หน้าแรก คำเทศน์ พันธสัญญาเดิม ความจริงเรื่องการข่มเหง สดด119:150

ความจริงเรื่องการข่มเหง สดด119:150

2702
0

.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนา เสาร์ที่ 19 ..2019

คริสตจักรพระวิญญาณบริสุทธิ์

สดด119:150

ผู้ข่มเหงที่มุ่งร้ายมาใกล้แล้วพวกเขาอยู่ห่างจากธรรมบัญญัติของพระองค์

คำนำ

หลายคนมีประสบการณ์ชัดเจนกับพระเจ้า เพราะเวลาที่เจอวิกฤติแล้วไม่หวั่นไหว จะได้เห็นความย่ิงใหญ่ของพระเจ้าจากวิกฤติที่เราเผชิญอยู่ วิกฤติเป็นโอกาสที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระองค์ไม่ให้เราเจอปัญหาลำพัง พระองค์รอที่จะช่วยเหลือเราอยู่แม้วิกฤตินั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหน ก็ตาม พระองค์สามารถช่วยได้เมื่อเราเข้ามาพึ่งพาพระองค์

หลายคนไม่สนใจำเตือนของพระเจ้า เพราะไม่ตระหนักว่าเหตุการณ์ร้ายอาจจะเกิดขึ้นกับตนเองได้ วันนี้เราจะมาดูคำเตือนที่มาจากพระเจ้า ให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต มีความเป็นไปได้ 3 ด้าน ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราได้มาเชื่อพระเจ้า

1.เราอาจถูกข่มเหง

2.เราเป็นผู้ข่มเหง เช่น กดดันคนอื่น พูดไม่ดีกับคนอื่น ทำร้ายคนอื่น

3.เราไม่ได้ข่มเหงใคร และเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่ถูกคนอื่นข่มเหง

พระวจนะของพระเจ้ามาเตือนคนของพระเจ้าบอกว่า ผู้ข่มเหงจ้องจะเล่นงานเรา ดังนั้นเราอย่าประมาท ที่น่ากลัวเพราะเราประมาทคิดว่าไม่มีใครรอข่มเหงหรือรอทำร้ายเรา เราจึงอาจจะเจอการข่มเหงทั้งทางฝ่ายร่างกาย ฝ่ายจิตใจ และฝ่ายจิตวิญญาณได้

พระธรรมตอนนี้ชี้ให้เราเห็นหลายอย่าง โดยเฉพาะคำเตือนจากพระเจ้า พระองค์เตือนคนที่อยู่ในธรรมบัญญัติของพระเจ้ามาใกล้แล้วคือ การเตือนคนของพระเจ้าที่เดินทางในของพระเจ้า ว่าการข่มเหงไม่ได้อยู่ไกล แต่มาใกล้แล้ว เรามาดูข้อสังเกตจากพระธรรมตอนนี้ คือ ถ้าเราฝักใฝ่ในทางของพระเจ้า เราจะโดนข่มเหง นี่เป็นความจริง

พระคัมภีร์บอกว่ามีหลายคนพวกเขาจะคอยข่มเหงเรา เราต้องระมัดระวังชีวิตเมื่อเดินบนเส้นทางของพระเจ้า

ยน15:18-21 “ถ้าโลกนี้เกลียดชังพวกท่าน ก็จงรู้ว่าโลกเกลียดชังเราก่อน 19ถ้าพวกท่านเป็นของโลก โลกก็ย่อมจะรักคนที่เป็นของโลกเอง แต่เพราะท่านไม่ได้เป็นของโลก คือเราเลือกท่านออกจากโลก เพราะเหตุนี้ โลกจึงเกลียดชังท่าน 20จงระลึกถึงคำที่เรากล่าวกับพวกท่านแล้วว่าบ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านาย’ ถ้าพวกเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงพวกท่านด้วย ถ้าเขาปฏิบัติตามคำของเรา พวกเขาก็จะปฏิบัติตามคำของพวกท่านด้วย 

ดังนั้นโลกเกลียดชังคนของพระเจ้า เพราะท่านไม่ใช่คนของโลกนี้ ถ้าอยากให้โลกรักก็ต้องเดินตามฝ่ายโลก แต่คนที่เดินในทางของพระเจ้าจะมีคนคอยข่มเหง ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆ เลย

1 มีจำนวนมาก (“พวกเขา” )

