ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ด้วยการทำดีต่อคนในครอบครัว

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม1 เปโตรแล้ว การอดทนทำดีต่อคนในครอบครัวเพื่อเขาจะได้เชื่อพระเจ้า และสนับสนุนกันและกันในการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า

1ส่วนพวกท่านที่เป็นภรรยาก็เช่นกัน จงยอมเชื่อฟังสามีของตน เพื่อว่าแม้สามีบางคนไม่เชื่อพระวจนะ แต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูงใจพวกเขาให้เชื่อได้ โดยไม่ต้องพูดเลยสักคำเดียว 2คือเมื่อพวกเขาได้เห็นความประพฤติที่นอบน้อมและบริสุทธิ์ของพวกท่าน 3อย่าประดับตัวแต่ภายนอก ด้วยการถักผม การสวมใส่เครื่องทอง หรือการนุ่งห่มเสื้อผ้า 4แต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจ ด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบ ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้า 5เพราะว่าบรรดาสตรีผู้บริสุทธิ์ในสมัยก่อนนั้น ผู้ซึ่งหวังในพระเจ้า ก็ได้ประดับกายโดยยอมเชื่อฟังสามีของตน 6เช่นนางซาราห์เชื่อฟังอับราฮัมและเรียกท่านว่านาย ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติดี และไม่มีความหวาดกลัวสิ่งใด พวกท่านก็เป็นบุตรหลานของนาง

7พวกท่านที่เป็นสามีก็เช่นกัน จงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจ ในฐานะที่เธอเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า และจงให้เกียรติเธอในฐานะที่เป็นทายาทร่วมรับชีวิตอันเป็นพระคุณ เพื่อคำอธิษฐานของพวกท่านจะไม่ถูกขัดขวาง

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

พระธรรมตอนนี้ถ้าตีความหมายในวงแคบตามตัวอักษร หรือความหมายเจาะจง คือ หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างภรรยา กับสามี เพราะเป็นทั้งสองคนที่มีความใกล้ชิด สนิทสนมกันมาก มีพันธะมีความผูกพันกันมาก

แต่ในความหมายวงกว้าง ก็ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสตรี กับบุรุษทั่วไปก็ได้

ฝ่ายภรรยาคริสเตียนที่เชื่อฟังสามี ความประพฤติที่เชื่อฟังทำให้สามีที่ไม่เชื่ออาจมาเชื่อพระเจ้าก็ได้ เพราะสามีเห็นความนอบน้อม สามีเห็นจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบ ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้า และสามีชอบภรรยาที่เชื่อฟังนบนอบ มากกว่าภรรยาที่เอาแต่แต่งกายภายนอกให้สวยดูงาม แต่ในจิตใจมีความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ฝ่ายสามีที่มีความเชื่อ ให้อยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจ ในฐานะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า รู้จักให้เกีรยติภรรยา และร่วมชีวิตกับภรรยาอันเป็นพระคุณของพระเจ้า เพื่อให้คำอธิษฐานจะไม่ถูกขัดขวาง

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับผู้เชื่อ หรือคริสตจักรของพระเจ้า เป็นความสัมพันธ์เหมือนเจ้าบ่าว และเจ้าสาว

อฟ5:32-3332ความล้ำลึกในเรื่องนี้สำคัญ และข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และคริสตจักร 33อย่างไรก็ดี พวกท่านแต่ละคนจงรักภรรยาของตนเหมือนรักตัวเอง และภรรยาก็จงยำเกรงสามี

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา คือ การไม่เข้าใจบทบาท ไม่เข้าใจหน้าที่ ไม่เข้าใจความรับผิดชอบของตนตามที่พระเจ้าสอน เช่น ภรรยาไม่เชื่อฟังนบนอบ สามีไม่ให้เกียรติภรรยา ก็จะทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์ขัดแย้ง

ดังนั้นสามีภรรยาที่มีความเชื่อในพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งที่ได้เชื่อพระเจ้า หรือทั้งสองคนได้เชื่อพระเจ้าแล้ว ก็ให้ใช้หลักการของพระเจ้าในการทำดีต่อคนในครอบครัว เพื่อให้ทั้งครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าได้ ทำให้ลูกหลานได้เดินในทางของพระเจ้าด้วย และทำให้ญาติสนิท มิตรสหาย ได้มาเชื่อพระเจ้าเช่นกัน

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

สอนให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ตามแบบพระคัมภีร์ของเรื่องสามีและภรรยา สอนให้ผู้เชื่อทำดีต่อคนในครอบครัวของตนตามหลักการพระคัมภีร์เพื่อเขาจะได้มาเชื่อพระเจ้า ผ่านการประพฤติที่ดี

แม้ว่าเราต้องทนทุกข์บ้างเพราะคนอาจจะไม่เข้าใจ แต่การเชื่อฟังของเราจะทำให้เติบโตในความเชื่อ และทำให้ครอบครัวเราได้รับพระพร มาเชื่อพระเจ้าได้ และเติบโตขึ้นได้ในความเชื่อพระเจ้า

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่2:18-25
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่3:8-16

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่