.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนาเช้า คำอธิษฐานที่เป็นพร

อาทิตย์ที่ 6 .. 2019  คริสตจักรบ้านพลังรัก

3ยน1:2 ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทุกอย่าง ดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญอยู่นั้น

คำนำ

นี่เป็นคำสวัสดีปีใหม่ของพระเจ้า ที่มาถึงคนของพระองค์  คนในรุ่นของผมกำลังล่วงไป ปีนี้สัปดาห์แรกไปเทศน์งานไว้อาลัยสองงานในสัปดาห์เดียว

แต่พระเจ้าจะให้เราแข็งแรง มีความสุข ความเจริญทุกเรื่อง คนที่ขมขื่นจะมีความสุข นี่เป็นคำอวยพรของพระเจ้า พระองค์มีความปรารถนาดีกับคนของพระองค์

ขอยืนยันว่าเราจะเป็นพรกับคนตลอดปีได้ ถ้าพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของเรา วันนี้เราจะมีความสุขเพราะพระเจ้าจะอวยพรท่านทุกๆเรื่องในชีวิต ทั้งเรื่องความเจริญรุ่งเรืองของคนที่เป็นเจ้านายด้วยคือ ลูกน้องจะรักเจ้านาย ลูกน้องจะสนับสนุนเจ้านายนี่ก็เป็นพระพรอย่างหนึ่งด้วย

พระประสงค์ของพระเจ้าจากพระธรรม 3ยอห์น มีความชัดเจนมาก เขียนโดยยอห์นสาวกที่พระเจ้าทรงรัก ในขณะที่คริสตจักรถูกข่มเหงอย่างหนักในเวลานั้น คริสตจักรมีความกดดันทั้งภายในและภายนอก ภายนอกมีการต่อต้าน ภายในมีคนสอนเท็จเต็มไปหมดในคริสตจักร คำสอนเท็จเข้ามาเอาใจคริสตจักร ทั้งที่เป็นคำสอนผิดไปจากพระคัมภีร์

ยอห์นจึงเขียนพระธรรมตอนนี้ โดยมีเนื้อหาคำอธิษฐาน ขอให้พี่น้องมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข มีความเจริญ พระพรเหล่านี้เป็นของประทานที่มาจากพระเจ้า ยอห์นอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานให้กับคนของพระองค์ในเวลานั้น ถ้าเรากอยากได้พระพรของพระเจ้าให้เราขอ ให้อธิษฐานกับพระเจ้าประทานพระพรให้กับเรา หรือให้ใครก็ได้ที่เรารู้จัก ขอให้อ.วีรชัย โกแวร์มีสุขภาพแข็งแรง

การอธิษฐานให้ใคร หรืออธิษฐานให้ตัวเราเอง เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้า

หลายครั้งเวลาที่เราอธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้า เราคิดว่าเป็นแต่เรื่องเนื้อหนัง ซึ่งจริงๆเราเข้าใจผิด เพราะเนื้อหนังเป็นเรื่องที่มุ่งไปในทางความโลภ เป็นความบาป แต่พระพรของพระเจ้าที่เป็นความสำเร็จ ความเจริญ การพัฒนา เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้า และเมื่อเรามีท่าทีตอบสนองต่อพระเจ้าต่อพระพรอย่างถูกต้อง ต่อสิ่งที่พระเจ้าประทานพระพรให้กับเราอย่างไร

การตอบสนองของเราจะเป็นตัวกำหนดว่าเนื้อหนังไหม ถ้าโลภอยากได้มากขึ้น ถ้าต้องการสิ่งที่เป็นความบาป อันนั้นเป็นเนื้อหนัง

พระเจ้ามีน้ำพระทัยให้คนของพระเจ้า ประสบสำเร็จ ให้มีความสุข เราไม่ต้องมาบนต่อรองพระพรกับการถวายกับพระเจ้า แต่พระเจ้าอวยพรเพื่อให้ชีวิตของเราเจริญขึ้น จะเกิดขึ้นผ่านการอธิษฐานอย่างจริงจัง

สำหรับลูกจ้างทั้งหลายหรือวีรบุรุษ วีรสตรีเงินเดือน เจ้าของกิจการ ก็อาจจะมีความกังวลต่อเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ อาจจะกังวลกับเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ แน่ทีเดียวเรื่องการเมืองเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ สถานการณ์ต่างประเทศในโลกทุกวันนี้ก็แย่ลง แต่อย่ากังวลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกจะเกิดขึ้นกับเราด้วย เพราะในคริสตจักรของพระเจ้านั้นสวนทางกลับโลกอย่างสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น

