อ่านตอนที่ 11 สดด119:81-88

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

כ (คาฟ)

81จิตใจของข้าพระองค์เหนื่อยอ่อนคอยความรอดของพระองค์

ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์

82ดวงตาของข้าพระองค์เมื่อยล้า เพราะคอยพระสัญญาของพระองค์

ข้าพระองค์ทูลถามว่า “เมื่อไรพระองค์จะทรงปลอบโยนข้าพระองค์?”

83เพราะข้าพระองค์ไร้ประโยชน์เหมือนถุงหนังเหล้าองุ่นที่ถูกรมควัน

แต่ข้าพระองค์ยังไม่ลืมกฎเกณฑ์ของพระองค์

84ผู้รับใช้ของพระองค์ต้องทนอยู่นานเท่าไร?

พระองค์จะทรงทำการพิพากษาบรรดาผู้ข่มเหงข้าพระองค์เมื่อไร?

85คนโอหังได้ขุดหลุมพรางดักข้าพระองค์

คือคนเหล่านั้นที่ไม่ใส่ใจกับธรรมบัญญัติของพระองค์

86พระบัญญัติทุกข้อของพระองค์ก็สัตย์จริง

พวกเขาข่มเหงข้าพระองค์ด้วยความเท็จ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วย

87พวกเขาเกือบทำให้ข้าพระองค์สูญสิ้นไปจากแผ่นดินโลกแล้ว

แต่ข้าพระองค์ไม่ทอดทิ้งข้อบังคับของพระองค์

88ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์

และข้าพระองค์จะปฏิบัติตามพระโอวาทจากพระโอษฐ์ของพระองค์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ข้อคิดจากการอ่าน

ท่าทีของผู้ที่เผชิญการข่มเหงเพราะเป็นคนของพระเจ้า

ผู้เขียนในฐานะที่เขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า เขาเจอการข่มเหงเป็นเวลานาน เขามีความเหนื่อยอ่อน เมื่อยล้า ท้อใจ จนเขาจะทนไม่ไหวแล้ว เขาอธิษฐานขอพระเจ้า ให้ช่วยเหลือโดยการจัดการผู้ที่ข่มเหงขุดหลุมพรางชีวิตของเขา เขาขอให้พระเจ้ารักษาชีวิตของเขาไว้ ซึ่งเขารอคอยการปลอบโยนจากพระเจ้า

โดยผู้รับใช้พระเจ้าหวังในพระวจนะของพระเจ้า รอคอยพระสัญญา รอการช่วยเหลือ เขาไม่ลืมกฎเกณฑ์ของพระเจ้า เขาไม่ทอดทิ้งข้อบังคับ แต่จะปฎิบัติตามพระโอวาท

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้อ่านตอนที่ 10 สดด119:73-80
บทความถัดไปอ่านตอนที่ 12 สดด119:89-96

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่