เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 69

เยเรมีย์​ 9:23-26

23 “พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า อย่าให้ผู้มีปัญญาอวดสติปัญญาของตน อย่าให้ชายฉกรรจ์อวดความเข้มแข็งของตน อย่าให้คนมั่งมีอวดความมั่งคั่งของตน

24 แต่ให้ผู้อวดอวดสิ่งนี้ คือการที่เขาเข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพระยาห์เวห์ ผู้สำแดงความรักมั่นคง ความยุติธรรม และความชอบธรรมในโลก เพราะเราพอใจในสิ่งเหล่านี้พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ

25 “พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า นี่แน่ะ วันเวลากำลังจะมาถึงแล้ว เมื่อเราจะลงโทษทุกคนที่เข้าสุหนัตเพียงเนื้อหนังคือ

26 คนอียิปต์ คนยูดาห์ คนเอโดม คนอัมโมน คนโมอับและทุกคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่โกนผมจอนหู เพราะทุกประชาชาติไม่ได้เข้าสุหนัต และพงศ์พันธุ์ทั้งสิ้นของอิสราเอลก็ไม่ได้เข้าสุหนัตทางใจ

ข้อคิด🌾🌾

  เมื่อภายในชีวิตถูก เติมเต็มด้วยความรู้เรื่องพระเจ้า

* เอกลักษณ์หนึ่งของผู้เชื่อคือ ชีวิตแห่งการนมัสการ

  ชีวิตที่นมัสการพระเจ้า สำคัญมากกว่า ชีวิตที่พึ่งพาสติปัญญา.. มีกำลัง.. หรือความมั่งคั่ง  แล้วเดินกับพระองค์แค่ศาสนาพิธี

🎉 เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก.. ​ความยุติธรรม.. และความชอบธรรม

** สมควรที่ผู้เชื่อทุกคนจะยกย่องพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์เป็น

🍎 ความจริงที่พบ… #​ เมื่อชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้    ก็จะชื่นชมยินดีกับชีวิตได้ทุกสถานการณ์

บทความก่อนหน้านี้068 สดุดี​ 33:6-19
บทความถัดไป070 สดุดี​ 39:1-13

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่