อ่านตอนที่ 6 สดด119:41-48

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ו (วาว)

41ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอความรักมั่นคงของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ คือ ความรอดของพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์

42แล้วข้าพระองค์จะมีคำตอบให้ผู้ที่เยาะเย้ยข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์

43ขออย่าทรงนำพระวจนะแห่งความจริงไปจากปากข้าพระองค์อย่างสิ้นเชิง เพราะข้าพระองค์ฝากความหวังไว้กับกฎหมายของพระองค์

44ข้าพระองค์จะปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์เสมอไปเป็นนิตย์นิรันดร์

45และข้าพระองค์จะเดินอย่างอิสระ เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์

46ข้าพระองค์จะกล่าวถึงพระโอวาทของพระองค์เฉพาะพระพักตร์บรรดาพระราชาและจะไม่อับอาย

47ข้าพระองค์ปีติยินดีในพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์รัก

48ข้าพระองค์เคารพพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์รักและข้าพระองค์จะตรึกตรองกฎเกณฑ์ของพระองค์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

คนที่ได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า (ความรอด) เขารู้ว่าพระเจ้ารักเขา

ดังนั้นเขาจึงตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าอย่างมากมาย 

เขาอธิษฐานขอความรักของพระเจ้าช่วยเขาให้รอดตามพระสัญญา (41) โดยอย่านำพระวจนะไปจากเขา (43)

การตระหนักว่าพระวจนะมีคุณค่าต่อชีวิต

เพราะเขาจะมีคำตอบ (42)

เพราะเขาจะปฎิบัติตาม (44)

เพราะเขาจะเดินอย่างอิสระ(45)

เพราะเขาจะกล่าวถึงพระโอวาท(46)

เพราะเขาจะตรึกตรอง(48)

สิ่งที่แสดงออกถึงการเห็นคุณค่าพระวจนะ

เขาได้วางใจพระวจนะ  (42)

เขาได้ฝากความหวังในพระวจนะ (43)

เขาได้แสวงหาพระวจนะ  (45)

เขาได้รักพระวจนะ  (47,48)

ความรักต่อพระเจ้าทำให้เขามีความรักต่อพระวจนะพระเจ้า

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 5 สดด119:33-40
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 7 สดด119:49-56

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่