เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 102

โรม​ 12:9-21

9 ขอให้ความรักมาจากใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี

10 จงรักกันฉันพี่น้อง จงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกัน

11 อย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า

12 จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงสู้ทนต่อความยากลำบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน

13 จงเห็นอกเห็นใจช่วยธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสน จงอุตส่าห์ต้อนรับแขกแปลกหน้า

14 จงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็ญท่าน จงอวยพร อย่าแช่งด่าเลย

15 จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้

16 จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่าใฝ่สูง แต่ยอมสมาคมกับคนต่ำต้อย อย่าถือว่าตัวฉลาด

17 อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ใครเลย แต่จงมุ่งทำสิ่งที่ใครๆ ก็เห็นว่าดี

18 ถ้าเป็นได้ เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน

19 นี่แน่ะ ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า อย่าแก้แค้น แต่จงมอบการนั้นไว้ แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษ

     เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า2 ​ตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบแทน” 

20 แต่ว่าถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่ม เพราะว่าการทำเช่นนั้น

     จะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดี   

21 อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี

ข้อคิด

แนวทางการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อ ถูกยกมาตรฐานสูงกว่าคนทั่วไป เราพบได้จากพระธรรมตอนนี้

*  ทั้งด้านการจัดการกับความคิด

*  ทั้งด้านการสร้างทักษะชีวิตในการเข้าหาผู้อื่น

  อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลย  แต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดี

ถ้าเป็นได้  คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน

สิทธิอำนาจและหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้อยู่ในการตัดสินใจของพวกเรา

ผู้ที่คิดและกระทำ.. ย่อมเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าดี

มาสร้างชีวิตไปด้วยกัน    

* จัดการกับตัวเองให้ใช้ความคิด      

       * จัดการกับคนอื่นให้ใช้หัวใจ

บทความก่อนหน้านี้101 สดุดี​ 121
บทความถัดไป103 1โครินธ์​ 12:1-14

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่