เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระธรรม : ปฐมกาล 1:26-31

๒๖ แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้า

       และฝูงสัตว์ใช้งาน ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด

๒๗ พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น

      และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง

๒๘ พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขา ตรัสกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน

        จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในท้องฟ้า กับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมด

๒๙ พระเจ้าตรัสว่าดูนี่ เราให้ธัญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิด ซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดิน และต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า

       เป็นอาหารของเจ้า

๓๐ ฝ่ายสัตว์ทั้งหมดบนแผ่นดิน นกทั้งปวงบนท้องฟ้าและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดบนแผ่นดิน คือ สิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจนั้น

      เราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารก็เป็นดังนั้น

๓๑ พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ดูสิ ทรงเห็นว่าดียิ่งนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่หก

ข้อคิด

      *ตัวตนจริงของมนุษย์  คือ 

พระฉายาของพระเจ้า

  🌷 มนุษย์ถูกสร้างให้เป็นชาย และหญิง

  🌷 ให้ดูแลสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง

    มีลูกหลาน ให้รู้จักพระเจ้า  นมัสการพระเจ้า

    *นี่เป็นพระประสงค์ของการทรงสร้างมนุษย์*

                    🌟 จงชื่นชมยินดีในสิ่งที่เป็น  ไม่ใช่สิ่งที่มี    ให้ชีวิตสะท้อนพระฉายาของพระเจ้าได้ 🌟

             🌟 ความสำเร็จในชีวิตแม้ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่สามารถทดแทนชีวิตที่ขาดจากพระสิริของพระเจ้าไปได้ 🌟

บทความก่อนหน้านี้011 ฟิลิปปี  3:7-14
บทความถัดไป013 สดุดี 63:1-8

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่