แสดงว่ามีจำนวนมากกว่าหนึ่ง ฟังดูเหมือนน่ากลัว เบื้องหลังคือ วิญญาณชั่วทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังการข่มเหง

หลายๆคริสตจักรเริ่มต้นจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน แต่หลายครั้งก็มีเหตุการณ์ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ทำให้เกิดความแตกแยก ทำให้มีความรู้สึกไม่ดีทั้งต่อตนเอง หรือต่อพี่น้อง หรือต่อคริสตจักร

บางคนคิดว่าเสียสละไปเป็นคนเลวต่อไปดีกว่า เพื่อไม่ทำให้คริสตจักรเดือดร้อนเพราะความบาปของตนเองมีมากเหลือเกิน สร้างปัญหามากเหลือเกิน ถูกหลอกทางความคิดเพราะคิดว่าตนเองเป็นคนบาปไม่อยากทำร้ายคนดี คนของพระเจ้า รวมถึงคนอื่นๆด้วย  นี่เป็นความคิดไม่ถูกต้อง โดนมารหลอกแล้ว ต้องกลับใจใหม่ต่างหาก

2 น่ากลัว (เพราะพวกเขาอยู่ห่างจากธรรมบัญญัติของพระองค์)

ความน่ากลัวคือ พวกเขามุ่งร้าย ไม่ปราณีเรา เขาตั้งใจจะฆ่าเราให้ตายอย่างเดียว ไม่อะลุ้มอะล่วยแก่เรา  ไม่ประนีประนอมกับเรา เป้าหมายของคนข่มเหงเหล่านี้ คือ เพื่อให้ผู้เชื่ออยู่ห่างจากทางของพระเจ้า

ยน10:10 ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์

ขโมยมาเพื่อลักฆ่า ทำลาย แต่พระเยซูมาเพื่อให้ชีวิตของพระองค์แก่เรา แต่ขโมยจะลักลอบเข้ามา เอาความรู้สึกดีๆของเราต่อพระเจ้าไป เอาความรักต่อพี่น้องไป เอาความรักต่อคริสตจักรไป  เพราะมารมาเพื่อจะลัก ฆ่า ทำลาย

เหตุการณ์นี้เหมือนเช่นกันกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์คู่แรกถูกสร้าง พระเจ้าบอกว่าอย่ากินผลจากต้นไม้ ถ้าเจ้ากินวันใดเดี๊ยวพวกเจ้าจะตาย มีคำเตือนแค่ประโยคเดียวเองสำหรับมนุษย์ในเวลานั้น แต่สำหรับในปัจจุบันนี้จำเป็นต้องมีพระธรรมเป็นเล่ม หนาๆ เพราะผู้ข่มเหงมีวิธีการมากมายในการล่อลวงมนุษย์ให้ทำบาป กับพระเจ้า พระเจ้าจึงต้องให้บันทึกไว้เพื่อเราจะรู้และเอาชนะได้

พระเจ้ายิ่งใหญ่มาก ถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราก็กลายเป็นคนกระจอกมาก พระเจ้าบวกกับเรา เราจะไม่กระจอก

ระมัดระวังอย่าเดินไกลห่างจากพระเจ้า ต้องใกล้ชิด ต้องติดสนิทกับพระเจ้า

อฟ6:12  ไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนัง แต่สู้กับวิญญาณชั่ว

คริสเตียนต้องระวังการโจมตี ทั้งทางด้านจิตใจ เพราะส่งผลทำให้หมดกำลังใจ ต่อให้ความเชื่อเราเข้มแข็งแค่ไหน แข็งแรงแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าเราหมดใจ เราก็จะกลายเป็นหุ่น กลายเป็นซากทำอะไรไม่ได้ ต่อให้พระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหน ถ้าเราหมดใจเราก็แป๊ก เพราะพระเจ้า ไม่สามารถเคลื่อนไหวผ่านชีวิตของเราได้  ดังนั้นคริสเตียนต้องระมัดระวัง การดำเนินชีวิตให้ดี

3 อยู่ใกล้ตัวแต่เราไม่รู้ (มาใกล้แล้ว)

แสดงว่า ปัญหา หรืออันตรายนี้ อยู่ใกล้ตัวเรามาก แต่คำถามคือว่า เราเห็นปัญหานี้หรือไม่ เราเห็นมันหรือไม่ มารซาตานมันเป็นวิญญาณชั่วร้าย แต่คริสเตียนเราไม่รู้ว่ามันอันตรายถึงชีวิตมาก คริสเตียนเราไม่เห็นอันตรายของฝ่ายวิญญาณ เพราะถ้าเรารู้ความจริงเรื่องนี้ พระเจ้าไม่ต้องมาเตือนเรา แต่เพราะคริสเตียนไม่รู้ พระเจ้าจึงต้องให้มีการเตือน

