Acts Daily

วันที่ 22 .. 2018

การเฝ้าเดี่ยว คือ การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้น

พัฒนาชีวิตของเราในพระคริสต์ให้ดีขึ้น

ภาษาอังกฤษอาจจะใช้หลายคำ เช่น daily devotional , devotion และ Keep quiet

1 โครินธ์ 1:9 (THSV11)

“พระเจ้าทรงเป็นผู้ซื่อสัตย์ พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

เราสามารถเฝ้าเดี่ยวผ่านกิจกรรมดังนี้

ผ่านการอธิษฐาน

ซึ่งเปรียบเหมือนการพูดคุยกับพระเจ้า

ผ่านการนมัสการ

ซึ่งเปรียบเหมือนการแสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อพระเจ้าด้วยการร้องเพลงนมัสการ

ผ่านการอ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์

เพื่อจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น รู้จักพระทัยพระเจ้ามากขึ้น และรู้จักแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเรามากขึ้น

ผ่านการสงบนิ่ง

ด้วยการใคร่ครวญตรึกตรอง หลังจากนั้นให้

ผ่านการจดบันทึก

เพื่อให้เรากลับมาอ่าน ใคร่ครวญ ทบทวน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระเจ้า และให้เรามีใจขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับส่ิงที่พระเจ้าทำสิ่งที่ดีเพื่อเรา และให้เรามีความตั้งใจจะดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าสอนผ่านทางพระคริสต์ธรรมคัมภีร์

 

คำแนะนำภาคปฎิบัติสำหรับ การเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. โดยการอ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์  คือ การตั้งคำถามในการอ่าน เพื่อเราจะสามารถใคร่ครวญเนื้อหาพระคัมภีร์ อย่างเหมาะสมได้ และเมื่อเราชำนาญในการเฝ้าเดี่ยวมากขึ้นแล้ว เราสามารถคิดค้นคำถามเองใหม่ได้ ไม่จำเป็นต้องทำตามแบบตัวอย่างนี้

A : Attitude 

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

C : Christ in focus 

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?   

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?    

S : Serve  

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

บทความก่อนหน้านี้อ.ยงยุทธ วิระพรสวรรค์ (ที่ปรึกษาของA.C.T.S. Ministry)
บทความถัดไปรับใช้ร่วมกับเรา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่