วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

การอ่านพระคัมภีร์:เอสรา บทที่3:1-13

อ่านบทที่ 3:1-13รื้อฟื้นการนมัสการที่เยรูซาเล็ม

1เมื่อถึงเดือนที่เจ็ด พงศ์พันธุ์อิสราเอลอยู่ตามเมืองต่างๆ ประชาชนได้มาชุมนุมพร้อมกันที่เยรูซาเล็ม 2แล้วเยชูอาบุตรโยซาดักพร้อมกับพี่น้องปุโรหิตด้วยกัน และเศรุบบาเบล บุตรเชอัลทิเอลพร้อมกับญาติของเขา ได้เริ่มงานสร้างแท่นบูชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอล เพื่อถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวบนนั้น ตามที่บันทึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสคนของพระเจ้า 3พวกเขาได้ตั้งแท่นบูชาไว้บนฐานของมันเพราะเขากลัวชนชาติทั้งหลายในแผ่นดินเหล่านั้นและเขาถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวบนแท่นนั้นแด่พระยาห์เวห์ เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเวลาเช้าและเวลาเย็น 4และเขาถือเทศกาลอยู่เพิง ตามที่บันทึกไว้ และถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวประจำวันตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดให้ทำในแต่ละวัน 5ต่อมาก็ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเนืองนิตย์ ถวายเครื่องบูชาในวันขึ้นหนึ่งค่ำ และตามเทศกาลกำหนดทั้งหมดของพระยาห์เวห์ และถวายเครื่องบูชาตามใจสมัครของทุกคนแด่พระยาห์เวห์ 6เขาเริ่มต้นถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาห์เวห์ตั้งแต่วันแรกของเดือนที่เจ็ด แต่เขายังไม่ได้วางรากฐานพระวิหารของพระยาห์เวห์ 7พวกเขาจึงให้เงินแก่ช่างสกัดหิน และช่างไม้ และมอบอาหารเครื่องดื่มและน้ำมันแก่คนไซดอนและคนไทระ เพื่อให้นำไม้สนสีดาร์มาจากเลบานอนไปถึงทะเล ถึงเมืองยัฟฟาตามที่พวกเขาได้รับอนุญาตมาจากไซรัส กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย

วางรากฐานพระวิหาร

8ในปีที่สองซึ่งเขามาถึงพระนิเวศของพระเจ้าที่เยรูซาเล็ม ในเดือนที่สอง เศรุบบาเบล บุตรเชอัลทิเอลและเยชูอา บุตรโยซาดัก ได้ทำการตั้งต้นพร้อมพี่น้องของเขาที่เหลืออยู่ คือ พวกปุโรหิตและชนเลวีและคนทั้งปวง ซึ่งมาจากการเป็นเชลยยังเยรูซาเล็ม เขาได้เลือกตั้งคนเลวี ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป เพื่อให้ดูแลการงานของพระนิเวศของพระยาห์เวห์ 9และเยชูอาได้ลุกขึ้น กับบุตรและพี่น้องของท่าน คือขัดมีเอล และบุตรของเขา คือพงศ์พันธุ์โฮดาวิยาห์ร่วมกันควบคุมคนงานในพระนิเวศของพระเจ้า คือบุตรเฮนาดัด พร้อมกับบุตรและญาติของเขาผู้เป็นคนเลวี

10และเมื่อช่างก่อสร้างได้วางรากของพระวิหารแห่งพระยาห์เวห์ พวกปุโรหิตก็แต่งเครื่องยศออกมาพร้อมกับแตรและคนเลวี พงศ์พันธุ์ของอาสาฟ พร้อมกับฉาบ ถวายสรรเสริญพระยาห์เวห์ตามพระราชกำหนดของดาวิด กษัตริย์แห่งอิสราเอล 11และพวกเขาร้องเพลงตอบกัน สรรเสริญและขอบพระคุณแด่พระยาห์เวห์ว่า

“เพราะพระองค์ประเสริฐ

เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ต่ออิสราเอล”

