วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

สดด34:19

ZHANGJIAJIE, CHINA - AUGUST 01: Aerial view of tourists walking on the 100-meter-long and 1.6-meter-wide glass skywalk clung the cliff of Tianmen Mountain (or Tianmenshan Mountain) in Zhangjiajie National Forest Park on August 1, 2016 in Zhangjiajie, Hunan Province of China. The Coiling Dragon Cliff skywalk, featuring a total of 99 road turns, layers after another, is the third glass skywalk on the Tianmen Mountain (or Tianmenshan Mountain). (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

แสวงหาพระเจ้าผ่านการอ่านพระคัมภีร์

0
ภาพจาก https://www.guideposts.org/faith-and-prayer/daily-devotions/devotions-for-women/whats-the-point-of-prayer

ผมได้ดูรายการคำตอบชีิวิต มีคนตั้งคำถามว่า

หากมีคนอยากรู้จักพระเจ้าผ่านการอ่านพระคัมภีร์จะทำได้ไหม?

ลองฟังคำตอบจากรายการนี้ดูครับ

ผู้รับใช้เหมือนเชฟ (CHEF) (ศจ.ยินดี จัง)

ผู้รับใช้…เป็นเชฟฝ่ายจิตวิญญาณ เพราะเขาห่วงใยเรื่องสุขภาพของพี่น้อง ปรุงอาหารให้อร่อยที่สุดเพื่อคนที่รักทุกคนจะรับประทานอย่างมีความสุข…ผู้รับใช้เหมือนเชฟ(CHEF)ต้องมีความพร้อม

4ประการดังนี้…

Compassion สายตาแห่งความเมตตาคือการสงสาร


Humbleness รักษาความถ่อมใจเหมือนพระเยซู


Excellence ความเลิศ ถนัดมือ ชั้นยอด ดีที่สุด


Faithfulness รักษาความสัตย์ซื่อ สุจริต คงเส้นคงวา

ผู้รับใช้พระเยซูคริสต์เป็นกองหน่วยพิเศษ SWAT ของพระเจ้า (ศจ.ยินดี จัง)

หน่วย SWAT (Special Weapon And Tactics) เป็นกองกำลังติดอาวุธทางยุทธวิธีของกรมตำรวจ จุดเริ่มต้นของหน่วย SWAT ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี ค.ศ.1960 ก่อตั้งโดยกรมตำรวลอสแอนเจลิส (Los Angeles Police Department)

“ทหารประจำการย่อมไม่ไปพัวพันกับการงานฝ่ายพลเรือน เพราะเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจ”(2ทธ.2:4)

พวกเราผู้รับใช้องค์พระเยซูคริสต์นั้นเป็นกองหน่วยพิเศษ SWATของพระเจ้า


ต้องตระหนัก 3ประการดังนี้….

1. Special : Special Calling from God

การทรงเรียกจากพระเจ้า…มันเป็นสิทธิพิเศษที่เราได้รับมา เราควรภูมิใจในเรื่องนี้เสมอ

2. Weapon : Sward of God

เตรียมพร้อมด้วยอาวุธที่จะโจมตีมาร คือพระแสง…พระวจนะของพระเจ้า

3. Tactics : Armor of God

กลยุทธ์ที่จะเอาชนะก็เมื่อสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า