วันอาทิตย์, มิถุนายน 26, 2022

หว่านตอนที่ 6 “ผลเสียของการไม่หว่านในความสว่าง”

The Sower statue atop Nebraska's State Capitol.

สอน 6 เทศนาเช้า อา 17 มี..19

เนื้อเพลงพระเจ้าของข้า ราชาแห่งดวงใจที่เรานมัสการขอให้เป็นความหมายถึง การที่เรายอมให้พระเจ้าครอบครองชีวิตเรา ปกครองเรา ควบคุมเรา เราเป็นของพระเจ้า ขอพระองค์ควบคุมจิตใจของเรา  ขอให้เปิดใจที่จะฟังพระเจ้า

อยากให้มองเนื้อหาพระธรรมนี้ในอีกแง่มุมหนึ่งจากเมื่อวานที่ได้เรียน

1ยน1:5-10 นี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์ และบอกกับพวกท่าน คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และความมืดในพระองค์ไม่มีเลย 6ถ้าเราจะว่า เรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ขณะที่ยังเดินอยู่ในความมืด เราก็โกหก และไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริง 7แต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่าง เราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น 8ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาป เราก็หลอกตัวเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราเลย 9ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น 10ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาป ก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา และพระดำรัสของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเราเลย

หว่านตอนที่ 5 “หว่าน คือ การดำเนินชีวิตในความสว่าง”

The Sower statue atop Nebraska's State Capitol.

สอน 5 ตอนกลางคืน เสาร์ที่ 16 มี.ค.19

ชีวิตเราผ่านไปเร็วมาก ผมรับใช้พระเจ้ามาเกือบ50 ปีแล้ว ถ้าผมไม่ได้หว่าน อะไรเลยที่ผ่านมา ทุกวันนี้ผมจะไปเก็บเกี่ยวอะไร ต่อจากนี้ขออย่าให้เรามีช่องว่างสำหรับการหว่านสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังเพราะเวลาของชีวิตมันสั้นมาก แป๊บเดียวเอง เวลาผ่านไปเร็วมาก ดังนั้นขอให้ใช้เวลาที่สั้นมาก สำหรับการหว่านในส่ิงที่ตอบสนองพระวิญญาณ

1ยน1:5-10 นี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์ และบอกกับพวกท่าน คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และความมืดในพระองค์ไม่มีเลย 6ถ้าเราจะว่า เรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ขณะที่ยังเดินอยู่ในความมืด เราก็โกหก และไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริง 7แต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่าง เราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น 8ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาป เราก็หลอกตัวเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราเลย 9ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น 10ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาป ก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา และพระดำรัสของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเราเลย

หว่านตอนที่ 4 “การหว่านในภาคปฎิบัติ”

The Sower statue atop Nebraska's State Capitol.

สอน 4 ตอนบ่าย เสาร์ที่ 16 มี.ค. 19

การหว่านในภาคปฎิบัติ

หนุนใจคนที่รู้ว่า การหว่านในสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ค่อยได้ทำหรือทำไม่ค่อยได้ เวลาส่วนใหญ่มักจะหว่านในเรื่องที่ตอบสนองฝ่ายเนื้อหนัง ผมขอหนุนใจท่านว่าท่านจะหว่านในส่ิงที่ตอบสนองพระวิญญาณได้ แม้ท่านจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ หรือเป็นเรื่องยาก

ขอยกตัวอย่าง ผมเป็นคนชอบดูหนังมาก ไม่มีทางเลิกดูได้ แต่เมื่อเริ่มรับผิดชอบหว่านส่ิงที่ตอบสนองพระวิญญาณมากขึ้นๆๆๆ ทุกวันนี้ก็ยังชอบดูหนังต่างประเทศ แต่ในที่สุดเวลาดูหนังแป๊บเดียวสามนาทีก็หลับแล้ว ทำให้ผมจะไม่เสียเวลาดูหนังอีกแล้ว ไม่ต้องกลัวว่าเราจะทำไม่ได้

แต่ขอให้จัดเวลาในแต่ละวันเพิ่มขึ้นเพื่อการหว่านสิ่งที่ตอบสนองฝ่ายวิญญาณ ในที่สุดฝ่ายเนื้อหนังมันจะหายไปเอง มันจะถูกทำลายไปเอง มาดูพระคัมภีร์กัน

หว่านตอนที่ 3 “ตั้งใจทุ่มเทและตั้งใจละทิ้งในการหว่าน”

The Sower statue atop Nebraska's State Capitol.