และประชาชนทั้งปวงก็โห่ร้องด้วยเสียงดังเมื่อเขาสรรเสริญพระยาห์เวห์ เพราะว่ารากฐานของพระนิเวศของพระยาห์เวห์วางเสร็จแล้ว 12แต่พวกปุโรหิตและคนเลวีและหัวหน้าตระกูลหลายคน คือคนแก่ผู้ได้เห็นพระนิเวศหลังก่อน เมื่อเห็นรากฐานของพระนิเวศหลังนี้ได้วางแล้ว จึงร้องไห้ด้วยเสียงดัง แต่คนเป็นอันมากได้โห่ร้องด้วยความชื่นบาน 13ประชาชนจึงแยกไม่ออกระหว่างเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นบาน และเสียงประชาชนร้องไห้ เพราะประชาชนโห่ร้องเสียงดังมาก และเสียงนั้นก็ได้ยินไปไกล

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

สรุปย่อเนื้อหา: เดือนที่7 เร่ิมงานสร้างแท่นบูชา ถือเทศกาลอยู่เพลิง และเทศกาลตามกำหนด แต่ยังไม่ได้วางรากฐานพระวิหาร ข้อ8-13 ในปีที่2 เดือนที่2 เศรุบาเบล เยชูอา ได้ทำการตั้งต้นงานสร้างพระนิเวศน์ด้วยการตั้งคน และเริ่มงานวางรากพระวิหาร เมื่องานวางรากฐานสำเร็จพวกเขามีความชื่นชมยินดีอย่างมาก

ข้อคิดจากการอ่าน

เวลาที่เขาเริ่มงานหลังจากเดินทางมาถึงเยรูซาเล็ม คือ 2 เดือน ที่เรารู้ เพราะเขาเริ่มเดินทางกลับจากบาบิโลน ปีที่1 เดือนที่1 ถึงในเดือนที่ 5 ปีเดียวกัน

อสร7:9เพราะในวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งท่านได้เริ่มขึ้นไปจากบาบิโลน และในวันที่หนึ่งของเดือนที่ห้าท่านมายังเยรูซาเล็ม เพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่าน

ในบทที่3 นี้เขาเริ่มงานในเดือนที่ 7 ของปีที่ 1 และงานสำเร็จในปีที่ 2 เดือน2 พวกเขาใช้เวลา 7 เดือนสำหรับงานวางรากฐานพระวิหารสำเร็จ

โดยพวกเขามีการเตรียมใจคนอิสราเอลก่อนโดยการสร้างแท่นบูชา และรักษาเทศกาลตามกำหนด เตรียมคนเตรียมงานเพื่อความสำเร็จโดยให้คนรื้อฟื้นชีวิตกับพระเจ้าก่อนแล้วค่อยทำงานของพระองค์

ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือของคนสองรุ่น ข้อสังเกตคือคนที่ได้เห็นพระนิเวศน์หลังก่อนต้องมีอายุมากกว่า 70 ปีอย่างแน่นอน กับคนที่ไม่เห็นพระนิเวศน์หลังก่อนแต่เขาก็ได้มีส่วนร่วมในการวางรากฐานพระนิเวศน์หลังที่สองนี้

ขอพระเจ้าอวยพร

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

 

การอ่านพระคัมภีร์:เอสรา บทที่2:1-70

อ่านบทที่ 2:1-70 รายนามเชลยที่กลับ

(นหม.7:6-73)

1ต่อไปนี้เป็นประชาชนของมณฑลที่กลับมาจากการเป็นเชลยในพวกที่ถูกกวาดต้อนไป ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้กวาดต้อนไปเป็นเชลยยังบาบิโลน และกลับมายังเยรูซาเล็มและยูดาห์ แต่ละคนต่างก็ไปยังเมืองของตน 2เขาทั้งหลายมากับเศรุบบาเบล เยชูอา เนหะมีย์ เสไรยาห์ เรเอไลยาห์ โมรเดคัย บิลชาน มิสปาร์ บิกวัย เรฮูม และบาอานาห์

