มารดา จึงก้มลงนมัสการพระกุมารนั้น แล้วเปิดหีบสมบัติของพวกเขาและถวายเครื่องบรรณาการแด่พระกุมาร คือ ทองคำ กำยาน และมดยอบ

รวมความหมาย น่าจะหมายถึง คนที่ข่มเหง หรือคนที่ไม่เชื่อ จะนมัสการพระเจ้า เพราะคริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟียรักษาคำของพระเจ้า และไม่ปฎิเสธ นามของพระเยซูคริสต์  โดยพวกเขาจะเป็นที่เคารพและเชื่อฟัง

3.2 เรารักษาเจ้า (10)

10เพราะว่าเจ้าถือรักษาคำของเรา คือมีความทรหดอดทน เราจะเฝ้ารักษาเจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลอง ซึ่งจะมาถึงคนทั่วทั้งโลกเพื่อจะทดลองคนทั้งหลายที่อยู่ในโลก 

คำว่า เฝ้ารักษา ให้ความหมาย รักษาให้พ้นจากอำนาจและการโจมตีของซาตาน คำนี้ใช้ใน ยน17:15ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลก แต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้าย

3.3 เราจะมาโดยเร็ว (11)

11เราจะมาโดยเร็ว จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามี เพื่อจะไม่ให้ใครชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้ 

คำว่า มาโดยเร็วหมายถึง จะมีการพิพากษาพวกที่ข่มเหงและประทานบำเหน็จรางวัลแก่ผู้เชื่อที่ยึดมั่นในพระเยซูคริสต์  ความทุกข์ทรมานที่เผชิญอยู่จะจบสิ้นเมื่อพระองค์เสด็จมา เป็นการให้กำลังใจ ปลอบใจ และหนุนใจผู้เชื่อที่เผชิญการข่มเหง ความหวังใจเช่นนี้ทำให้พวกเขาอดทนและผ่านพ้นการข่มเหงไปได้

พระเยซูคริสต์ให้กำลังใจ ปลอบใจ ปลอบโยน เพื่อผู้เชื่อจะผ่านความทุกข์ยากลำบาก ผ่านการข่มเหงไปได้  พระเจ้ารักเรา พระเจ้ารักษาเราให้พ้นจากการทดลอง นั่นคือส่วนที่พระเจ้าทำเพื่อเรา

4.เรียนรู้จาก:พระสัญญาของพระเยซูคริสต์

ต่อคริสตจักร

วว3:12คนที่ชนะ เราจะตั้งให้เขาเป็นเสาหลักอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าของเรา และเขาจะไม่ออกไปจากพระวิหารอีกเลย และบนตัวเขา เราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเรา และชื่อเมืองของพระเจ้าของเรา คือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา และเราจะจารึกนามใหม่ของเราด้วย 

เสาหลัก หมายถึง อยู่อย่างมั่นคงในแผ่นดินของพระเจ้า ไม่ออกไปจากพระวิหารอีกเลย พระเจ้าให้ความมั่นใจกับคริสตจักรเมืองฟีลลาเดลเฟีย เพราะในนครเยรูซาเล็มใหม่ไม่มีพระวิหารของพระเจ้าที่เป็นตัวอาคารแล้ว แต่พระเจ้ากับพระเมษโปดกทรงเป็นพระวิหาร พวกเขาจะอยู่ที่นั่น

วว21:22 ข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในนครนั้น เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุด และพระเมษโปดกเป็นพระวิหารในนครนั้น

วว22:4พวกเขาจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ และพระนามของพระองค์จะอยู่บนหน้าผากของเขาทั้งหลาย

จารึก หมายถึง พระเจ้ายืนยันความเป็นพลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้าด้วยการจารึกนามของพระองค์บนตัวของพลเมืองของพระองค์ 

ฮบ12:22-23 แต่ไม่ใช่อย่างนั้น ท่านทั้งหลายมาถึงภูเขาศิโยน และมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ คือนครเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ และมาถึงที่ชุมนุมรื่นเริงของทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้ 23และมาถึงคริสตจักรของบรรดาบุตรหัวปีผู้มีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว และมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาทุกคน และมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้ว