สอน 3 ตอนเที่ยง เสาร์ที่ 16 มี.ค. 19

ตั้งใจทุ่มเทและตั้งใจละทิ้งในการหว่าน

ความตั้งใจที่ดีเป็นก้าวแรกในการดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้า เวลาที่เราจะมีแนวทางในการปฎิบัตินั้น เราต้องมีบทสรุปในสมองของเราก่อน หลังจาก นั้นเราเริ่มกำหนดว่าเรามีความตั้งใจจะไปทำอะไร ถ้าเราตั้งใจแล้วเราไม่ได้ทำ ศัตรูก็จะหว่านเมล็ดพันธ์ุไม่ดีให้เราแทน

คริสเตียนดำเนินชีวิตไปตามวิถีของพระคัมภีร์

ตัวอย่างเหมือนดาเนียล ดนล1:8 แต่ดาเนียลตั้งใจว่าจะไม่ทำให้ตัวเป็นมลทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์ หรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์เสวย ท่านจึงขอหัวหน้าขันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทำตัวเองเป็นมลทิน 

เมื่อเรามีความรู้ชัดเจนแล้วเรื่องการหว่าน การดำเนินชีวิตแล้ว เราต้องตั้งใจหว่านในสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณต่อไป

2ธส1:11เพราะเหตุนี้ เราจึงอธิษฐานเพื่อพวกท่านเสมอ ขอพระเจ้าของเราทรงให้ท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การทรงเรียกนั้น และขอพระองค์ทรงให้ความตั้งใจดีทุกประการ และกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์

เปาโลอธิษฐานขอให้กิจการแห่งความเชื่อสำเร็จด้วยความตั้งใจ

ความจริงแล้วดาเนียลเป็นเชลย เขาไม่มีสิทธิ์ต่อรองกับเจ้านายได้ แต่เขามีความตั้งใจที่จะไม่ยอมให้ชีวิตของเขา เปิดช่องในการหว่านเมล็ดพันธ์ที่ไม่ใช่ตอบสนองพระวิญญาณ แม้ว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่ของศัตรูเขาก็ไม่ยอม พระคัมภีร์บันทึกไว้เพื่อสอนให้เราเลียนแบบดาเนียล ไม่ทำตัวให้เป็นมลทินด้วยอาหารสูงของพระราชา ทั้งที่พระองค์กำหนดให้ดาเนียลทานอาหารชั้นสูง เพื่อขุนให้เขามีสุขภาพร่างกายดี เพื่อจะเอาเขามาใช้งาน

ดาเนียลฉลาดในการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า ไม่ว่าสถานการณ์แบบไหน สถานที่แบบไหน เขาเริ่มที่ความตั้งใจก่อน แล้วต่อมาจึงไปขอคนที่ดูแลเขา บอกว่าอาหารดีมากแต่ผมขอกินผัก เจ้านายบอกว่าคุณกำลังจะทำให้ผมคอหลุดจากบ่า ถ้ากษัตริย์เห็นคุณผอม แต่ดาเนียลตั้งใจจะทำตามส่ิงที่พระเจ้าบอก ไม่ใช่ทำตามความตั้งใจของตัวเอง ดาเนียลทำตามที่พระเจ้ากำหนด เขาตั้งใจอย่างนั้น

หว่านตอนที่ 2 “อย่าหลงและอย่าล้อ”

The Sower statue atop Nebraska's State Capitol.

.ประยูร สอนเรื่องหว่าน” 15-17 มี.. 19 คริสตจักรตราด

สอน 2 เสาร์เช้าที่ 16 มี.ค. 19

ขอให้เราจดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ไว้ อย่าจำอย่างเดียวเพราะเราอาจลืมได้ในอนาคต คำไทยโบราณบอกว่าจดจำแสดงว่าเราต้องจดไว้ สำหรับคนที่อยากพบความสำเร็จต้องเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปทำตามที่เราเรียนมา

ชีวิตคริสเตียนเกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิต และวิถีการดำเนินชีวิต ก่อนมาเชื่อพระเจ้า เรามีชีวิตอย่างหนึ่ง เราดำเนินชีวิตก็อีกอย่างหนึ่ง ยกตัวอย่าง นก มีชีวิตแบบ นก จะให้นกมาดำเนินเหมือนคนทำไม่ได้ เช่น คนฝึกให้มันพูดเหมือนคน หรือต่อให้นกเลียนแบบพูดเหมือนคนด้วยตัวมันเองได้ แต่นกมันก็เป็นนกไม่ใช่คน มันไม่สามารถดำเนินชีวิตตามวิถีคนได้ เพราะมันไม่ใช่คน

