เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 81

โฮเชยา​ 3:1-5

1 และพระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงไปอีกครั้ง ไปรักกับหญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รักของชู้และเป็นหญิงล่วงประเวณี เหมือนที่พระยาห์เวห์ทรงรักพงศ์พันธุ์อิสราเอลอย่างนั้นแหละ แม้พวกเขาจะหันไปหาพระอื่น และชมชอบขนมลูกเกด

2 ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ซื้อนางมาด้วยเงิน 15 เชเขลและข้าวบาร์เลย์ 150 กิโลกรัม 

3 ข้าพเจ้าบอกนางว่าเธอต้องอยู่กับฉันอีกนาน อย่าเล่นชู้ อย่าไปเป็นของชายอื่น ส่วนฉันก็จะไม่เข้าหาเธอด้วย

4 เพราะพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะคงอยู่อย่างไม่มีกษัตริย์และไม่มีเจ้านายเป็นเวลานาน ทั้งจะไม่มีการสักการบูชา ไม่มีเสาศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีเอโฟดและรูปเคารพ

5 ภายหลังพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะกลับมา และแสวงหาพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขา และแสวงหาดาวิดกษัตริย์ของเขา และในกาลภายหน้าเขาจะยำเกรงพระยาห์เวห์และความดีของพระองค์

ข้อคิด

แม้ว่านางโกเมอร์ภรรยาของโฮเชยาจะไม่สัตย์ซื่อต่อสามี.. และไปมีชู้  มีหนี้สินล้นพ้นตัว

**  แต่พระเจ้าตรัสกับ โฮเชยาว่า  ไปซื้อนางกลับคืนมา

ชีวิตของนางที่น่ารังเกียจและไม่มีอะไรดีเลยก็ยังอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้า

เปรียบเหมือนกับอิสราเอลชนชาติของพระเจ้าหันไปนมัสการพระอื่น ละทิ้งพระสัญญาของพระองค์

** พระเจ้าทรงหวงแหน ทรงเรียกอิสราเอลให้ละทิ้งความบาปและหันกลับมาหาพระองค์ใหม่

ความรักของพระองค์พร้อมช่วยกู้และฟื้นฟูชีวิตใหม่ไปพร้อมๆกัน

เรื่องที่ต้องใคร่ครวญ

ถ้ามีสิ่งใดในชีวิตที่ทำแล้วพระเจ้าทรงเสียพระทัยจงอย่าทำ

บทความก่อนหน้านี้080 มัทธิว​ 14:13-21
บทความถัดไป082 2 ซามูเอล​ 12:26-31

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่