อ่านตอนที่ 4 สดด119:25-32

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ד (ดาเลท)

25จิตใจของข้าพระองค์เกาะติดผงคลี ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามพระวจนะของพระองค์

26ข้าพระองค์ได้ทูลถึงทางของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

27ขอทรงทำให้ข้าพระองค์เข้าใจทางแห่งข้อบังคับของพระองค์และข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์

28ข้าพระองค์ร้องไห้ด้วยความโศก ขอทรงเสริมกำลังข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์

29ขอทรงให้ทางเทียมเท็จห่างไกลจากข้าพระองค์ และขอทรงพระกรุณาสอนธรรมบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพระองค์

30ข้าพระองค์ได้เลือกทางแห่งความซื่อสัตย์ ข้าพระองค์ตั้งกฎหมายของพระองค์ไว้ตรงหน้าข้าพระองค์

31ข้าพระองค์ผูกพันอยู่กับพระโอวาทของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอาย

32ข้าพระองค์จะวิ่งในทางแห่งพระบัญญัติของพระองค์เพราะพระองค์ทรงขยายความเข้าใจของข้าพระองค์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

ผู้เขียนอยากดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าตามพวจนะพระเจ้า   ( 30)

เขาอธิษฐานขอพระเจ้ารักษาชีวิต (25)

ขอพระเจ้าทรงตอบ (26)

ขอพระเจ้าทรงสอน(26)

เพื่อทำให้เขาเข้าใจ(27) และเมื่อเข้าใจแล้วเปรียบเทียบเหมือนเป็นการวิ่งในทางแห่งพระบัญญัติ แทนที่จะแค่เดินในทางธรรมบัญญัติ (32) จะตรึกตรอง(27)

ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลัง(28)

ขอพระเจ้าทรงกรุณา (29) อย่าให้อับอาย (31) หากโดนหลอกลวงจากทางเทียมเท็จ

ขอทรงขยายความเข้าใจ(32) เร่ิมจากการให้ความสำคัญกับพวจนะ เขาจะตั้งกฎหมายของพระเจ้าไว้ตรงหน้า(30) และผูกพันกับพระวจนะ(31)

การดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า ไม่สามารถแยกจากพระวจนะของพระเจ้าได้

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 3 สดด119:17-24
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 5 สดด119:33-40

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่