หลังจากที่ท่านได้ศึกษาก้าวที่ 24 ท่านจะเข้าใจว่าความเชื่อที่มาถึงเรานั้น มาจากการที่มีผู้อื่นส่งต่อๆกันมาหลายๆพันปีแล้ว เมื่อท่านได้รับมาท่านก็ควรส่งต่อไปด้วย ถ้ามันดีสำหรับชีวิตของท่าน ถ้ามันใช่สำหรับชีวิตของท่าน มันก็ควรจะส่งต่อไปยังผู้คนที่ท่านรักและห่วงไยด้วย

เมื่อท่านได้ศึกษาก้าวที่ 25 เรื่อง  “ชีวิตที่จบลงอย่างดี” ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของของหนังสือ

   “วิถีชีวิตผู้รับใช้พระเจ้า” 

เมื่อท่านศึกษาข้อพระคัมภีร์ท่ีเกี่ยวข้องจนจบหวังว่าท่านจะนำกลับมาทบทวน ศึกษาเพิ่มเติม แบ่งปันกับผู้อื่น เพื่อให้เตือนตนเองว่าตอนจบของชีวิตเราจะเป็นเช่นไร ขอให้เรารู้ความจริงตั้งแต่ตอนนี้และรักษาการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไปจนถึงวันที่จะได้พบกลับพระเยซูอีกครั้งหนึ่ง ขอพระเจ้าอวยพร

วว 21:6-8

6แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า

“สำเร็จแล้ว เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและอวสาน

ใครที่กระหาย เราจะให้เขาดื่มจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย 

7คนที่ชนะจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดก และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา 

8แต่พวกที่ขี้ขลาด พวกที่ไม่เชื่อ พวกที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียน พวกฆาตกร พวกล่วงประเวณี พวกใช้เวทมนตร์ พวกบูชารูปเคารพ และทุกคนที่โกหกนั้น มรดกของพวกเขาอยู่ในบึงที่ไฟและกำมะถันกำลังลุกไหม้อยู่

“ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สอง”

“ก้าวที่ 25  ชีวิตที่จบลงอย่างดี”

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

การเริ่มต้นไม่สำคัญเท่าตอนจบ เพราะถ้าจบดีก็ถือว่าการเริ่มต้นเป็นอย่างไรก็ไม่สำคัญ เวลาเราจะเริ่มทำอะไรส่วนใหญ่คิดถึงตอนจบไหม โดยเฉพาะเมื่อเราเริ่มต้นมีความเชื่อในพระเยซู

เรารู้ไหมว่าความเชื่อของเราจะนำชีวิตของเราไปจบลงที่ใด

พระคัมภีร์ตอนนี้บอกไว้ว่า คนที่ชนะในการดำเนินชีวิตเหนือความบาปการล่อลวง พระเจ้าจะให้พวกเขาเป็นบุตรของพระเจ้า พระองค์จะเป็นพระเจ้าของพวกเขาๆไม่พบความตายครั้งที่สอง แสดงว่าจะไม่ตายครั้งที่สองหลังจากตายครั้งแรกในฝ่ายร่างกายในโลกนี้ แต่คนที่เชื่อในพระเจ้า และดำเนินชีวิตมีชัยชนะพวกเขาจะมีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าตลอดไป

ชีวิตของเราเริ่มต้นที่พระเจ้าทรงสร้างเมื่อตายจากร่างกายไป พระเจ้าก็ยังเป็นปลายทางที่เราต้องไปพบพระองค์

ดังนั้นเมื่อตอนเรามีชีวิตอยู่ก็ควรดำเนินชีวิตไปกับพระองค์รู้จักพระเจ้าให้มากขึ้น เพราะเราไม่สามารถรู้เวลาตายของตนเองได้ เพื่อความไม่ประมาทให้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าทุกเวลา

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า มาเพื่อช่วยเราให้รอดจากการพิพากษาในวันสุดท้ายหลังจากที่เราตายฝ่ายร่างกายครั้งแรก

พระองค์มาเพื่อนำเราคืนดีกับพระเจ้า ทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้า

บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ แต่ถ้าเราปฎิเสธพระเยซูเราไม่สามารถกลับไปคืนดีกับพระเจ้าได้เลย เราไม่สามารถกลับไปหาพระเจ้าด้วยความคิดและสติปัญญาของเรา แต่เรารับโดยความเชื่อในพระเยซูเท่านั้น

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?  

 ทุกครั้งที่เราได้ข่าวเรื่องคนใกล้ตัวเราเสียชีวิต เรารู้ว่าเป็นการตายครั้งแรกในฝ่ายร่างกายเท่านั้น

แต่ความตายครั้งที่สองน่ากลัวกว่าการตายครั้งแรกมากนัก

เพราะจะถูกแยกจากพระเจ้า อยู่ในบึงไฟ กำมะถัน ทุกข์ทรมานนิรันดร ไม่มีวันหลุดพ้นได้อีกเลย

ความจริงพระคัมภีร์บอกแก่เราไว้แล้วเพื่อเราจะไม่ประมาท เราจะไม่หลงทางไปจากทางของพระเจ้า โดยดำเนินชีวิตให้มีชัยชนะ ไม่ปฎิเสธความเชื่อ ไม่ปฎิเสธความรอด ไม่ปฎิเสธพระเยซู เพื่อเราจะไม่พินาศ หรือตายเป็นครั้งที่สอง  

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

 ตั้งใจในการดำเนินชีวิตให้ดี เพื่อรับมรดกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับคนที่มีชัยชนะ โดยเรารับชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ให้กับเรา ไม่กลับไปใช้ชีวิตในทางอธรรม ในทางของความบาป อีกต่อไป และช่วยคนอื่นๆให้ได้รับปลายทางชีวิตที่ดี จบดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นด้วย

ขอพระเจ้าประทานกำลังแก่ท่านให้มีชัยชนะในการดำเนินชีวิตในร่างกายนี้ ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ก้าวที่ 24 ชีวิตที่ส่งต่อความเชื่อ (1ทธ3:14-16)
บทความถัดไปMerry Christmas 2018

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่