หน้าแรก เฝ้าเดี่ยวแบบตามพระธรรม พระธรรมผู้วินิจฉัย เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่15:1-20

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่15:1-20

1500
0
ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ เมื่อเราทำให้คนอื่นเสียหาย คนอื่นเขาก็จะไม่ยอมอยู่เฉยๆ ต้องคิดก่อนทำ ไม่ใช่ทำแล้วค่อยไปคิดหาทางแก้ไขปัญหา แต่พระเจ้ายิ่งใหญ่เหนือปัญหาทุกเหตุการณ์เรากลับมาอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าให้ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาได้

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมผู้วินิจฉัยแล้ว ท่านจะเป็นคนประเมินผลดีหรือเสีย หรือประเมินสถานการณ์ดีหรือร้าย จากการตัดสินใจดำเนินการของท่าน แต่ผลดีเกิดขึ้นเสมอถ้าท่านได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้า

แซมสันชนะคนฟีลิสเตีย

1เมื่อล่วงมาหลายวันก็ถึงฤดูเกี่ยวข้าวสาลี แซมสันก็เอาลูกแพะตัวหนึ่งไปเยี่ยมภรรยากล่าวว่า “ข้าจะเข้าไปหาภรรยาของข้าในห้อง” แต่บิดานางไม่ยอมให้เข้าไป 2บิดานางกล่าวว่า “ข้านึกว่าเจ้าเกลียดชังนางเหลือเกิน ข้าจึงยกนางให้แก่เพื่อนสนิทของเจ้าไป น้องสาวของนางก็สวยกว่านางไม่ใช่หรือ? ขอจงรับน้องสาวแทนพี่เถิด” 3แซมสันจึงกล่าวกับพวกเขาว่า “ครั้งนี้จะเอาผิดข้าไม่ได้ หากข้าทำร้ายคนฟีลิสเตีย” 4แซมสันจึงออกไปจับสุนัขจิ้งจอก 300 ตัว ผูกหางติดกันเป็นคู่ๆ แล้วเอาคบเพลิงผูกติดไว้ระหว่างหางทุกๆ คู่ 5พอจุดคบเพลิงแล้วก็ปล่อยเข้าไปในนาของคนฟีลิสเตียที่ข้าวยังตั้งรวงอยู่ ไฟก็ไหม้ฟ่อนข้าว และข้าวที่ยังตั้งรวงอยู่นั้น ทั้งสวนองุ่นและสวนมะกอกด้วย 6คนฟีลิสเตียจึงถามว่า “ใครทำอย่างนี้?” พวกเขาตอบว่า “แซมสันลูกเขยของคนทิมนาห์ทำ เพราะว่าพ่อตาเอาภรรยาของเขายกให้เพื่อนสนิท” คนฟีลิสเตียก็ขึ้นมาเอาไฟเผานางกับบิดาของนางเสีย 7แซมสันจึงบอกพวกนั้นว่า “เมื่อเจ้าทั้งหลายทำเช่นนี้ ข้าสาบานจะไม่เลิกราจนกว่าจะได้แก้แค้นพวกเจ้า” 8แล้วแซมสันก็ฆ่าพวกเขาอย่างโหดเหี้ยม เป็นการสังหารครั้งใหญ่ แล้วท่านก็ลงไปอาศัยอยู่ที่ช่องศิลาเอตาม

9คนฟีลิสเตียขึ้นไปตั้งค่ายในยูดาห์ และกระจายกันโจมตีเมืองเลฮี 10คนยูดาห์จึงถามว่า “ทำไมพวกท่านขึ้นมารบกับเรา?” พวกเขาตอบว่า “เราขึ้นมาจับแซมสัน เพื่อจะทำกับเขาอย่างที่เขาได้ทำกับเรา” 11คนยูดาห์ 3,000 คนลงไปยังช่องศิลาเอตาม และกล่าวกับแซมสันว่า “เจ้าไม่รู้หรือว่าคนฟีลิสเตียปกครองเรา? เจ้าทำอะไรกับเราเช่นนี้?” ท่านตอบพวกเขาว่า “เขาทำกับข้าอย่างไร ข้าก็ทำกับเขาอย่างนั้น” 12แล้วเขาทั้งหลายกล่าวกับท่านว่า “เราลงมาเพื่อจับเจ้าและมอบไว้ในมือคนฟีลิสเตีย” แซมสันจึงบอกพวกเขาว่า “จงสาบานซิ ว่าพวกท่านเองจะไม่ทำร้ายข้า” 13เขาทั้งหลายตอบท่านว่า “เราจะไม่ทำร้ายเจ้า เราจะมัดเจ้ามอบไว้ในมือของพวกเขาเท่านั้น เราจะไม่ฆ่าเจ้า” พวกเขาจึงเอาเชือกใหม่สองเส้นมัดท่านไว้ และพาขึ้นมาจากศิลานั้น