ผู้ข่มเหงมาทุกรูปแบบทั้งมาดี และมาแบบไม่ดี  มีทั้งแฝงตัวมาทำให้เราไม่รู้ตัว ทำให้เราเข้าใจผิด และคิดว่ามารเป็นมิตร พระเจ้าจึงต้องเตือนเราให้ดังขึ้นๆ

1ปต5:8 จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้

พระคัมภีร์บอกว่ามารมันเดินวนเวียนรอบตัวเรา หาโอกาสกัดกินเรา ทำลายเรา มันพยายามทำให้เรารู้สึกดีเมื่อเราอยู่ใกล้มาร หรือให้เรารู้สึกดีเมื่อเรารักโลก

ระวังอย่าออกจากเส้นทางของพระเจ้า ทางของพระเจ้าบางครั้งมันแคบ บางครั้งอาจจะสูง แต่ไม่มีอันตรายแน่นอน เพราะพระเจ้าอยู่ด้วย ทางของมารอาจจะสบาย อาจจะกว้างแต่ปลายทางตายฝ่ายวิญญาณได้ อย่าออกนอกจากทางของพระเจ้า มารทำให้เราไม่รู้สึกลัวมาร กลัวบาป เช่น ทำให้บันเทิง สนุก มันหลอกให้เราเข้าไปในทางของมาร ดูเหมือนให้พระพรกับเรา ให้เราร่ำรวยจาก การทำผิดกฎหมาย จากการโกง ส่ิงเหล่านี้เป็นพิษภัยไม่ใช่พร

ความมั่งคั่งมั่งมี หรือมีมั่ง ถ้าไม่ได้มาจากพระเจ้า ให้เรารู้จักปฎิเสธ พรของพระเจ้าต้องถวายเกียรติพระเจ้า ความน่ากลัวของสัตว์ร้ายเพิ่มขึ้นเพราะคนเอาสัตว์มาเลี้ยง เช่น ทำเสือให้เชื่อง เพื่อให้คนไปอยู่ใกล้ๆถ่ายรูป ฝรั่งคนนึงโดนเสือกัด

เสือคือเสือ มารคือมาร อย่าไปรู้สึกดีกับมาร

1ยน2:15-17 อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าใครรักโลก ความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น 16เพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศไม่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากโลก 17และโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไป แต่คนที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิตย์

มารจะทำให้เราหลงรักโลก โลกจะรักเรา เพื่อให้เรารักโลก แต่เราจะสูญเสียความรักต่อพระเจ้า พรของพระเจ้าไม่เกี่ยวกับเนื้อหนัง ของตา ความโลภ กิเลส ความอยากเป็นใหญ่ แต่ขอให้เป็นพรที่มาจากพระเจ้า

ยก4:7เพราะฉะนั้น พวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป

ถ้าอยากระวังตัวให้ดี จงนอบน้อมต่อพระเจ้า ต่อสู้กับมาร แปลว่าถ้าเรายินยอมถ่อมใจกับพระเจ้า เชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้า ดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้า แล้วต่อสู้กับมาร มันจะหนีท่านไป

ต่อสู้แปลว่า อะไรที่มารมันยื่นให้เรา เราปฎิเสธ เราไม่ตอบสนองสิ่งที่มาร มันหยิบยื่นให้ แต่เราไม่ต้องไปท้าทายมาร  เช่น ตาแทนตา ฟันแทนฟัน เราไม่ต้องตอบสนองตามเนื้อหนัง แต่ให้เราต่อสู้กับมารตามวิถีของพระเจ้า บางครั้งมาร มันรู้จักใช้เหตุผลจอมปลอมจากพระคัมภีร์

มีนายพรานไปล่าสัตว์อยากได้หนังหมีเพราะมีราคาสูง อบอุ่น พอเจอหมีคนอื่นๆวิ่งหนีหมด นายพรานสู้ไม่ได้จึงหาทางเจรจา นายพรานอยากได้หนัง หมีอยากได้อาหาร สุดท้ายนายพรานอยู่ในท้องหมี

