เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

บทเฝ้าเดี่ยวที่ 43

2 โครินธ์ 1:3-7

3 สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณา

   พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง

4 พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย

   ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า

5 เพราะความรักของพระคริสต์มากท่วมท้นเราอย่างไร การหนุนใจของพระคริสต์ก็มากท่วมท้นเราอย่างนั้น 

6 ที่เราทนความยากลำบากนั้น ก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจและได้รับความรอด และที่เราได้รับการหนุนใจ

   ก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจด้วย ซึ่งท่านจะได้รับเมื่อ2 ​สู้ทนความทุกข์เช่นเดียวกับที่เราทนอยู่นั้น

7 และเราก็มีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลาย เพราะรู้ว่าพวกท่านมีส่วนในความทุกข์ของเราอย่างไร

   ท่านก็จะมีส่วนในการหนุนใจของเราอย่างนั้น

ข้อคิด

พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้ความทุกข์เกิดกับเราอย่างไร้ประโยชน์

ทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตผู้เชื่อ เมื่อพระองค์ทรงอนุญาต ก็ย่อมมีพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่ด้วย

**  ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ก็ได้รับบทเรียนที่ชัดเจนกว่าช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานเฮฮา

  เปาโล กล่าวไว้ว่าที่ท่านเองทนทุกข์.. ก็เพื่อพี่น้องจะได้รอด

  วันนี้การทนทุกข์ของผู้เชื่อ ควรมีผลเพื่อนำสู่ความรอดแก่คนอื่นๆเช่นกัน

ความคิดเช่นนี้ทำให้เปาโลยิ้ม ได้แน่ๆ

บทความก่อนหน้านี้042 สุภาษิต 4:5-19
บทความถัดไป044 มัทธิว 14:13-21

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่