ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ การเอาชนะบททดสอบฝ่ายวิญญาณ ชนะการทดลองใจ และผ่านบททดสอบความเชื่อ ในพระธรรมตอนสุดท้ายนี้ คือ การช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องฝ่ายวิญญาณ

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมยากอบแล้ว พระคัมภีร์บอกว่าจะมีคนหลงไปจากความจริง มีคนถูกหลอกในฝ่ายวิญญาณ และให้ผู้เชื่อช่วยนำคนหลงไปกลับมาเดินกับพระเจ้า เชื่อช่วยฝ่ายจิตวิญญาณให้รอดจากความตาย และทำให้ช่วยคนมากมายทำให้บาปมากมายได้รับการอภัย

19พี่น้องของข้าพเจ้า ถ้าใครในพวกท่านถูกหลอกให้หลงผิดไปจากความจริงและมีคนนำเขากลับมา 20ให้คนนั้นรู้เถิดว่าผู้ที่นำคนบาปกลับจากทางผิดของเขา จะช่วยวิญญาณจิตของคนบาปนั้นให้รอดจากความตาย และจะทำให้บาปมากมายได้รับการอภัย

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

คนที่หลงไปจากความจริง พระเจ้าให้มีคนช่วยเขากลับมาดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้า แม้คนที่หลงไปนั้นเขาจะไม่รู้ตัวก็ตาม

คนหนึ่งคนทำบาปได้มากมายโดยผลบาปที่เขาทำจะไปกระทบสร้างความเสียหายอย่างมากมายได้ ในทางตรงกันข้ามหากเราช่วยได้หนึ่งคน เราก็กำจัดบาปได้มากมายเช่นเดียวกัน

การป้องกันคนไม่ให้หลงไปจากความจริงเราสามารถทำได้ตั้งแต่หาหนทางป้องกันไม่ให้เขาถูกล่อลวงตั้งแต่แรก ให้เข้าใจเรื่องพระเจ้าอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มเชื่อ และสร้างเขาให้เติบโตผ่านพระวจนะพระเจ้า  ผ่านการสามัคคีธรรมและผ่านการรับใช้พระเจ้า

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูสอนให้เราตามหาคนหลงหายไปจากทางพระเจ้า เปรียบเทียบเรื่องแกะหาย เหรียญเงินหาย บุตรน้อยหลงหาย เป็นต้น

ลก15:1-7 ในเวลานั้นบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์ 2พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์ก็บ่นว่า “คนนี้ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขา”3พระเยซูจึงตรัสอุปมาต่อไปนี้ให้พวกเขาฟังว่า 4“ใครในพวกท่านที่มีแกะร้อยตัวและตัวหนึ่งหลงหายไป จะไม่ทิ้งเก้าสิบเก้าตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้าแล้วออกไปตามหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะพบหรือ? 5และเมื่อพบแล้ว เขาจะยกขึ้นใส่บ่าแบกมาด้วยความชื่นชมยินดี 6เมื่อมาถึงบ้าน เขาก็เชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกัน แล้วพูดกับพวกเขาว่า ‘มาร่วมยินดีกับข้า เพราะข้าพบแกะของข้าที่หายไปนั้นแล้ว’ 7เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในทำนองเดียวกัน จะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ มากกว่าเรื่องคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ยอมกลับใจ

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

เราทุกคนต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ โดยเราต้องมีสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ มีคนนำเราเป็นตัวอย่างให้เราในการเดินกับพระเจ้า มีคนตามเรา มีคนร่วมเดินในทางความเชื่อพระเจ้าร่วมไปกับเรา

เราต้องรับความช่วยเหลือฝ่ายวิญญาณและพร้อมช่วยฝ่ายวิญญาณผู้อื่นให้เติบโตในความเชื่อพระเจ้าด้วย คนเราอาจถูกหลอกได้ เราก็อาจถูกหลอกได้เช่นกัน อย่าประมาทเรื่องการรักษาความรอดเพราะคิดว่าเชื่อพระเจ้าแล้ว รู้เรื่องพระเจ้าแล้ว  แต่พระคัมภีร์บอกว่าต้องดำเนินชีวิตในความเชื่อพระเจ้าด้วย

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องฝ่ายวิญญาณ ป้องกันไม่ให้คนหลงไปจากความจริง หลงไปจากความเชื่อ หลงไปจากพระเจ้า เราสร้างชีวิตผู้เชื่อให้เติบโตได้ผ่านพระวจนะของพระเจ้า ผ่านการอธิษฐาน ผ่านการรับใช้ และผ่านการสามัคคีธรรมได้

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่ 5:13-18
บทความถัดไปสภษ2:20

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่