ผมต้องการความรัก แต่โลกให้ความเกลียดชัง ในขณะที่พระเจ้าประทานความรัก ตัวอย่างเวลาผมขึ้นรถไฟฟ้า เวลาเร่งด่วน ผมเข้าไปไม่ได้เพราะสละที่ให้คนอื่นเข้าไปก่อน คนด้านหลังกลับโกรธโมโหผม

ผมต้องการความสำเร็จ แต่โลกให้โอกาสผมเจอแต่ความล้มเหลว เวลาที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง ต้องมีคนที่ประสบความสำเร็จที่เกิดจากความล้มเหลวของคนอื่น

เราต้องการความสงบสุข สันติภาพ แต่โลกก็ให้สงคราม

แต่สำหรับคริสตจักรต้องเป็นความหวังและคำตอบสำหรับผู้คน คริสตจักรต้องให้ความรัก ให้ความสำเร็จ ให้ความสงบสุข ให้สันติ ผ่านคนของพระเจ้า

อย่าคิดว่าโลกให้ปัญหาแล้วคริสเตียนจะต้องเจอปัญหาเหล่านั้นด้วย โลกให้ปัญหาแต่พระเจ้าให้ปัญญา

อฟ3:10 เพื่อว่าพวกภูตผีที่ครอบครองและพวกภูตผีที่มีอำนาจในสวรรคสถาน จะได้รู้จักพระปัญญาอันมากล้นหลายด้านของพระเจ้าโดยทางคริสตจักรในเวลานี้

ในบรรยากาศสังคมปัจจุบันนี้ มีภูติผีควบคุมอยู่ เต็มไปด้วยการครอบงำทำลายล้าง การโกง การฆ่า แต่พระคัมภีร์บอกว่าผีเหล่านั้นจะได้รู้ปัญญาของพระเจ้าผ่านทางคริสตจักร เพราะคริสตจักรอยู่ในโลกแต่มีปัญญาแก้ไขปัญหาได้ทุกด้าน

เพราะมารสร้างปัญหามากมายมาให้เรา แต่พระเจ้าประทานปัญญาให้เราแก้ไขปัญหามากมายได้ ผ่านทางคริสตจักร

ปัญญาที่มีนี้ไม่เกี่ยวว่าเป็นคริสตจักรใหญ่หรือเล็ก เป็นคริสตจักรเก่าหรือใหม่ คริสตจักรมีจำนวนสมาชิกมากหรือน้อยก็ไม่สำคัญ แต่ขอให้เป็น คริสตจักรของพระเจ้าจริงๆจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนที่ถูกปีศาจรบกวนได้

ขอพระเจ้าช่วยให้เรารักกัน ให้ปากกับใจตรงกัน ให้พฤติกรรมตรงกันกับใจ เป็นความรักของพระเจ้า มีสติปัญญา แก้ไขปัญหาหลากหลายด้านได้สำเร็จ และคริสตจักรจะเป็นคำอวยพรสำหรับชุมชน สำหรับปัญหาครอบครัว

ถ้าเราเป็นคนของพระเจ้า เรามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า จริงๆ ไม่มีปัญหาอะไรเลยที่คุณแก้ไขไม่ได้

พระเจ้าจะยื่นมือมาแก้ไขทันที บางคนอยู่กับปัญหานั้นนานๆมากเกินไป พอได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วเขากลับไม่คุ้นเคย ตัวอย่างเช่น สามีภรรยาเวลาที่คุยไร้สาระเข้ากันได้ดี พอคุยเรื่องจริงจังมีสาระกับทะเลาะกันทุกที พอภรรยามาเชื่อพระเจ้าพระคัมภีร์สอนให้ภรรยาถ่อมใจกับสามี จากนั้นมาภรรยาไม่ขัดแย้งกับสามี สามีมาถามทำไมเธอไม่เถียงกับฉันเลย สามีแปลกใจ ภรรยาถามว่าแล้วดีไหม สามีไม่คุ้นแปลกใจ เกิดอะไรขึ้นกับภรรยา

วันนี้ต่อให้เศรษฐกิจมีปัญหาสูง สังคมมีปัญหาสูง อย่ากังวลว่าเราจะแย่ตามไปด้วย เพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้า พระองค์เป็นแหล่งพระพร

พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพร ไม่ใช่พระเจ้าแห่งการสาปแช่ง พระเจ้าไม่ได้ให้คนกลัวพระองค์เพราะการสาปแช่ง เพราะพระเจ้ายกโทษ แต่มีคำแนะนำว่าอย่าทำผิดบาปอีก

เพราะการทำผิดบาปมีปมให้กับตนเอง การทำบาปไม่มีประโยชน์กับตนเองและคนอื่น การทำบาปทำให้คนไม่มั่นใจ ไม่เชื่อถือ ไม่กล้าลงทุน ไม่มั่นใจ แต่เมื่อเรากลับใจใหม่จากความบาปพระเจ้าจะคืนความมั่นใจให้เรา เมื่อเรากลับใจใหม่ เพราะเราได้รับการยกโทษจากพระเจ้า 

คนเราต่อให้เก่งแค่ไหนหากมีความไม่มั่นใจ คนนั้นก็เหมือนคนเป็นอัมพาต เมื่อเรามีความมั่นใจในพระเจ้าพระองค์ก็ใช้เราได้มากขึ้น มีคนจะกลับใจใหม่มาหาพระเจ้าได้มากขึ้น

ตัวอย่างตอนอาจารย์บอกพ่อว่าผมเป็นคริสเตียนแล้ว พ่อโกรธมาก ทำให้ไม่มั่นใจ แต่พอมีความมั่นใจ บอกพ่อนั่งลงเป็นพยานให้พ่อฟังว่าทำไมถึงมาเชื่อพระเจ้าพ่อกลับให้ความสนใจ จนพ่อกลับใจใหม่มาเป็นคริสเตียน

อย่าให้สภาวะแวดล้อมปัญหาความกดดันทำให้เราสูญเสียความมั่นใจ อย่าลืมว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า

พระองค์เป็นแห่งแหล่งพระพร ทั้งประทานสุขภาพที่ดี ประทานความสุข ประทานความเจริญ พระพรเหล่านี้เป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้เรา

ใครที่เป็นภูมิแพ้ เรื้อรัง ขอให้แข็งแรง เรากำลังเชื่อพระเจ้าที่เป็นความรัก ต่อให้สถานการณ์แย่แค่ไหนแต่ขอให้เรามองเห็นพระเจ้า พระองค์เป็น ความอุปถัมภ์ที่พร้อมช่วยเหลือของเรา

สดด121:1-2 ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหน? 2ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาห์เวห์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

ภูเขาส่วนใหญ่หมายถึงอุปสรรค ความช่วยเหลือมาจากพระเจ้า ไม่ว่าปัญหาจะเป็นภูเขาลูกใหญ่ขนาดไหนที่ทับอกเราอยู่ พระเจ้าช่วยเหลือได้

สดด34:15-21 พระเนตรของพระยาห์เวห์เฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกรรณของพระองค์สดับคำอ้อนวอนของเขา 16แต่พระพักตร์ของพระยาห์เวห์ตั้งต่อสู้ผู้ทำความชั่วเพื่อจะตัดอนุสรณ์ของพวกเขาเสียจากแผ่นดินโลก 17เมื่อคนชอบธรรมร้องทูล พระยาห์เวห์ทรงสดับและทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น 18พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายและทรงช่วยผู้สิ้นหวัง 19คนชอบธรรมอาจมีความทุกข์ใจหลายอย่างแต่พระยาห์เวห์ทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด 20พระองค์ทรงปกป้องกระดูกทุกชิ้นของเขาไม่หักสักซี่เดียว 21ความชั่วจะสังหารคนอธรรมและบรรดาผู้ที่เกลียดชังคนชอบธรรมจะถูกลงโทษ

คริสเตียนอยู่ในสายตาของพระเจ้า พระองค์ปกป้อง ดูแล เมื่อไหร่ที่อันตรายจะมาถึง ไม่ใช่จับตามองแบบจับผิด หูของพระเจ้ารอฟังคำอธิษฐานของเราอยู่ คอยช่วยเราจากความยากลำบากทั้งสิ้น พระองค์ช่วยแม้กระทั่งปัญหาที่อยู่ภายในใจ เช่น ท้อใจ ใจแตกสลาย สิ้นหวัง พระเจ้าเข้าใจคุณ พระเจ้าช่วยกู้คนชอบธรรม

พรของพระเจ้าไม่ทำให้เรากุ้มใจ หนักใจ ท้อใจ หมดกำลังใจ ถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนี้คุณเป็นซากที่เดินได้

