หน้าแรก เฝ้าเดี่ยวแบบตามพระธรรม พระธรรมผู้วินิจฉัย เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 6:36-40

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 6:36-40

1294
0
ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ พระเจ้าให้ความมั่นใจกับเราเมื่อเราแสวงหา เราร้องขอ เราอธิษฐาน โดยเฉพาะเมื่อเราไม่มั่นใจในส่ิงที่เราต้องเผชิญ หรือเราต้องแก้ไขปัญหา หรือแม้แต่ต้องรับใช้พระเจ้า แต่พระองค์ไม่ทรงรำคาญหรือทำให้เราท้อใจ พระองค์เปิดเผยให้ประสบการณ์สำหรับผู้ที่เชื่อฟังและทำตามพระวจนะของพระองค์

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมผู้วินิจฉัยแล้ว ท่านจะพบว่าคนของพระเจ้าบางครั้งก็อาจไม่มั่นใจในพระเจ้าได้บ้างแต่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องคือ กลับมาอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า ให้เรามาเรียนรู้จากพระธรรมตอนนี้วนฉ6:36-40

หมายสำคัญแห่งขนแกะ

36กิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่า “ถ้าพระองค์จะช่วยกู้อิสราเอลด้วยมือของข้าพระองค์ ดังที่พระองค์ตรัสแล้วนั้น 37นี่แน่ะ ข้าพระองค์ได้วางกลุ่มขนแกะไว้ที่ลานนวดข้าว ถ้ามีน้ำค้างเฉพาะที่กลุ่มขนแกะเท่านั้น ส่วนที่พื้นดินโดยรอบนั้นแห้ง

ข้าพระองค์ก็จะทราบว่า พระองค์จะทรงช่วยกู้อิสราเอลด้วยมือของข้าพระองค์ ดังที่พระองค์ตรัสนั้น” 

38แล้วก็เป็นไปดังนั้น เมื่อกิเดโอนตื่นขึ้นในวันรุ่งเช้าก็บีบกลุ่มขนแกะ ท่านบีบน้ำค้างจากกลุ่มขนแกะได้จนเต็มชาม 39แล้วกิเดโอนทูลพระเจ้าว่า “ขออย่าให้พระพิโรธพลุ่งขึ้นต่อข้าพระองค์ ขอข้าพระองค์ทูลอีกสักครั้งเดียว ขอข้าพระองค์ทดลองด้วยกลุ่มขนแกะนี้อีกครั้งหนึ่งเถิด คราวนี้ขอให้แห้งเฉพาะที่กลุ่มขนแกะ ส่วนที่พื้นดินนั้นให้มีน้ำค้างโดยทั่วไป” 

40ในคืนวันนั้นพระเจ้าก็ทรงทำตามที่ขอ คือกลุ่มขนแกะนั้นแห้งอยู่ แต่มีน้ำค้างอยู่ทั่วพื้นดิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

เราจะสังเกตพบว่า กิเดโอนมีความไม่มั่นใจ ไม่วางใจ ไม่เชื่อในพระเจ้า สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการถูกทดสอบทดลองหรือไม่ มุมหนึ่งก็ดูว่าใช่เพราะขาดความเชื่อ แต่อีกมุมหนึ่งก็ไม่ใช่เพราะเป็นความอ่อนแอ

แต่สิ่งที่ชัดสุดคือ ตัดสินใจทำอย่างไร ตอบสนองอย่างไรต่อความไม่มั่นใจ

ถามว่าทุกครั้ง หรือทุกเรื่องที่เราไม่มั่นใจ เราต้องอธิษฐานขอหมายสำคัญจากพระเจ้าหรือไม่ แล้วต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนดให้พระเจ้าเสมอหรือไม่

คำตอบชัดเจนคือ ไม่ เพราะการตอบคำอธิษฐานเป็นเอกสิทธิ์ของพระเจ้า เป็นพระคุณของพระองค์เพื่อเรา ไม่ได้มาจากการที่เราจะบังคับ ต่อรองพระเจ้าได้

หลักการอธิษฐานด้วยท่าทีที่ถูกต้องคืออะไร ทั้งๆที่กิเดโอนมีประสบการณ์กับพระเจ้าชัดเจนแล้วที่ผ่านมา เขาได้เห็นไฟจากหิน พระเจ้าช่วยจากการพังแท่นบูชา แต่ตอนนี้เป็นเวลาที่เขาต้องไปรบแล้วเขาก็ยังไม่มีความมั่นใจ จึงขอการยืนยันจากพระเจ้าเพื่อไปรบ

การมีความไม่มั่นใจอาจเกิดขึ้นได้กับผู้เชื่อ สำคัญคือจะแก้ไขปัญหาอย่างไรต่างหากเพื่อทำให้มั่นใจในพระเจ้า

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูได้อธิษฐานกับพระเจ้าในสวนเกทสเมนีเมื่อต้องไปรับการตรึงที่กางเขนพระองค์ก็ได้อธิษฐานให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้า ไม่ได้ขอประสบการณ์หมายสำคัญอัศจรรย์อย่างใด

เวลาที่พระองค์ทำหมายสำคัญอัศจรรย์มากมาย ผู้ที่ไม่เชื่อเขาก็ยังคงไม่เชื่ออยู่ดี  แต่สำหรับคนที่เชื่อเขาจะมั่นใจในพระเจ้ามากขึ้นๆในทุกๆวันเมื่อเขาแสวงหา เขาอธิษฐาน เขาร้องทูล พึ่งพาพระเจ้าเขาจะเห็นความช่วยเหลือของพระเจ้าในชีวิตประจำวัน ความมนใจในพระเจ้าก็จะเพิ่มมากๆขึ้น

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?  

คนของพระเจ้าต้องแสวงหาพระเจ้า และดำเนินชีวิตไปกับพระองค์ในชีวิตประจำวันของเรา

โดยตั้งใจดำเนินชีวิตในพระประสงค์ของพระเจ้า ช่วยให้ผู้คนได้กลับมาหาพระเจ้า ให้ผู้เชื่อเติบโตขึ้นในพระเจ้า มั่นคงในการติดตามพระเจ้า

เมื่อเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า มากกว่าการอัศจรรย์ของพระเจ้า

พระองค์จะสนับสนุนชีวิตของเราให้ดีขึ้น พระเจ้าจะรับรองคำอธิษฐานโดยพระองค์ตอบคำอธิษฐาน

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ผู้รับใช้ต้องตั้งใจทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ตามการทรงเรียกของพระเจ้า แม้มีความไม่มั่นใจบ้าง อ่อนแอบ้าง

แต่การกลับมาแสวงหาพระเจ้าสม่ำเสมอ เป็นคำตอบที่สร้างความมั่นใจในการรับใช้

และเราจะเห็นผลเมื่อคนมากมายได้รับพระพรจากชีวิตของเรา โดยพระเจ้ายืนยันการเรียกให้เรารับใช้พระองค์

ขอพระเจ้าอวยพรให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 6:28-35
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 7:1-25

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่