อ่านตอนที่ 22 สดด119:169-176

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ת (ทาว)

169ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอให้เสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขึ้นมาถึงพระองค์

ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ ตามพระวจนะของพระองค์

170ขอทรงสดับคำวิงวอนของข้าพระองค์

ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์

171ริมฝีปากของข้าพระองค์จะพรั่งพรูคำสรรเสริญออกมา

เพราะพระองค์ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

172ลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องพระดำรัสของพระองค์

เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็ชอบธรรม

173ขอพระหัตถ์ของพระองค์พร้อมที่จะช่วยข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์ได้เลือกข้อบังคับของพระองค์

174ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์โหยหาการช่วยกู้ของพระองค์

และธรรมบัญญัติของพระองค์ก็เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์

175ขอทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ เพื่อจะได้สรรเสริญพระองค์

และให้กฎหมายของพระองค์ช่วยข้าพระองค์

176ข้าพระองค์หลงเจิ่นดังแกะที่หายไป ขอทรงเสาะหาผู้รับใช้ของพระองค์

เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระบัญญัติของพระองค์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

อธิษฐานด้วยพระวจนะ

ความรู้สึกของผู้เขียนที่ พระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐาน เขารู้สึกเหมือนหลงหาย แต่เขาไม่ลืมพระวจนะของพระเจ้า เขาจึงอธิษฐานต่อไป ขอให้เขาเข้าใจพระเจ้าผ่านพระวจนะ  ขอให้พระเจ้าช่วยเขา แล้วเขาจึงสรรเสริญ เขาจึงร้องเพลง ขอให้พระเจ้าช่วยเขาด้วย

เขามั่นใจว่าการที่เขาเลือกพระวจนะ พระเจ้าจะช่วยเขา

เขาต้องการพระเจ้ามากจริงๆ ขอให้พระเจ้าช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ เพื่อจะสรรเสริญพระเจ้า และให้พระเจ้าช่วยเขาด้วย

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 21 สดด119:161-168
บทความถัดไปการอ่านพระคัมภีร์:เอสราบทที่ 1:1-11

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่