เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 47

1 พงศ์กษัตริย์​ 19:9-13

9 ที่นั่นท่านมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งและเข้าพักอยู่ และนี่แน่ะ พระวจนะของพระยาห์เวห์มาถึงท่าน และพระองค์ตรัสกับท่านว่า

เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่?”

10 ท่านทูลว่าข้าพระองค์หวงแหนแทนพระยาห์เวห์พระเจ้าจอมทัพยิ่งนัก เพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ ได้พังแท่นบูชาของพระองค์ และประหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์เสียด้วยดาบ และข้าพระองค์ ข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่ และเขาทั้งหลายมุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์

    11 และพระองค์ตรัสว่าจงออกไปเถิด ไปยืนอยู่บนภูเขาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์และนี่แน่ะ พระยาห์เวห์กำลังทรงผ่านไป และลมพายุรุนแรงได้พัดพังภูเขา และทำให้หินแตกเป็นเสี่ยงๆ เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ แต่พระยาห์เวห์ไม่ได้สถิตในลมนั้น ภายหลังลมก็เกิดแผ่นดินไหว แต่พระยาห์เวห์ไม่ได้สถิตในแผ่นดินไหวนั้น

    12 ภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟ แต่พระยาห์เวห์ไม่ได้สถิตในไฟนั้น ภายหลังไฟก็มีเสียงเบาๆ

     13 และเมื่อเอลียาห์ได้ยิน ท่านก็เอาเสื้อคลุมปิดหน้าไว้ ออกไปยืนอยู่ที่ปากถ้ำ และนี่แน่ะ มีเสียงมาถึงท่านว่าเอลียาห์เอ๋ย เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่?”

ข้อคิด🎉🎉

เอลียาห์  ทุกข์ใจเมื่อคิดวนเวียนกับปัญหา  แต่พระเจ้าก็ทรงตอบผ่านเสียงเรียบง่ายที่อบอุ่น

🌻 ช่วงเวลาที่เงียบสงบกับพระเจ้า  สร้างความมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเรา

**การจัดเวลาเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าทุกวัน  จำเป็นมากสำหรับผู้เชื่อในโลกปัจจุบันนี้

🌷🌷 เมื่อพระเจ้าตรัสกับคุณแค่ 1 นาที  ก็เป็นคำตอบที่จะคิดและทำการงานได้ทั้งปี

  จงมีเวลาสงบกับพระเจ้า  อย่าคิดว่าการเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าเป็นเรื่องสูญเปล่า

บทความก่อนหน้านี้046 มาระโก​ 10:17-31
บทความถัดไป048 ปฐมกาล​ 16:7-16

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่