อย่ารักโลกไม่พอ แต่ต้องต่อสู้ด้วย มารจะหนี เพราะเรานอบน้อมกับพระเจ้า ไม่แข็งกระด้างกับพระเจ้า ไม่ใช่แข็งกระด้างกับพระเจ้าแต่นบนอบมาร อย่าประนีประนอมกับค่านิยมของโลก หรืออลุ้มอล่วย เช่น ซื้อหวยรัฐบาล คริสเตียนถูกหวยยังไม่กล้ามาเป็นพยานเลย การถูกหวยไม่ใช่พร มันเป็นพิษ คริสเตียนโกงแล้วรวยก็ไม่กล้าเป็นพยาน มารล่อเหยื่อเอาไว้ถ้าเราไปหุบไว้ เราจะตายอย่างเดียว มารมันไม่ปรานีชีวิตเราแน่นอน

พระเจ้าบอกมารให้ดูโยบเป็นตัวอย่าง มารบอกว่าเพราะพระเจ้าอวยพรโยบต่างหากโยบจึงรักพระเจ้า พระเจ้าจึงอนุญาตให้มารจัดการกับพระพรของพระเจ้าที่ให้กับโยบได้ แต่ห้ามแตะต้องชีวิตโยบ มารไม่ปราณีแม้ว่าเว้นชีวิตคนใช้ของโยบไว้ ก็เพื่อให้ไปบอกข่าวร้ายกับโยบ เพื่อทำให้โยบทำผิดบาปกับพระเจ้า  แต่โยบไม่กล่าวโทษพระเจ้าแม้แต่คำเดียว โยบทำให้มารเข้าใจโยบผิดว่ารักพระเจ้าเพราะพรพร ในที่สุดมารรู้ว่าโยบรักพระเจ้าเพราะความเป็นพระเจ้าที่โยบรู้จักไม่ใช่รักพระเจ้าเพราะพระพร ตอนจบของเรื่องพระเจ้าคืนพระพรทุกอย่างให้โยบ

สดด1:1 บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย

หลีกเลี่ยงการไปปรึกษาคนไม่เชื่อพระเจ้า เอวาพลาดเพราะฟังมาร กินแล้วจะเหมือนพระเจ้า

ไม่เดิน ไม่ยืน ไม่นั่ง ในทางคนอธรรม เลิกเด็ดขาดเลย พระเจ้าอวยพรให้เราถวายเกียรติพระเจ้า ไม่ต้องไปบนพระเจ้า หรือไม่ต้องทำให้คนเข้าใจพระเจ้าผิด อย่าไปปรึกษาเรื่องสำคัญๆของชีวิตกับคนไม่เชื่อ เพราะคำแนะนำที่เราทำตาม นั้นจะทำให้เรารับผลร้ายของปัญหามากกว่าที่เราคิด

4 เราจะต้องไม่ห่างจากธรรมบัญญัติของพระองค์

คำว่าห่างเกี่ยวกับระยะทาง แปลความว่า เราอย่าห่าง(ไกล)พระวจนะของพระเจ้า หรือระยะ คือ ห่างไกลคือ

หากคุณก้าวออกจากธรรมบัญญัติเพียงก้าวเดียว ก็เท่ากับคุณห่างไกลจากธรรมบัญญัติแล้ว ดังนั้นไม่ว่าคุณจะห่างไกล100 กม. หรือ1 ก้าว ก็ห่างไกลจากธรรมบัญญัติเท่ากัน

ระยะยังหมายถึง การตอบสนองด้วย คือ ฟัง อ่าน รู้พระบัญญัติแล้วไม่คิดจะเอาไปทำตาม เราก็อยู่ห่างจากพระบัญญัติของพระเจ้าเช่นกัน

การฟังพระคัมภีร์แบบหูทวนลม เป็นสัดส่วนที่ห่างไกลกันมาก จนไม่สามารถวัดได้ว่าระหว่างผู้ฟัง กับเนื้อหาที่ฟัง คือหมายความว่า ฟังพระบัญญัติแต่ไม่เข้าใจ พระบัญญัติ ทำตามพระบัญญัติไม่ได้ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะมารก็ยังทำให้เราพินาศได้อยู่ดีเมื่อเราไม่ทำตามพระวจนะ

มธ7:24 ทุกคนที่ได้ยินและประพฤติตามจะมั่นคงไม่พังลง ชีวิตตั้งอยู่บนการทำพระวจนะ ข้อ26 คนไม่ทำตามชีวิตจะพังลงเมื่อเจอวิกฤติ

