ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ บททดสอบฝ่ายวิญญาณ เรื่องการเอาชนะการทดลองใจ และทดสอบความเชื่อในการอธิษฐาน

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมยากอบแล้ว ท่านจะผ่านบทสอบฝ่ายวิญญาณ โดยชนะการทดลองใจที่ทำให้เราไม่อยากอธิษฐาน ด้วยการมีความเชื่อในเรื่องการอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้า

13มีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือ? จงให้คนนั้นอธิษฐาน มีใครร่าเริงยินดีหรือ? จงให้คนนั้นร้องเพลงสรรเสริญ 14มีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ? จงให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาและชโลมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า 15การอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรค และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้ และถ้าเขาเคยทำบาป พระองค์ก็จะทรงให้อภัย 16เพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรค คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล 17เอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเรา ท่านอธิษฐานอย่างจริงจังขอไม่ให้ฝนตก และฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึงสามปีกับหกเดือน 18และเมื่อท่านอธิษฐานขออีกครั้งหนึ่ง สวรรค์ก็ให้ฝน และแผ่นดินก็ผลิตพืชผลของมัน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

เวลามีอะไรที่มากระทบใจของเรา จะมีผลต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราด้วย บททดสอบความเชื่อตอนนี้ คือ เราต้องผ่านด้วยการเชื่อในการอธิษฐานต่อพระเจ้า ไม่ทำผิดเรื่องคำพูด แต่ให้สรรเสริญพระเจ้า ให้สารภาพบาปต่อกัน ให้อธิษฐานเผื่อผู้อื่น ให้อธิษฐานด้วยความเชื่อ ให้อธิษฐานขอการยกโทษบาป

เพราะคำพูดทุกคำจะถูกนำเข้าไปสู่การพิพากษา คำสาบานก็เช่นกัน เราจึงอธิษฐานขอพระเจ้าเพื่อให้เราไม่ต้องถูกพิพากษา

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูเป็นนักอธิษฐาน และสอนเราให้อธิษฐาน พระองค์เอาชนะการทดสอบฝ่ายวิญญาณ เอาชนะการทดลองใจและผ่านบททดสอบความเชื่อด้วยการอธิษฐานอย่างจริงจังกับพระเจ้าพระบิดา

มก14:38 ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐาน เพื่อจะไม่ถูกการทดลอง จิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริง แต่กายยังอ่อนกำลัง”

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ผลของการอธิษฐานสัมพันธ์กับคุณภาพความชอบธรรมของชีวิต เมื่อเรารักษาชีวิตใกล้ชิดพระเจ้า พระองค์จะทรงฟังคำอธิษฐาน

การทดลองใจเมื่อมีความทุกข์ มีความเจ็บป่วย อาจจะกระทบต่อความเชื่อในพระเจ้าได้ ในตอนนี้ยากอบแนะนำให้เรากลับมาอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างจริงจัง ชำระชีวิตตนเอง รอคอยการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

เป็นผู้รับใช้ที่ดี พึ่งพาพระเจ้า อธิษฐานกับพระเจ้า ดูตัวอย่างความเชื่อแบบเอลียาห์ในการอธิษฐาน พระเจ้าสนับสนุนการรับใช้ผ่านคำอธิษฐานของผู้รับใช้ที่ชอบธรรม

รับใช้ด้วยคำอธิษฐาน รับใช้ด้วยการสรรเสริญ รับใช้ด้วยความถ่อมใจสารภาพบาปต่อพระเจ้า และต่อกันและกัน อธิษฐานกับพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อกันและกัน แทนการพูดต่อว่า

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่ 5:7-12
บทความถัดไป(ตอนจบ)เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่ 5:19-20

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่