คนเชื่อพระเจ้ากับคนไม่เชื่อพระเจ้า  มีวิถีการดำเนินชีวิตแตกต่างกัน มันเดินคนละวิถีเลย เดินคนละเส้นทางเลย แต่เราอาจมอง สังเกตไม่เห็นชัดเจนได้

เส้นทางของคริสเตียน เรามีชีวิตกับวิถีคริสเตียน ตามที่พระเจ้ากำหนดให้เราเดิน เราต้องเรียนรู้วิถีชีวิตคริสเตียน เพื่อจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า

หว่านตอนที่ 1“การหว่านสัมพันธ์กับเวลา”

The Sower statue atop Nebraska's State Capitol.

.ประยูร สอนเรื่องหว่าน” 15-17 มี.. 19 คริสตจักรตราด

สอน 1 ตอนกลางคืน ศุกร์ที่ 15 มี.ค. 19

 

พระมหาบัญชาของพระเจ้ามีเรื่องการหว่านด้วย และเป็นหน้าที่ของเราในการทำตาม โดยการออกไปหว่าน

ความสัมพันธ์ของการหว่านและเวลา เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา การหว่านในการสอนครั้งนี้จะเน้นโดยคิดถึงผลของการหว่าน ไม่ใช่เรื่องเมล็ดที่หว่าน หรือวิธีการหว่าน แต่เน้นที่ผลที่จะได้รับจากการหว่าน

ปฐก8:22 ตราบที่โลกยังมีอยู่ จะมีฤดูหว่านกับฤดูเกี่ยว มีเย็นกับร้อน มีฤดูร้อนกับฤดูหนาว มีวันและคืนตลอดไป

ตราบใดที่โลกยังมีอยู่จะมีฤดู มีวันและคืนตลอดไป  พระเจ้ากำลังตรัสกับเราบางอย่าง มีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น ขอให้เราได้รู้พระดำริ พระเจ้าจะบอกให้เราทำอะไร ไม่ใช่สอนให้เรารู้ฤดูกาลหรือภูมิศาสตร์  เวลา และฤดูกาลจะอยู่กับโลกตลอดไป จะมีการหว่านและมีเวลา ควบคู่กับโลกตลอดไป

ส่ิงที่พระเจ้ากำหนด คือ ให้ชีวิตเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา โลกนี้อยู่คู่กับฤดุกาล ตามเวลาที่พระเจ้ากำหนด ส่ิงที่สร้างมาจากพระเจ้าล้วนแต่ดีทั้งนั้น ปฐก1:31พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ดูสิ ทรงเห็นว่าดียิ่งนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่หก

พระคัมภีร์สอนให้เราเห็นความสำคัญของเวลาที่อยู่คู่กับโลก ชีวิตเราต้อง ดำเนินให้สัมพันธ์กับเวลา เราต้องให้ความสำคัญกับเวลา ให้เรารู้จักสังเกตเวลา สังเกตฤดูกาลและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับเวลา

การหว่านๆ หว่านๆ เป็นฤดูหว่าน แล้วเราทำอะไรในฤดูหว่าน เวลานี้หมดเวลาสำหรับการคัดเมล็ดพันธ์ หมดเวลาสำหรับการหาเมล็ดพันธ์ุ ทุกอย่างมีกฎของมันอยู่ เวลาก็มีกฎของเวลา

พระเจ้ากำลังบอกเราว่าหว่านแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่ในฤดูหว่าน หว่าน หว่านซะ รีบไปหว่านซะ คุณหว่านหรือยัง

เราชอบคิดแต่เรื่องพระพรซึ่งพระพรเป็นเรื่องของฤดูกาลการเก็บเกี่ยว คุณเกี่ยวหรือยัง แต่คุณจะเกี่ยวสิ่งที่ไม่หว่านได้หรือ  ถ้าเรารอแต่การเก็บเกี่ยวแต่เราไม่ได้หว่านในฤดูหว่าน เราจะเก็บเกี่ยวได้จริงหรือ

วันนี้เราต้องฟัง เปิดใจออก ถ่อมใจลง ให้พระเจ้าตรัสกับเรา และให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา

