เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระธรรม : เอเฟซัส  6:16-20

๑๖ และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้าย

๑๗ จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า

๑๘ จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆ อย่าง เพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียร

       และด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอ

๑๙ และเผื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าพูด พระองค์จะประทานถ้อยคำแก่ข้าพเจ้าที่จะสำแดงความล้ำลึกของข่าวประเสริฐ

      อย่างกล้าหาญ

๒๐ เพราะข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตที่ติดโซ่ตรวน และเพื่อว่าข้าพเจ้าจะกล้าพูดตามที่ข้าพเจ้าควรจะพูดนั้น

ข้อคิด

จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง…..จงอธิษฐานเพื่อธรรมมิกชน  และอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูด

และเกิดใจกล้าประกาศและสำแดงข้อลับลึกแห่งข่าวประเสริฐได

เปาโลเข้าใจดีว่า ชีวิตและพันธกิจการรับใช้จะสำเร็จได้ ต้องมีทั้งกำลังของมนุษย์และ การช่วยเหลือจากพระเจ้า

🌟 น่าเสียดายที่หลายคนมองข้ามการอธิษฐาน และพึ่งพาแต่กำลังความคิดของตนเอง

🌟 วันนี้หัวข้อสำคัญให้อธิษฐานจริงจัง  เผื่อคนที่เรารักและคนที่รักเรา   ให้มาพบความรอดในพระเยซูคริสต์

🌟อย่าท้อใจต้องทุ่มเทกับการอธิษฐาน เพราะสิ่งที่ทำนั้นมีคุณค่ามาก

บทความก่อนหน้านี้018 ปัญญาจารย์ 1:3-11
บทความถัดไป020 กิจการ 2:1-12

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่