ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ เราสามารถชนะการทดลองใจ และผ่านการทดสอบความเชื่อได้ ถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อ การทดลองใจ และการทดสอบความเชื่อ โดยเต็มใจรับการทดสอบ

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมยากอบแล้ว การเต็มใจเผชิญเรื่องการทดลองใจ และผ่านการทดสอบความเชื่อ ทำให้เราดำเนินชีวิตคริสเตียนได้ท่ามกลางปัญหาและสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิต โดยเรามีความยินดีที่จะเผชิญ เราจะชนะการทดลองและผ่านการทดสอบความเชื่อไปได้ ทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ และดีพร้อม

5แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ แล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอ 6แต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัย เพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา 7คนๆ นั้นจงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้า 8เขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางของตน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

การทดลองใจ และการทดสอบความเชื่อเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน ไม่มียกเว้น รวมทั้งเราก็ต้องเจอการทดลองใจและทดสอบความเชื่อด้วย เมื่อเราเข้าใจดังนี้ เราต้องเต็มใจรับการทดลองและการทดสอบ หากเราไม่เต็มใจ เราจะไม่หาหนทางจะผ่านการทดสอบ ไม่ชนะการทดลองใจ

แต่ถ้าเราเต็มใจเผชิญการทดลองและการทดสอบ เราจะประเมินหาหนทาง เราจะคิด ในที่สุดเราจะอธิษฐานและขอสติปัญญาจากพระเจ้าด้วยความเชื่อ เพื่อชนะการทดลองใจและผ่านการทดสอบความเชื่อไปได้  หากเราอธิษฐานด้วยความสงสัย เราไม่เชื่อ เราจะไม่ได้รับสติปัญญาเพื่อชนะการทดลองใจ และผ่านการทดสอบความเชื่อ

การอธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าสัมพันธ์กับความเชื่อที่เรามีในพระเจ้า เพราะถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าเราจะไม่ทำสิ่งใดตามความคิด ตามความสามารถ ตามประสบการณ์ของตนเอง แต่เราจะอธิษฐาน เพราะเราเชื่อว่าพระเจ้ามีพระทัยกว้างขวาง ไม่ทรงตำหนิและจะประทานให้เราด้วย เมื่อเรามีความเชื่อวางใจในพระองค์

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูคริสต์เมื่อต้องไปตายที่กางเขน โดยการถูกตรึง เป็นความตายที่ทรมาน เรื่องนี้เหมือนการทดลองใจพระองค์ และทดสอบความเชื่อฟังของพระเยซูต่อพระเจ้าพระบิดาเช่นกัน

พระเยซูตอบสนองด้วยการอธิษฐานให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้า ไม่ใช่ตามใจตนเอง และพระเยซูเชื่อฟัง ชนะการทดลองใจ และผ่านบททดสอบความเชื่อฟังในแผนการของพระเจ้าพระบิดาได้สำเร็จ

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

เราเจอการทดลองใจเมื่อใด เรารู้ว่าเรากำลังเจอบททดสอบความเชื่อในพระเจ้า เมื่อเราเต็มใจเผชิญอย่าลืมอธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า ด้วยความเชื่อไม่สงสัย ขอพระเจ้าช่วยให้เราชนะการทดลองและผ่านบททดสอบความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆที่เข้ามาในชีวิตก็ตาม  อย่าลืมการพึ่งพาพระเจ้าด้วยความเชื่อ

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทำเพื่อผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อตนเอง เต็มใจในการรับใช้ ทำให้เต็มใจเผชิญการทดลองใจ และบททดสอบความเชื่อมากมายเกิดขึ้นจากคนที่เรารับใช้พวกเขา ตามพระประสงค์ของพระเจ้า

อย่าลืมอธิษฐานเผื่อคน อธิษฐานเผื่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ขอสติปัญญาจากพระเจ้าที่เราเชื่ออย่างสงสัย พระเจ้าจะให้เราชนะการทดลองใจและผ่านบททดสอบความเชื่อต่างๆไปได้

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่1:1-4
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่1:9-11

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่