จำนวนประชาชนอิสราเอล คือ 3พงศ์พันธุ์ปาโรช 2,172 คน 4พงศ์พันธุ์เชฟาทิยาห์ 372 คน 5พงศ์พันธุ์อาราห์ 775 คน 6พงศ์พันธุ์ปาหัทโมอับ คือพงศ์พันธุ์ของเยชูอา และ โยอาบ 2,812 คน 7พงศ์พันธุ์เอลาม 1,254 คน 8พงศ์พันธุ์ศัทธู 945 คน 9พงศ์พันธุ์ศักคัย 760 คน 10พงศ์พันธุ์บานี 642 คน 11พงศ์พันธุ์เบบัย 623 คน 12พงศ์พันธุ์อัสกาด 1,222 คน 13พงศ์พันธุ์อาโดนีคัม 666 คน 14พงศ์พันธุ์บิกวัย 2,056 คน 15พงศ์พันธุ์อาดีน 454 คน 16พงศ์พันธุ์อาเทอร์ คือ ของเฮเซคียาห์ 98 คน 17พงศ์พันธุ์เบไซ 323 คน 18พงศ์พันธุ์โยราห์ 112 คน 19พงศ์พันธุ์ฮาชูม 223 คน 20พงศ์พันธุ์กิบบาร์ 95 คน 21พงศ์พันธุ์ชาวเบธเลเฮม 123 คน 22ชาวเนโทฟาห์ 56 คน 23ชาวอานาโธท 128 คน 24พงศ์พันธุ์อัสมาเวท 42 คน 25พงศ์พันธุ์ชาวคีริยาทอาริม ชาวเคฟีราห์ และชาวเบเอโรท 743 คน 26พงศ์พันธุ์ชาวรามาห์ และชาวเกบา 621 คน 27ชาวมิคมาส 122 คน 28ชาวเบธเอลและชาวอัย 223 คน 29พงศ์พันธุ์ชาวเนโบ 52 คน 30พงศ์พันธุ์ชาวมักบีช 156 คน 31พงศ์พันธุ์เอลามอีกคนหนึ่ง 1,254 คน 32พงศ์พันธุ์ชาวฮาริม 320 คน 33พงศ์พันธุ์ชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน 725 คน 34พงศ์พันธุ์ชาวเยรีโค 345 คน 35พงศ์พันธุ์เสนาอาห์ 3,630 คน

36บรรดาปุโรหิต คือ พงศ์พันธุ์เยดายาห์ ตระกูลเยชูอา 973 คน 37พงศ์พันธุ์อิมเมอร์ 1,052 คน 38พงศ์พันธุ์ปาชเฮอร์ 1,247 คน 39พงศ์พันธุ์ฮาริม 1,017 คน

40คนเลวี คือ พงศ์พันธุ์เยชูอา และขัดมีเอล คือพงศ์พันธุ์โฮดาวิยาห์ 74 คน 41พวกนักร้อง คือ พงศ์พันธุ์อาสาฟ 128 คน 42พงศ์พันธุ์คนเฝ้าประตู คือ พงศ์พันธุ์ชัลลูม พงศ์พันธุ์อาเทอร์ พงศ์พันธุ์ทัลโมน พงศ์พันธุ์อักขูบ พงศ์พันธุ์ฮาทิธา และพงศ์พันธุ์โชบัย รวมกัน 139 คน

