ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ สาเหตุที่ทำให้เป็นผู้สอนเท็จและเป็นผู้เผยวจนะเท็จ

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม2 เปโตรแล้ว ป้องกันและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เป็นผู้สอนเท็จ และผู้เผยวจนะเท็จ

เพราะว่าถ้าหลังจากพวกเขาหลีกหนีจากมลทินทั้งหลายของโลกแล้ว โดยการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเรา แต่พวกเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่มลทินชั่วเหล่านั้นอีก บั้นปลายของพวกเขาก็กลับเลวร้ายยิ่งกว่าตอนต้น 21เพราะว่าถ้าพวกเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนั้นเสียเลย ก็ยังจะดีกว่าที่พวกเขาได้รู้แล้ว แต่กลับหันหลังให้วิสุทธิบัญญัติที่ทรงมอบแก่พวกเขานั้น 22สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็เป็นไปตามสุภาษิตซึ่งเป็นความจริงที่ว่า

“สุนัขเลียกิน  สิ่งที่มันสำรอกออกมา” 

และ

“สุกรที่คนล้างมันให้สะอาดแล้ว กลับลุยลงไปนอนในโคลนอีก”

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

สาเหตุที่ทำให้เป็นคนสอนเท็จ และผู้เผยวจนะเท็จ อ.เปโตรบอกว่า เกิดจากการที่พวกเขาหันหลังให้กับพระวจนะ ไม่สนใจความจริงของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ ไม่สนใจพระเจ้า ไม่ดำเนินชีวิตตามทางของความชอบธรรมของพระเจ้า แต่ดำเนินชีวิตตามทางคนบาป ดำเนินชีวิตในบาป

ทั้งๆที่ความเป็นจริงบาปเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง เหมือนอาหารที่สำรอกออกมาแล้ว คนไม่ควรกิน แต่สุนัขกิน

คนที่ดำเนินชีวิตในบาป ยังเปรียบเหมือนกับสุกรที่เป็นสัตว์มลทิน เมื่อได้รับการล้างตัวให้สะอาดแล้ว แต่พวกมันก็อยากไปนอนในโคลนอีก ถ้าหมูคิดเป็นมันต้องแยกแยะสะอาดกับสกปรกได้ คิดไม่เป็นว่าสะอาดดีกว่าสกปรกยังไง เพราะมันคิดไม่ได้และคิดไม่เป็นจึงทำตัวให้สกปรกเหมือนเดิม

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูคริสต์เคยปฎิเสธที่จะช่วยหญิงต่างชาติที่ลูกของนางถูกผีสิง เพราะต้องไปช่วยคนอิสราเอลก่อนพระองค์เปรียบการช่วยเหลือนี้เหมือนเอาอาหารลูกให้สุนัขก็ไม่สมควร

มธ15: 24พระองค์ตรัสตอบว่า “เราไม่ได้รับใช้มาหาใคร เว้นแต่แกะหลงของวงศ์วานอิสราเอล” 25หญิงนั้นก็มากราบและทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอโปรดช่วยข้าพระองค์เถิด” 26พระองค์จึงตรัสตอบว่า “การเอาอาหารของลูกโยนให้กับสุนัขก็ไม่สมควร” 27ผู้หญิงนั้นทูลว่า “จริงเจ้าข้า แต่สุนัขนั้นย่อมกินเศษที่ตกจากโต๊ะนายของมัน” 28แล้วพระเยซูตรัสตอบนางว่า “หญิงเอ๋ย ความเชื่อของท่านก็มาก ให้เป็นไปตามความต้องการของท่านเถิด” แล้วลูกสาวของนางก็หายเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้น

แต่พระเยซูคริสต์ช่วยลูกของนางแม้นางไม่สมควรได้รับ เพราะนางมีความเชื่อ

ก่อนหน้านั้นพระเยซูคริสต์สอนเรื่องการเป็นมลทินมาจากภายในไม่ใช่ภายนอก

มธ15:17-18 ท่านทั้งหลายไม่เห็นหรือ? ว่าสิ่งใดๆ ซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้อง แล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไป 18แต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจ สิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทิน

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

เราต้องตระหนักว่าพระเยซูคริสต์ มาชำระบาปผิดของเรา ชำระเราให้บริสุทธิ์ ชอบธรรมแล้ว เราต้องรักษาไว้ไม่กลับไปใช้ชีวิตในความบาปอีกต่อไป ไม่ดำเนินในทางของคนอธรรม

บาปทำให้เราแยกออกจากพระเจ้านิรันดร อยู่กับความตายนิรันดร แต่เมื่อเรากลับมาคืนดีกับพระเจ้าแล้วอย่าทำบาปอีกต่อไป แต่ให้สารภาพบาปและกลับใจใหม่เสมอ

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รักษาชีวิตของเรา ด้วยการรักษาพระวจนะของพระเจ้า ดำเนินตามความจริงของพระคัมภีร์ สอนพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง มีชีวิตที่ได้รับการชำระจากพระเจ้า รองรับคำสอน

สอนให้ผู้เชื่อเข้าใจการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า รักษาชีวิตนิรันดร์ ระมัดระวังที่จะไม่กลับไปในทางความบาปอีกต่อไป

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่2:17-19
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่3:1-7

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่