วันศุกร์, สิงหาคม 19, 2022

THE 12 แนวคิด 12 บุคคล จากผู้สร้างหนึ่งเดียว

“THE 12”

รายการใหม่ล่าสุดจาก CGNTV THAI มาเปิดมุมมองด้วยกันกับรายการ THE12 ที่จะทำให้คุณรู้จักไลฟ์สไตล์

การดำเนินชีวิตของคริสเตียน โดย 12 แนวคิด 12 บุคคล จากผู้สร้างหนึ่งเดียว

ภาษาจีนเกี่ยวกับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์อย่างไร

ความอัศจรรย์ของพระเจ้า ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของจีน ผ่านตัวอักษรจีน

“รู้หรือไม่ว่าภาษาจีนที่เราใช้ทุกวันนี้ มีความเกี่ยวข้องกับพระคริสตธรรมคัมภีร์ ติดตามได้ในชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับอาจารย์นิกร” 

ขอบคุณ CBN Thailand สำหรับรายการ
ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับอาจารย์นิกร ซีซัน3 และคริสตจักรใจผูกพัน

24 เม.ษ.2020

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

The Bible in Chinese Characters

https://www.bible.ca/

ขอบคุณพระเจ้าที่รักคนเลว

ขอบคุณพระเจ้าที่รักคนเลว(เป๊ก-รัฐภูมิ)

การได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดี อย่างอัศจรรย์

(ชม vdo นาทีที่ 9:16)

 

 

ขอบคุณวิดีโอ จาก

Bright Romance | คําพยาน

“จากดินสู่ดาว จากความมืดสู่ความสว่าง”

คำพยานชีวิต คุณกิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ “ดียิ่งกว่าถูกหวย”

ใบปลิวคำพยาน

ข้าพเจ้าชื่อนายกิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ (ACT)  เกิดเดือนธันวาคม .. 1972 ปัจจุบัน อายุ 45 ปี สมรสแล้วกับคุณเยาวลักษณ์ มีบุตรสาวสองคน ชื่อด.ญ.ปัญญญาพร (ไอเดีย)อายุ 13 ขวบ และด.ญ.ปริณดา   (ไอรีน) อายุ 10 ขวบ ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (N.I.D.A) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน (เกียรตินิยม) และปริญญาโทด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หลักสูตรคริสเตียนศึกษา(M.C.S.)จากโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์