43บ่าวไพร่ประจำพระวิหาร คือพงศ์พันธุ์ศีหะ พงศ์พันธุ์ฮาสูฟา พงศ์พันธุ์ทับบาโอท 44พงศ์พันธุ์เคโรส พงศ์พันธุ์สีอาฮา พงศ์พันธุ์พาโดน 45พงศ์พันธุ์เลบานาห์ พงศ์พันธุ์ฮากาบาห์ พงศ์พันธุ์อักขูบ 46พงศ์พันธุ์ฮากาบ พงศ์พันธุ์ชัมลัย พงศ์พันธุ์ฮานัน 47พงศ์พันธุ์กิดเดล พงศ์พันธุ์กาฮาร์ พงศ์พันธุ์เรอายาห์ 48พงศ์พันธุ์เรซีน พงศ์พันธุ์เนโคดา พงศ์พันธุ์กัสซาม 49พงศ์พันธุ์อุสซา พงศ์พันธุ์ปาเสอาห์ พงศ์พันธุ์เบสัย 50พงศ์พันธุ์อัสนาห์ พงศ์พันธุ์เมอูนิม พงศ์พันธุ์เนฟิสิม 51พงศ์พันธุ์บัคบูค พงศ์พันธุ์ฮาคูฟา พงศ์พันธุ์ฮารฮูร 52พงศ์พันธุ์บัสลูท พงศ์พันธุ์เมหิดา พงศ์พันธุ์ฮารชา 53พงศ์พันธุ์บารโขส พงศ์พันธุ์สิเสรา พงศ์พันธุ์เทมาห์ 54พงศ์พันธุ์เนซิยาห์ และพงศ์พันธุ์ฮาทิฟา

55พงศ์พันธุ์ข้าราชการของซาโลมอน คือพงศ์พันธุ์โสทัย พงศ์พันธุ์หัสโสเฟเรท พงศ์พันธุ์เปรุดา 56พงศ์พันธุ์ยาอาลาห์ พงศ์พันธุ์ดารโคน พงศ์พันธุ์กิดเดล 57พงศ์พันธุ์เชฟาทิยาห์ พงศ์พันธุ์ฮัทธิล พงศ์พันธุ์โปเคเรทหัสซาบาอิม และพงศ์พันธุ์อามี

58บ่าวไพร่ประจำพระวิหารและพงศ์พันธุ์ของข้าราชการของซาโลมอนทั้งสิ้น เป็น 392 คน

59ต่อไปนี้เป็นพวกที่ขึ้นมาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครูบ อัดดาน และอิมเมอร์ แม้พวกเขาจะพิสูจน์ตระกูลของเขาหรือเชื้อสายของเขาไม่ได้ ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือไม่ คือ 60พงศ์พันธุ์เดลายาห์ พงศ์พันธุ์โทบีอาห์ และพงศ์พันธุ์เนโคดา รวม 652 คน 61และจากพงศ์พันธุ์ปุโรหิตด้วย คือ พงศ์พันธุ์โฮบายาห์ พงศ์พันธุ์ฮักโขส และพงศ์พันธุ์บารซิลลัย (ผู้มีภรรยาเป็นบุตรหญิงคนหนึ่งของบารซิลลัยคนกิเลอาด จึงได้ชื่อตามนั้น) 62คนเหล่านี้เมื่อค้นหาชื่อในทะเบียนตามสำมะโนครัวเชื้อสายก็ไม่พบ จึงถือว่าเป็นคนสามัญ และถูกตัดออกจากการเป็นปุโรหิต 63ผู้ว่าราชการเมืองสั่งเขาไม่ให้รับอาหารบริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตปรึกษากับอูริมและทูมมิมเสียก่อน

64ชุมนุมชนทั้งหมดรวมกันมี 42,360 คน 65นอกเหนือจากคนใช้ชายหญิงซึ่งมีอยู่ 7,337 คน และเขามีนักร้องชายหญิง 200 คน 66ม้าของเขามี 736 ตัว ล่อ 245 ตัว 67อูฐของเขา 435 ตัว และลาของเขา 6,720 ตัว

68หัวหน้าครอบครัวบางคน เมื่อเขามาถึงพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มได้ถวายตามความสมัครใจเพื่อพระนิเวศของพระเจ้า เพื่อจะสร้างพระนิเวศขึ้นในที่เดิม 69เขาถวายตามกำลังของเขาแก่กองทรัพย์เพื่องานนี้ เป็นทองคำ 500 กิโลกรัม เงิน 2,800 กิโลกรัม และเครื่องแต่งกายปุโรหิต 100 ตัว