จากกุญแจของดาวิด เกี่ยวข้องวังของดาวิด ซึ่งกษัตริย์ดาวิดประทับอยู่ในแผ่นดินอิสราเอล  เสาหลักในพระวิหาร ซึ่งพระวิหารก็เป็นที่ประทับของพระเจ้าในแผ่นดินของพระเจ้า

ดังนั้น โดยบริบทจึงเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ในฐานะกษัตริย์แห่งแผ่นดินสวรรค์ ผู้ทรงบริสุทธิ์ถวายตนเองเป็นแกะไถ่บาปพลเมืองแห่งแผ่นดินสวรรค์ พระเจ้าจึงให้ความมั่นใจว่าคนเหล่านั้นที่รักษาคำของพระองค์ และไม่ปฎิเสธ นามของพระองค์ พวกเขาจะมีความมั่นคงในนครเยรูซาเล็มใหม่ เพราะเขาเป็นพลเมืองแห่งแผ่นดินสวรรค์ ประตูแห่งอาณาจักรสวรรค์นั้นเปิดโดยพระเยซูคริสต์ พระองค์มีกุญแจ มีสิทธิอำนาจ เพื่อให้พลเมืองของพระองค์เข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้า 

กล่าวโดยสรุป เรื่องสัญลักษณ์และความหมายต่าง ที่เกี่ยวข้องจากคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟียใน วว3:7-13

1.พระองค์ผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงสัตย์จริงพระเยซูคริสต์เป็นลูกแกะบริสุทธิ์เพื่อตายไถ่บาป และเป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินของพระเจ้า

2.ผู้ทรงมีลูกกุญแจของดาวิดมีสิทธิอำนาจให้พลเมืองเข้าแผ่นดินของพระเจ้า

3.ประตูเป็นทางเข้าแผ่นดินของพระเจ้า 

4.มากราบลงแทบเท้าของเจ้ามานมัสการพระเจ้า โดยยอมรับผู้เชื่อ

5.ไม่มีใครชิงเอามงกุฏตอนนี้มีชัยชนะแล้วให้รักษาต่อไปจนถึงที่สุด

6.เสาหลักอยู่ในพระวิหาร  มีความมั่นคงในแผ่นดินของพระเจ้า

7.จารึกบนตัวเขาคนนี้เป็นพลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้า

การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้

สำหรับการดำเนินชีวิต

ดำเนินชีวิตรักษาคำสอนของพระเจ้า เริ่มจากการเรียนรู้ ศึกษาสนใจ

ไม่ปฎิเสธนามพระเยซูคริสต์ เป็นผู้เดียวนำเราเข้าแผ่นดินสวรรค์

ยึดมั่นในส่ิงที่ดีในทางความเชื่อ อย่าหลงหาย อย่าเสียเวลาทำบาป

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

อ้างอิง:
1https://biblehub.com/greek/32.htm
2เกรแฮม ลีด. พระเจ้าทรงครอบครองอยู่ ศึกษาพระธรรมวิวรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:  กนกบรรณสาร, พฤศจิกายน 1997,หน้า 46-48.
3เจ. เกลน มอริส. แปลโดย ดารณี ประดับชนานุรัตน์. คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ใหม่ วิวรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์, 2019, หน้า72-78.
4https://biblehub.com/greek/40.htm
5https://biblehub.com/greek/228.htm
6https://biblehub.com/greek/2807.htm
7https://biblehub.com/greek/2374.htm
8 https://biblehub.com/greek/5083.htm
9 https://biblehub.com/greek/720.htm
10https://biblehub.com/greek/4352.htm
11https://biblehub.com/greek/5083.htm
12https://biblehub.com/commentaries/meyer/revelation/3.htm
13https://biblehub.com/commentaries/ellicott/revelation/3.htm

บทความก่อนหน้านี้ตอนที่ 5 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองซาร์ดิส วว3:1-6
บทความถัดไปตอนที่ 7 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเลาดีเซีย (วว3:14-22)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่