สามารถรับฟังคำเทศนา ได้หลายๆรสชาติ ผ่านมุมมองพระคัมภีร์หลายๆตอน ผ่านอาจารย์หลายๆท่าน เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียว คือ เรียนรู้เติบโตผ่านการรับใช้

กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์

ศบ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองกิจ

 

อ.วิฑูร แซ่ว่าง

อ.นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here