เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระธรรม : เศฟันยาห์ 3:14-20

๑๔โอ บุตรีแห่งศิโยนเอ๋ย จงร้องเพลงเสียงดัง

       โอ อิสราเอลเอ๋ย จงโห่ร้องเถิด

       จงเปรมปรีดิ์และรื่นเริงด้วยเต็มใจของเจ้า

        เถิดนะ บุตรีแห่งเยรูซาเล็ม

๑๕ พระยาห์เวห์ทรงยกเลิกการลงโทษเจ้าแล้ว

       พระองค์ทรงขับไล่ศัตรูของเจ้าไปแล้ว

       กษัตริย์แห่งอิสราเอลคือพระยาห์เวห์ทรงอยู่ท่ามกลางเจ้า

      เจ้าจะไม่กลัวภัยพิบัติอีกต่อไป

๑๖ ในวันนั้น เขาจะพูดกับเยรูซาเล็มว่า

       โอ ศิโยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย

        อย่าให้มือของเจ้าอ่อนเปลี้ยไป

๑๗ พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเจ้า

       เป็นนักรบผู้ทรงช่วยให้รอด

       พระองค์จะทรงเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าด้วยความยินดี

       และทรงสงบในความรักของพระองค์

       พระองค์จะทรงเริงร่าเพราะเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียงดัง

๑๘เหมือนในวันที่มีงานเลี้ยงฉลอง

       เราจะขจัดภัยพิบัติเสียจากเจ้า

       เพื่อเจ้าจะไม่ต้องทนต่อการเยาะเย้ยเพราะเรื่องนี้๔ 

๑๙ นี่แน่ะ ในเวลานั้น

       เราจะจัดการกับทุกคนที่กดขี่เจ้า

       เราจะช่วยคนขาพิการ

       และรวบรวมผู้ที่ถูกขับไล่ไป

       และเราจะเปลี่ยนความอายของเขาให้เป็นความน่าสรรเสริญ

       และให้เป็นชื่อเสียงที่เลื่องลือไปทั้งโลก

๒๐ ในเวลานั้น เราจะนำพวกเจ้าเข้ามา

       คือในเวลาที่เรารวบรวมเจ้าเข้าด้วยกัน

       เราจะทำให้เจ้ามีชื่อเสียงและเป็นที่สรรเสริญ

       ท่ามกลางประชากรทั้งสิ้นในโลก

      เมื่อเราให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมต่อหน้าต่อตาเจ้า

       พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ

ข้อคิด 

เมื่อมีการกลับใจใหม่ ละทิ้งพระเทียมเท็จ หันกลับมาหาพระเจ้า

🌟การรื้อฟื้นใหม่จะเกิดขึ้นเสมอ

      เศฟันยาห์  ยืนยันว่า พระเจ้าทรงทอดพระเนตรประชากรของพระองค์เสมอ

พระพร  สันติสุขและสวัสดิภาพกลับสู่ประชากรของพระองค์อีกครั้ง   เมื่อจิตใจหันหาพระองค์

🌟 หลักการเช่นนี้ยังเป็นความจริงในโลกปัจจุบัน

รอยยิ้มแห่งชัยชนะ เสียงเพลงแห่งการสรรเสริญจะมาพร้อมกับชีวิตที่ยอมรับว่า พระองค์ คือ พระเจ้าเดียว

🌟 ขอหัวใจแห่งการตอบสนองพระคุณของพระเจ้า เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรา ทุกวันตลอดไป

บทความก่อนหน้านี้026 สดุดี 46:1-11
บทความถัดไป028 1 ซามูเอล 1:1-8

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่