แซมซันไม่เรียนรู้จากความผิดพลาด เรื่องเมียเป็นคนไว้ใจไม่ได้จึงทำให้ตนเองพบกับอันตรายถึงชีวิต เพราะพระเจ้าละท่านไปเสียแล้วเขาไม่รู้ตัว

วนฉ16:20 นางจึงบอกว่าแซมสัน คนฟีลิสเตียมาจับเธอแล้วท่านก็ตื่นขึ้นจากหลับบอกว่าฉันจะออกไปอย่างครั้งก่อนๆ และสลัดตัวให้หลุดไปท่านไม่ทราบว่าพระยาห์เวห์ได้ทรงละท่านไปเสียแล้ว

ดังนั้นถ้าเรียนพระคัมภีร์มากฟังมาก แต่ไม่ทำตาม ไม่เอาชีวิตไปเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์  ก็หมายความว่ามันก็เป็นสัดส่วนที่วัดกันไม่ได้

ยน15:7ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น 

การเข้าสนิทอยู่ในเรา ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาท่านก็จะได้ สนิทกับพระคริสต์กับถ้อยคำพระเจ้า ทั้งสองส่ิงนั้นต้องไปด้วยกัน ขอแล้วจะได้ ขอกิเลศพาเราออกนอกทางพระเจ้า พระเจ้า ไม่ให้

ความห่างยังหมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า พระองค์เป็นเจ้าของธรรมบัญญัติ ถ้าเราห่างพระคัมภีร์ เราก็อยู่ห่างจากพระเจ้าด้วย พระคัมภีร์ กับพระเจ้า เป็นคนเดียวกัน ยน1:1ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า

1ยน5:1-5 คนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ ก็เกิดจากพระเจ้า และคนที่รักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิด ก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วย 2โดยข้อนี้ เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้า คือเมื่อเรารักพระเจ้า และประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ 3เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้ คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระหนักเกินไป 4เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก 5ใครล่ะที่มีชัยเหนือโลก? ไม่ใช่ใครอื่น คือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง

ศัตรูของความเชื่อของเราอยู่ในเรา ไม่ใช่ภายนอกตัวเรา มารทำให้เราไปชื่นชมกับตัณหาของเนื้อหนัง ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในระบบของโลก ค่านิยมของโลก ในที่สุดเราก็จะกลับไปอยู่กับตัณหาของเนื้อหนัง เป็นศัตรูกับพระเจ้า เราจะตายในฝ่ายวิญญาณ

หลายครั้งผู้เชื่อตัดสินใจหาทางออกของการถูกข่มเหงโดยการไปฝักใฝ่กับเนื้อหนังเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกข่มเหง หรือผู้ข่มเหงทำให้เราออกจากวิถีของพระเจ้า หรือออกจากพระคัมภีร์ของพระเจ้า

เพราะว่าเป้าหมายของผู้ข่มเหงคือ ทำให้ผู้เชื่อไม่ดำเนินชีวิตทำตามพระคัมภีร์ โดยการไปใช้ปรัชญาเหตุผลจอมปลอมแทน ใช้ความคิดของมนุษย์ที่ดูเหมือนดีมาแทนที่พระคำของพระเจ้า 

ผู้ข่มเหงวนเวียน บุกเข้าไปที่ความคิดของเรา ให้เหตุผลจอมปลอม ค่านิยมของโลก ปรัชญา ค่านิยมของโลก มากกว่าพระคัมภีร์ของพระเจ้า โจมตีความคิดของเรา ถ้าผู้เชื่อห่างจากมาตรฐานของพระเจ้า ซึ่งในทุกวันนี้ผู้เชื่อห่างจากมาตรฐานของพระคัมภีร์เยอะมาก เช่น อย่าได้ขมขื่นกับคนที่ทำร้ายเรา ยกโทษเขา เราได้ทำอย่างนั้นไหม

ผู้ข่มเหงมุ่งร้ายเพราะอยู่ห่างจากธรรมบัญญัติของพระเจ้า  เป็นคนน่ากลัว เพราะต่อให้เขาพูดดีแต่เขาไม่ให้เราพูดเรื่องพระเจ้า แสดงว่าเขาก็เป็นคนน่ากลัว แต่เขาจะเป็นคนน่ารักถ้าดำเนินชีวิตในพระคัมภีร์ของพระเจ้า

ให้เราร่วมใจอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้2ทธ2:20-21 ภาชนะพิเศษของพระเจ้า
บทความถัดไปกท5:25 ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่