70พวกปุโรหิต คนเลวี และประชาชนส่วนหนึ่ง และนักร้อง คนเฝ้าประตู และบ่าวไพร่ประจำพระวิหารอยู่ตามเมืองของตน และอิสราเอลทั้งปวงอยู่ตามเมืองของเขา

สรุปย่อเนื้อหา: มีคณะผู้นำนำคนอิสราเอลกลับมาจากบาบิโลน มีการบันทึกจำนวนประชาชนอิสราเอล บรรดาปุโรหิต คนเลวี บ่าวไพร่ประจำพระวิหาร พงศ์พันธุ์ข้าราชการของซาโลมอน และพวกที่พิสูจน์ตระกูลของเขาหรือเชื้อสายของเขาไม่ได้ ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือไม่

สรุปจำนวนคนและทรัพย์สิน ในข้อ64-67 ชุมนุมชนทั้งหมดรวมกันมี 42,360 คน 65นอกเหนือจากคนใช้ชายหญิงซึ่งมีอยู่ 7,337 คน และเขามีนักร้องชายหญิง 200 คน 66ม้าของเขามี 736 ตัว ล่อ 245 ตัว 67อูฐของเขา 435 ตัว และลาของเขา 6,720 ตัว

ข้อ68-70 พวกเขาได้ถวายและอยู่ตามเมืองของเขา

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

มีคณะผู้นำนำกลับมาอย่างเป็นระบบระเบียบ ผู้นำจำเป็นต่อการตกลงกติกา ประสานงาน เพื่อที่พวกเขาจะอยู่ร่วมกันได้ ทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เช่น มีการถวาย มีการอยู่ตามเมืองของเขา

มีการนับประชากรและทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ ข้อมูลนี้มีประโยชน์สามารถนำไปศึกษาระหว่างตอนที่ไปเป็นเชลยมีจำนวนแตกต่างจากที่กลับมาอย่างไร หรือการสร้างชาติอิสราเอลทุกวันนี้เริ่มต้นจากคนกลุ่มนี้ที่รอดกลับมา

ข้อมูลเบื้องต้นจากจำนวนคนที่กลับมาคิดอัตราส่วนได้ เช่น เจ้านาย 6คน มีทาส 1คน เจ้านาย 60 คนมีม้า 1ตัว เจ้านาย 6 คน มีลา 1ตัว ตัวเลขนี้ก็สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของคนที่กลับมาได้ ในสมัยนั้น การถวายของพวกเขาในข้อ 69 สามารถเอามาหาอัตราส่วนได้เช่นกัน

มีคนที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นยิวหรือไม่แต่ก็กลับมาด้วย ในทางตรงกันข้ามมีคนยิวที่อยู่บาบิโลนและอาจจะไม่กลับมาได้เช่นเดียวกัน

ขอพระเจ้าอวยพร

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

 

การอ่านพระคัมภีร์:เอสราบทที่ 1:1-11

อ่านบทที่ 1:1-11  สิ้นสุดการเป็นเชลยในบาบิโลน

เริ่มต้นจากไซรัสประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลย 

(2 พศด.36:22-23 และอสร1:1-4 เป็นเนื้อหาเดียวกัน)

1ในปีแรกแห่งรัชกาลไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย เพื่อพระวจนะของพระยาห์เวห์ที่ตรัสโดยปากของเยเรมีย์จะสำเร็จ พระยาห์เวห์ทรงเร้าจิตใจของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย พระองค์จึงทรงป่าวประกาศตลอดราชอาณาจักรของพระองค์ และทรงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงด้วยว่า

2“ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ประทานบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกแก่เรา และพระองค์ทรงกำชับให้เราสร้างพระนิเวศให้พระองค์ที่เยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในยูดาห์ 3มีใครในหมู่พวกท่านที่เป็นประชากรของพระองค์? ขอพระเจ้าของเขาสถิตกับเขา และขอให้เขาขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม ซึ่งอยู่ในยูดาห์และสร้างพระนิเวศของพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล คือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สถิตในเยรูซาเล็ม 4และคนทั้งปวงที่เหลืออยู่ ไม่ว่าเขาจะอาศัยอยู่ ณ ที่ใด ให้บรรดาคนตามที่นั้นๆ ช่วยเขาด้วยเงินและด้วยทองคำ ด้วยข้าวของและสัตว์เลี้ยง นอกเหนือจากของถวายด้วยความสมัครใจ สำหรับพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม’ ”

