หน้าแรก พันธสัญญาเดิม กวีนิพนธ์ กุญแจไขพระธรรมสุภาษิต

กุญแจไขพระธรรมสุภาษิต

2643
0

เมื่อเราอ่านพระธรรมสุภาษิต เราจะพบว่ามีข้อความมากมายที่ทำให้เราต้องขบคิด ใคร่ครวญ สิ่งเหล่านั้นเหมือนประตูที่ปิดไว้อยู่ทำให้เรายังไม่เข้าใจ นำไปปฎิบัติไม่ได้

สภษ1: เพื่อให้เข้าใจ สุภาษิต และ อุปมา

ทั้ง ถ้อยคำของคนมีปัญญา และ ปริศนา ของพวกเขา

แต่หากเรามีกุญแจไขประตูที่ปิดไว้นี้ เราจะสามารถเปิดประตูเข้าไปได้ เข้าใจได้ และนำไปปฎิบัติได้ กุญแจ 5 ดอกสำหรับการไขความเข้าใจของพระธรรมสุภาษิต ค้นพบโดยการตั้งคำถามดังนี้

1.จริงหรือเท็จ  เป็นคำถามเพื่อทัศนคติ

2.ใช่หรือไม่ เป็นคำถามเพื่อสามัญสำนึก

3.ดีหรือชั่ว เป็นคำถามเพื่อมโนธรรม

4.ถูกหรือผิด เป็นคำถามเพื่อจริยธรรม

5.ควรหรือไม่ เป็นคำถามเพื่อการปฎิบัติ

วิธีการนำกุญแจ 5 ดอกนี้ไปใช้ปฎิบัติ  คือ เมื่ออ่านพระธรรมสุภาษิตบทใด ข้อใดก็ตาม ให้ตั้งคำถามทั้ง 5 ข้อนี้ แล้วใคร่ครวญ จดบันทึก ทำซ้ำๆจากการอ่านทั้งเล่ม ท่านจะแยกแยะได้ว่าส่ิงที่พระคัมภีร์บันทึกไว้

เบื้องหลังคือให้เรารู้จักพระเจ้า และรู้จักการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า โดยสำแดงผ่านทางพระเยซูคริสต์ คือ การที่พระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ มาสอนด้วยพระองค์เองผ่านคำอุปมา ผ่านคำสอน ผ่านราชกิจแห่งการไถ่บาป เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขโดยพระคุณของพระเจ้า 

ขอพระเจ้าอวยพรให้ผู้อ่าน ผู้ปฎิบัติรับพระพรจากพระเจ้า

บทความก่อนหน้านี้มธ12:33-37 เรื่องของปาก
บทความถัดไปอพย17:1-13 หารือใช่หาเรื่อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่