14เมื่อแซมสันไปถึงเมืองเลฮี คนฟีลิสเตียก็ร้องอึกทึกขณะมาพบท่าน และพระวิญญาณของพระยาห์เวห์เสด็จมาเหนือท่านอย่างฉับพลัน จนเชือกพวนที่มัดแขนของท่านเป็นเหมือนป่านที่ไหม้ไฟ เครื่องจำจองนั้นก็หลุดออกจากมือ 15ท่านพบกระดูกขากรรไกรลาสดอันหนึ่ง จึงยื่นมือหยิบมา และฆ่าคนเสีย 1,000 คน 16แซมสันกล่าวว่า

“ด้วยขากรรไกรลา

เป็นกองซ้อนกอง

ด้วยขากรรไกรลา

ข้าได้ฆ่าคนหนึ่งพันเสีย”

17เมื่อท่านกล่าวจบแล้วก็โยนกระดูกขากรรไกรลาทิ้งไป สถานที่นั้นเขาเรียกกันว่า รามาทเลฮี

18แซมสันกระหายน้ำมาก จึงร้องทูลพระยาห์เวห์ว่า “พระองค์ประทานการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่นี้โดยมือผู้รับใช้ของพระองค์ บัดนี้ข้าพระองค์จะตายเพราะอดน้ำ และตกอยู่ในมือของผู้ที่ไม่เข้าสุหนัตหรือ?” 19พระเจ้าจึงทรงเปิดช่องที่อยู่ในเมืองเลฮีให้น้ำไหลออกมาจากที่นั้น ท่านก็ดื่มและจิตวิญญาณก็สดชื่นฟื้นขึ้นอีก เพราะฉะนั้นที่แห่งนั้นจึงเรียกชื่อว่า เอนหักโคร์ อยู่ที่เลฮีจนถึงทุกวันนี้ 20และท่านวินิจฉัยอิสราเอลในสมัยของคนฟีลิสเตีย 20 ปี

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ก่อนจะทะเลาะกับใคร จะสู้กับใคร ให้ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราด้วย ไม่ว่าจะดีหรือร้าย  ยิ่งถ้าเราต่อสู้กับพระเจ้าเราไม่มีวันชนะ ไม่มีประโยชน์ที่จะทะเลาะกับพระเจ้า มีแต่ผลเสียอย่างเดียว

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

ส่ิงที่พระเยซูต่อสู้ คือ ความบาปผิด ความอธรรม ความไม่ถูกต้อง แต่พระเจ้าไม่สู้กับคนบาป แต่ช่วยเขา

ตัวอย่างตอนพระเยซูชำระพระวิหาร นี่เป็นสาเหตุทำให้ที่คนเสียผลประโยชน์อย่างมากต้องการฆ่าพระองค์ แต่การตรึงพระองค์ที่กางเขน เป็นแผนการแห่งความรอดในการไถ่คนบาปจากความตาย เพราะพระเจ้าให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้ง พระเยซูเชื่อฟังจนถึงความมรณาไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของพระองค์เอง แต่เพื่อมนุษย์หมดโลกจะมีความหวังในการรอดจากการลงพระอาชญาของพระเจ้า

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ต้องฉลาดในการไม่สร้างศัตรู ไม่เป็นศัตรูกับใคร  แต่บางครั้งคนที่นับเราเป็นศัตรูเพราะเราดำเนินชีวิตตามพระวจนะ ดำเนินชีวิตตามความถูกต้องของพระเจ้า หรือเพื่อประโยชน์ของคนของพระเจ้า เราต้องมีความกล้าหาญ มีสติปัญญา มีการเสียสละ ที่จะตอบสนองอย่างถูกต้องต่อคนเหล่านั้นโดยไม่ยอมประนีประนอมต่อความอธรรม หรือคนอธรรม

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าโดยพึ่งพากำลังของพระเจ้า ขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการแก้ไขปัญหา สถานการณ์ ขอความเข้าใจจากพระเจ้าเพื่อทำให้ดีที่สุด ให้เกิดผลดีให้ได้ในท้ายที่สุด

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่14:1-20
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่16:1-31

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่