อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

อดีตศบ.(ร่วมก่อตั้งคริสตจักรใจสมาน)

อดีตผู้อำนวยการสมาคมพระคริสต์ธรรมไทย

อาจารย์สอนพระคัมภีร์ที่โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์(สวนพลู)

นักเทศนาฟื้นฟู และวิทยากรรับเชิญ

สุภาษิต 15:22 (THSV11)

“ปราศจากการปรึกษาหารือ แผนงานก็ล้มเหลว แต่เมื่อมีผู้แนะนำจำนวนมาก แผนงานนั้นก็สำเร็จ”

รับชม playlist คำเทศนา

Official อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

 

บทความก่อนหน้านี้ความเชื่อคริสเตียนของเรา
บทความถัดไปอ.ยงยุทธ วิระพรสวรรค์ (ที่ปรึกษาของA.C.T.S. Ministry)