ข้าพเจ้าชื่อนายกิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ (ACT)  เกิดเดือนธันวาคม .. 1972 ปัจจุบัน อายุ 50 ปี สมรสแล้วกับคุณเยาวลักษณ์ มีบุตรสาวสองคน ชื่อด.ญ.ปัญญญาพร (ไอเดีย)อายุ 18 ปี และด.ญ.ปริณดา   (ไอรีน) อายุ 15 ปี ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (N.I.D.A) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน (เกียรตินิยม) และปริญญาโทด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หลักสูตรคริสเตียนศึกษา(M.C.S.)จากโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท แพลนมิชชั่นโปรเจค จำกัด ทำธุรกิจรับเหมาตกแต่งอาคาร(Facade) และรับเหมาก่อสร้าง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเวบไซต์ www.planmission.com หรือจากวิดีโอประชาสัมพันธ์ของบริษัท 

 

 

ในอดีตข้าพเจ้าเป็นคนชอบสูบบุหรี่มากๆ สูบประมาณวันละซอง ข้าพเจ้าเคยมีความคิดจะทำไร่ยาสูบ เพื่อคิดค้นยาเส้นใหม่ ที่ทำให้สูบบุหรี่ได้ดีขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ช่วงประมาณเดือนเมษายน ..1993 ข้าพเจ้าไอเป็นเลือด หายใจไม่ค่อยออก รู้สึกตัวว่ากำลังสลบไป ในเวลานั้นข้าพเจ้าคิดว่าตัวเองกำลังจะตาย และต้องไปนรกเพื่อชดใช้เวรกรรมแน่ ซึ่งข้าพเจ้าไม่อยากไปนรกเลย

.เวลาตอนนั้นทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์ขึ้นมา เพราะเคยรู้ความจริงเรื่องนี้ผ่านทางน้องชายของเพื่อน   ข้าพเจ้าสนใจที่อยากจะรู้จักเรื่องพระเยซู เพราะข้าพเจ้าเห็นเขามีชีวิตเปลี่ยนแปลงจากคนเล่นการพนัน ชอบดื่มสุรา สูบบุหรี่ เป็นคนเกเร กลายเป็นคนใหม่ มีความสุขมากขึ้นและเลิกอบายมุขต่าง ได้อย่างอัศจรรย์ เพราะเขาได้เชื่อพระเจ้า สิ่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าอธิษฐานกับพระเยซูคริสต์

“และได้ตัดสินใจเชื่อ

พระเยซูเป็นพระเจ้าในเวลานั้น”

เมื่อตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่ง พบว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่เสียชีวิตจากโลกนี้ไป ข้าพเจ้าดีใจมาก   นับตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา  30 ปีแล้วที่ข้าพเจ้าได้รู้จักพระเจ้า  ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์อัศจรรย์กับพระเจ้าหลายๆอย่าง พระองค์ให้ชีวิตใหม่โดยรักษาโรคปอดของข้าพเจ้าให้หายเป็นปกติ  ข้าพเจ้าเลิกสูบบุหรี่ ได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่ต้องรับการบำบัด  ชีวิตข้าพเจ้าได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมาย 

 

“ดียิ่งกว่าถูกหวย เสียอีก! “

ก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าเคยเข้าใจว่าศาสนาคริสต์เป็นอีกศาสนาหนึ่งของคนตะวันตกเท่านั้น  แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเลย เพราะพระองค์ทรงเป็นคำตอบแท้ของชีวิตเมื่อเราแสวงหาพระองค์เราจะพบพระองค์ 

ข้าพเจ้าได้รับชีวิตใหม่ โดยมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์โดยปราศจากความบาปเพื่อมาตายไถ่บาป ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน แล้วเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม  เสด็จสู่ฟ้าสวรรค์ และจะเสด็จกลับมาเพื่อพิพากษาโลกนี้อีกครั้งหนึ่ง  ถ้าท่านได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดจากความบาปผิดของท่าน และรับสันติสุขจากพระองค์เหมือนที่ข้าพเจ้าได้รับ 

“ท่านสามารถมีประสบการณ์

เหมือนข้าพเจ้าได้เช่นกัน”

บทความก่อนหน้านี้มธ 20:29-34 บทเรียนจากคนตาบอด
บทความถัดไปขอบคุณพระเจ้าที่รักคนเลว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่