5แล้วหัวหน้าของตระกูลแห่งยูดาห์และเบนยามินได้เตรียมพร้อม ทั้งพวกปุโรหิตและคนเลวี คือทุกคนที่พระเจ้าทรงเร้าจิตใจของเขาให้ไปสร้างพระนิเวศของพระยาห์เวห์ซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม 6และทุกคนที่อยู่แวดล้อมเขาก็ได้ช่วยเขาด้วยเครื่องเงิน ด้วยทองคำ ด้วยข้าวของ ด้วยสัตว์เลี้ยง และด้วยของมีค่า นอกเหนือจากของถวายด้วยความสมัครใจ 7กษัตริย์ไซรัสก็ทรงนำเครื่องใช้ของพระนิเวศของพระยาห์เวห์ออกมา ซึ่งเป็นเครื่องใช้ที่เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงกวาดมาจากเยรูซาเล็ม และทรงเก็บไว้ในวิหารแห่งพระของพระองค์ 8ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียทรงนำสิ่งเหล่านี้ออกมาในความดูแลของมิทเรดาท สมุหพระคลัง ผู้นับออกให้แก่เชชบัสซาร์เจ้านายของยูดาห์ 9และนี่เป็นจำนวนของสิ่งเหล่านั้น อ่างทองคำ 30 ใบ อ่างเงิน 1,000 ใบ มีด 29 เล่ม 10ชามทองคำ 30 ใบ ชามเงิน 410 ใบ และภาชนะอย่างอื่น 1,000 ใบ 11ภาชนะที่ทำด้วยทองคำและทำด้วยเงินทั้งสิ้นรวม 5,400 ใบ ทั้งหมดนี้เชชบัสซาร์ได้นำขึ้นมา เมื่อได้นำพวกเชลยขึ้นมาจากบาบิโลนถึงกรุงเยรูซาเล็ม

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

สรุปย่อเนื้อหา:ปีแรกของรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย พระองค์ประกาศให้รู้ว่าพระยาเวห์ประทานราชอาณาจักรแด่พระองค์ และกำชับให้พระองค์สร้างพระนิเวศน์ที่เยรูซาเล็ม พระองค์อนุญาตให้เชลยกลับไปเยรูซาเล็ม รวมทั้งช่วยสนับสนุนทรัพยากร และคืนเครื่องใช้ในพระวิหารกลับไปเยรูซาเล็มด้วย

พระเจ้าเร้าใจคนยูดาห์ คนเบนยามิน ปุโรหิต เลวี ให้กลับไปสร้างพระนิเวศน์ 

ข้อคิดจากการอ่าน

พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ และสำแดงพระองค์ในประวัติศาสตร์ สามารถทำให้ทั้งผู้กดขี่และผู้ถูกกดขี่ สามารถร่วมมือกันเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าได้  โดยทุกคนที่มีส่วนร่วมจะได้รับพระพร ได้รับประโยชน์ทุกฝ่าย

พระเจ้าสามารถทำงานในใจเหนือผู้มีอำนาจที่เป็นมนุษย์ได้ ให้ยำเกรงพระเจ้ามากกว่ามนุษย์

สิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้แล้วจะเกิดขึ้นเป็นจริง เมื่อพระเจ้าให้เยเรมีย์แจ้งไว้แล้วล่วงหน้า เหมือนกับพระคัมภีร์ที่พระเจ้าสำแดงให้มนุษย์อ่านและต้องดำเนินตาม โดยแจ้งให้รู้ล่วงหน้าแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ผู้ทรงตายไถ่บาปนำเราคืนดีกับพระเจ้า เราต้องเชื่อวางใจในพระองค์ 

ขอพระเจ้าอวยพร

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com