ขอให้มีประสบการณ์การช่วยกู้จากพระเจ้า เราจะไม่ประชดชีวิตใครอีกเลย ประชดหนักจนขนาดไปฆ่าตัวตายก็มี ขอพระเจ้าช่วยเราให้พ้นทุกข์ เราจะยินดี เปรมปรีด์ หน้าบาน เราจะหัวเราะได้ เราจะไม่ลำบากใจในการวางตัว เราจะมีความบริสุทธิ์ใจ จริงใจ

ความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากใครบางคนทำให้เราทุกข์ใจ แต่พระเจ้าเป็นแหล่งพระพรของสุขภาพ ของจิตใจ การงาน หน้าที่ พระเจ้าอวยพรเราสมบูรณ์ พระเจ้าปกป้องไม่ให้มีอันตราย จากคนอธรรม

เรียนรู้มองความจริงของพระเจ้าให้ชัด เรียนรู้ที่จะมองตนเองว่าเรามีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองอยู่ในก้าวต่อไป ไม่ใช่มองแต่คนอื่นเจริญแต่มองตัวเองตกต่ำ ตำหนิพระเจ้าอีกว่าสร้างเรามาไม่ดี

ปฐก1:31พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ดูสิ ทรงเห็นว่าดียิ่งนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่หก

พระเจ้าสร้างทุกอย่างดีรวมทั้งมนุษย์ด้วย เราเคยถูกใครด่าว่าเลวไหม เขาด่าผิด จริงๆ

ต้องด่าคริสเตียน ว่าดียิ่งนัก

ใครจะพูด ใครจะเห็นเกี่ยวกับตัวเราไม่สำคัญ สำคัญว่าพระเจ้ามองเรายังไง พระเจ้ามองว่าเราดียิ่งนัก ยิ่งเราอยู่ภายใต้พระคริสต์ ยิ่งมองว่าดียิ่งนัก

ความดีมาจากการทรงสร้างของพระเจ้า ไม่ใช่ความสามารถของเรา คนชอบวัดคุณค่าของคนที่ความสำเร็จ แต่พระเจ้าตายเพื่อเราเห็นคุณค่าเรา จึงยอมตายเพื่อเรา

อย่าเป็นคนมองตัวเองไม่ดี เห็นแต่ความดีของคนอื่น มองตนเองในสายตาของพระเจ้า บางครั้งสมาชิกมองคริสตจักรอื่นดีๆ คริสตจักรเราทำไมไม่ดี ถ้าคริสตจักรมีแต่คนดียิ่งนักเราจะมีความสุขมาก เราจะตื่นเต้น

สังคมทุกวันนี้มีแต่คนชั่วร้ายแต่คนในคริสตจักร มีแต่ดียิ่งนัก เรามีสิ่งมีค่าในชีวิตจริงๆ ขอยกตัวอย่างเรื่องคุณพ่อมีลูกหลายคน ขณะที่เขากำลังจะตาย เขาบอกลูกว่าเราจนมาตลอดชีวิต จริงๆแล้วพ่อซ่อนทองไว้ ไปขุดแบ่งกันอย่าแย่งกัน พอพ่อตายแล้วลูกๆไม่รู้ว่าจะไปขุดตรงไหน ลูกๆก็ขุดครบ 10ไร่ แต่ไม่เจอทอง ลูกๆเดาใจพ่อว่าซ่อนทองอยู่ไหน พวกเขาคิดว่าพ่อคงซ่อนลึกกว่านี้ พวกเขาจึงขุดให้ลึกขึ้น แต่ก็ไม่เจอ พอเห็นว่าขุดดินได้ลึกแล้วแต่ไม่เจอทอง ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาข้าวโพดมาหว่านแทน นี่เป็นกุศโลบายที่พ่อต้องการสอนลูกว่า ที่ผ่านมาเราจน เพราะลูกๆขี้เกียจมาก ลูกๆเลยได้เรียนรู้

วันนี้เรามีเพชรนิลจินดามากมายในชีวิตแต่เราไม่ได้ขุดขึ้นมา หากเราขุดทองจากผิวดินเราจะไม่เจอ พระเจ้าสร้างเราจากดิน ในดินของชีวิตเรายังมีอะไรให้ขุดสิ่งดีๆที่พระเจ้าประทานให้ นำออกมาจากชีวิตเราได้เป็นพระพรกับตนเองและคนอื่นได้

ขอให้ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ ความสุข พระพรเหล่านี้เป็นของพระเจ้า พระองค์เตรียมให้กับเรา

ให้เราร่วมใจอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้Merry Christmas 2018
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 1:1-36

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่