อ้างอิงจาก ประยูร ลิมะหุตะเศรณี.สับสัมพันธ์.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ:สถาบันคริสเตียนศึกษา และพัฒนาคริสตจักร( CED),2013.หน้า72-75.

 

“คำถามที่ไม่น่าตอบแต่ต้องตอบ”

1.ในเมื่อท่านรู้ว่า โอกาสที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมาคือ โอกาสที่จะสนทนากับผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในจักรวาลทางการอธิษฐาน

แล้วทำไมท่านจึงไม่อธิษฐาน

2.ในเมื่อท่านรู้ว่า อำนาจที่มีพลานุภาพมากที่สุดของมนุษย์คืออำนาจจากการอธิษฐาน

แล้วทำไมท่านจึงไม่อธิษฐาน

3.ในเมื่อท่านรู้ว่า เวลาที่สดชื่นที่สุดคือเวลาที่จะอยู่กับพระเจ้าในการอธิษฐาน

แล้วทำไมท่านจึงไม่อธิษฐาน

4.ในเมื่อท่านรู้ว่า พระเจ้าทรงมีความปรารถนาอย่างสูงที่จะสนทนากับบุตรของพระองค์

แล้วทำไมท่านจึงไม่อธิษฐาน

5.ในเมื่อท่านรู้ว่า ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ที่อธิษฐาน

แล้วทำไมท่านจึงไม่อธิษฐาน

6.ในเมื่อท่านรู้ว่า คริสเตียนที่อยู่กับการอธิษฐานจะไม่มีการอ่อนเปลี้ยหรือสะดุด

แล้วทำไมท่านจึงไม่อธิษฐาน

7.ในเมื่อท่านรู้ว่า ความบาปทั้งสิ้นจะได้รับการอภัย มลทินทั้งหมดจะได้รับการชำระ ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไขเมื่ออธิษฐาน

แล้วทำไมท่านจึงไม่อธิษฐาน

8.ในเมื่อท่านรู้ว่า นรกจะอยู่ห่างไกล ซาตานจะผละจากผู้ที่มีชีวิตอยู่กับการอธิษฐาน

แล้วทำไมท่านจึงไม่อธิษฐาน

9.ในเมื่อท่านรู้ว่า สวรรค์จะอยู่ใกล้ สง่าราศีจะสดใส สำหรับผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยการอธิษฐาน

แล้วทำไมท่านจึงไม่อธิษฐาน

10.ในเมื่อท่านรู้ว่า สิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับผู้ที่อธิษฐาน

แล้วทำไมท่านจึงไม่อธิษฐาน

11.ในเมื่อท่านรู้ว่า ภูเขาจะเคลื่อน หุบเขาจะได้รับการทำให้ราบเรียบ สำหรับผู้ที่อธิษฐาน

แล้วทำไมท่านจึงไม่อธิษฐาน

12.ในเมื่อท่านรู้ว่า คำตอบจะมา ทางตันจะเป็นทางออก มหาสมุทร์ก็ไม่อาจจะขวาง สำหรับผู้ที่อธิษฐาน

แล้วทำไมท่านจึงไม่อธิษฐาน

13.ในเมื่อท่านรู้ว่า ความมั่งคั่งในสวรรค์จะเปิดออกให้แก่ผู้ที่อธิษฐานในพระนามของพระเยซู

แล้วทำไมท่านจึงไม่อธิษฐาน

14.ในเมื่อท่านรู้ว่า คนหนุ่ม คนสาว คนแก่ คนรวย คนจน คนที่แข็งแรง คนที่อ่อนแอ คนป่วย คนพิการ นักโทษ เด็ก ผู้ใหญ่ คน

ชาติไหน หรือภาษาใด คนเหล่านี้ล้วนแต่อธิษฐานได้ทั้งสิ้น  แล้วทำไมท่านจึงไม่อธิษฐาน

16.ในเมื่อท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงตรัสกับเราทั้งหลายว่า มนุษย์ทุกคนควรอธิษฐานเสมอ

แล้วทำไมท่านจึงไม่อธิษฐาน

17.ในเมื่อท่านรู้ว่า พระเจ้ายังทรงคอยที่จะตอบคำอธิษฐานของท่านอยู่ตลอดเวลานะ

แล้วทำไมท่านจึงไม่อธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา
www.facebook.com/FORWARD.CH.TH
Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ “การตรวจสอบความเชื่อในพระเจ้า”
บทความถัดไปดูคล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกัน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่