เรื่องการหว่านกับเรื่องเวลาเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกัน เป็นเรื่องที่สำคัญมาก พระเจ้าจึงสอนให้เรารู้คุณค่าของเวลา เราจะมาเรียนรู้เรื่องการหว่าน กับเวลา

ซีรี่ส์วิดีโอ”รักพระคำ” คริสตจักรอันติโอเกีย(สวนมะลิ)

 

ท่านสามารถฟังคำสอน 4 ตอน จากพระธรรมเล่มต่างๆในหัวเรื่อง “รักพระคำเท่าชีวิตจะได้ชีวิต”

กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์

 

ศบ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

 

รักพระคำ ตอนที่ 4

.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี Bible House “รักพระคำ

อาทิตย์ที่ 26 .. 2019  คริสตจักรบ้านพลังรัก ครั้งที่๑

บทที่ 4 การวางแผนการศึกษาพระคัมภีร์

ขอให้วางแผนการศึกษาทุกวัน จะศึกษาพระธรรมอะไร วันละกี่บทต่อวัน ถ้าเราวางแผนแล้วไม่ได้ทำ ให้เราหาสาเหตุเพื่อที่จะปรับปรุง พยายามทำให้ได้ในทุกวัน ต้องตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์แบบ

ดนล1:8 แต่ดาเนียลตั้งใจว่าจะไม่ทำให้ตัวเป็นมลทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์ หรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์เสวย ท่านจึงขอหัวหน้าขันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทำตัวเองเป็นมลทิน

ตั้งปณิธาน พระเจ้าจะช่วยให้สำเร็จ

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

รักพระคำ ตอนที่ 3

.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี Bible House “รักพระคำ

อาทิตย์ที่ 26 .. 2019  คริสตจักรบ้านพลังรัก ครั้งที่๑

บทที่ แนวทางในการศึกษาพระธรรมของพระเจ้า

ปัจจัยที่สำคัญสำหรับการ พัฒนาชีวิตใหม่ในพระคริสต์ของเราคือ พระ วจนะของพระเจ้า (มธ.:  4ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า   มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า  มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียว หามิได้  แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ  ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”) 

สรุปความว่า ปัจจัยหลักที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกายของคนเรานั้นคือ อาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณค่าที่สมบูรณ์

ปัจจัยที่สำคัญสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตวิญญาณของคนของพระเจ้านั้น คือ พระวจนะของพระเจ้าทุกคำ

(เชื่อว่าเราทุกคนรู้เรื่องนี้แก่ใจดีอยู่แล้ว ) แต่เกิดอะไรขึ้น เมื่อเราไม่ได้ทานอาหารฝ่ายร่างกายเราจะรู้สึกหิว และเสาะแสวงหา แต่ทำไม เมื่อเราไม่ได้รับการบำรุงด้วยพระวจนะของพระเจ้า จิตวิญญาณเราจึงไม่เราจึงไม่รู้สึกหิว

(อภิปราย)

บางคนบอกว่าป่วยจิตวิญญาณ,ถูกครอบงำ,รักโลก,มีค่านิยมของโลกมากกว่าพระคัมภีร์,ไม่มีชีวิตในฝ่ายวิญญาณ,ไม่ได้บังเกิดใหม่

รักพระคำ ตอนที่ 2

.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี Bible House “รักพระคำ

อาทิตย์ที่ 26 .. 2019  คริสตจักรบ้านพลังรัก ครั้งที่๑

บทที่ ข้าพระองค์จะศึกษาพระธรรมของพระเจ้า

เป้าหมายของการศึกษพระคัมภีร์ในครั้งนี้ คือ เพื่อนำการเจริญเติบโตมาสู่จิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง มาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นคนของพระเจ้านำมาซึ่งการเกิดผลมาจากการบังเกิดใหม่

โดยการบังเกิดใหม่จากพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีชีวิต ดำรงค์อยู่ในเราตลอดไปไม่มีวันเสื่อสลาย

(๑ปต.:๒๓๒๕)ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่ 24เพราะว่ามนุษย์ทุกคน เป็นเหมือนต้นหญ้าและศักดิ์ศรีทั้งสิ้นของเขาก็เป็นเหมือนดอกหญ้าต้นหญ้าเหี่ยวแห้งและดอกก็ร่วงโรยไป 25 แต่พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ายั่งยืนอยู่เป็นนิตย์” พระวจนะนี้คือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้พวกท่านทราบแล้ว