พระธรรม ยูดา

“รักษาความรอดจนถึงชีวิตนิรันดร์”

ตอนที่ I. เหตุผลที่ต้องรักษาความรอดจนถึงชีวิตนิรันดร์

1.ความรอดนั้นจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อรักษาไว้ (1:1-3)

2.การพิพากษาคนที่ไม่ต่อสู้เพื่อรักษาความรอดไว้ (1:4-7)

3.การพิพากษาผู้ล่อลวงโดยสอนเท็จ 1 (1:8-11)

4.การพิพากษาผู้ล่อลวงโดยสอนเท็จ 2 (1:12-13)

5.การพิพากษาผู้ล่อลวงโดยสอนเท็จ 3 (1:14-16)

ตอนที่ II. คำแนะนำในการรักษาความรอดจนถึงชีวิตนิรันดร์

6.การรักษาชีวิตให้อยู่ในความรักของพระเจ้า (1:17-23)

7.การรักษาชีวิตให้อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า (1:24-25)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here