เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 85

ฮาบากุก​ 3:17-19

17 แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบาน

หรือเถาองุ่นไม่มีผล

ผลมะกอกก็ขาดไป

ทุ่งนามิได้ผลิตอาหาร

แม้ฝูงแพะแกะขาดไปจากคอก

และไม่มีฝูงวัวที่ในโรง

18 ถึงกระนั้น ข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระยาห์เวห์

ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า

19 พระยาห์เวห์องค์เจ้านายทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า

พระองค์ทรงทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนตีนกวางตัวเมีย

พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลาย

ถึงหัวหน้านักร้องประสานเสียง พร้อมกับเครื่องสาย

ข้อคิด

แม้ในช่วงเวลาที่ต้องสูญเสีย

ฮาบากุกยังชื่นชมยินดีในพระเจ้า และมั่นใจว่าเพราะพระเจ้าอนุญาตทุกเรื่องจึงเกิดขึ้นได้

ความเชื่อมั่นคงในจิตใจได้ควบคุมอารมณ์ความคิด ทำให้สถานการณ์รอบข้างก็ไม่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของฮาบากุก

** เมื่อรู้จักพระเจ้าดีก็ต้องยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าได้

ความเชื่อที่ดูดี พบเห็นได้ในเวลาปกติ

ความเชื่อที่เข้มแข็ง มองเห็นชัดในเวลาวิกฤต

จงเชื่อว่าทุกเหตุการณ์ที่ต้องพบ.. พระองค์มีบทเรียนชีวิตเสมอ

บทความก่อนหน้านี้084 กิจการ​ 15:12-21
บทความถัดไป086 โรม​ 12:3-8

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่